SEO

V tomto článku se dozvíte, co je SEO (Search Engine Optimization), česky optimalizace pro vyhledávače, jaká je definice SEO, k čemu je dobré i proč se SEO optimalizace neříká.

Zjistíte jaký je cíl optimalizace webových stránek pro vyhledávače, jak poznáte nepoctivou SEO agenturu, neznalého i zkušeného SEO konzultanta (specialistu), jak se dělá optimalizace stránek krok za krokem.

Dozvíte se také, jak psát SEO Friendly texty (optimalizované pro vyhledávače i lidi), aby vás vyhledávače milovaly.

Jistě vás také bude zajímat ceník SEO. Jaká je cena optimalizace, kolik obvykle stojí.

Pod pokličku nahlédnu také u termínů SERP (Search Engine Result Page), vysvětlím strategii Long Tail (dlouhý chvost), podíváme se na nejpoužívanější SEO nástroje.

Kromě vysvětlení základních pojmů se dozvíte, jak vyhledávače fungují a podle čeho řadí výsledky vyhledávání.

Na konci článku si můžete prohlédnout krátké video v angličtině, které na jednoduchých animacích vysvětluje princip fungování vyhledávačů Google a Bing - přirovnává je k velkým knihovnám.

Co je SEO? Definice SEO

SEO-definiceSearch Engine Optimization (SEO) = optimalizace pro vyhledávače, je metoda úpravy (optimalizace) webových stránek tak, aby byly snáze dohledatelné v organických výsledcích vyhledávačů, jakými jsou např. Google nebo Seznam.cz (v Českých podmínkách), nebo třeba Bing a další vyhledávače. Cílem SEO je dostat webové stránky na první příčky v organickém (neplaceném) výsledku vyhledávání na vybraná klíčová slova, která budou přinášet nejvyšší konverzi.

SEO (Search Engine Optimization) se nejčastěji překládá do češtiny jako optimalizace webových stránek pro vyhledávače.

K čemu je dobré SEO

 • Zvýšíte návštěvnost z organického vyhledávání (z vyhledávačů)
 • Ovlivnění výsledků vyhledávání relevantních klíčových slov ve vyhledávačích - snažíte se zlepšit pozici ve vyhledávačích na relevantní klíčová slova
 • Dlouhodobý zdroj návštěvnosti zdarma - máte-li kvalitní obsah webových stránek, vyhledávače vám budou posílat nové návštěvy i v dlouhodobém horizontu
 • Růst Brand Awarness - díky organickým návštěvám roste povědomí o vašich stránkách. Budete tak v delším časovém horizontu získávat i přímou návštěvnost.
 • Za návštěvy z vyhledávačů nic neplatíte, ale to neznamená, že jsou "zadarmo". SEO je investice do budoucna a může být i nákladná. 

"SEO optimalizace" se neříká

Pozor, slovní spojení SEO optimalizace je nesmysl. s tímto termínem je možné se často setkat, jak na straně klientů, tak na straně SEO agentur nebo SEO konzultantů (specialistů). Chyba je v tom, že SEO je akronym, který již v sobě obsahuje slovo "Optimalizace". Takže v podstatě kdy řeknete SEO optimalizace, tak říkáte OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE OPTIMALIZACE.

Někteří SEO konzultanti jsou na toto "přeřeknutí" přecitlivělí. Z mého pohledu to není taková katastrofa, zvlášť, když to řekne klient, který nemůže takové drobné terminologické nuance rozlišovat, konec konců proto si vás najímá jako odborníky.

Když vám někdo bude nabízet "SEO optimalizaci", už to samotné vypovídá o tom, že tento konzultant nebo specialista se v dané problematice příliš neorientuje (nebyl-li to přeřek, překlep nebo zjednodušení, aby klient věděl, že oba hovoří o tom samém).

I přesto, že se SEO optimalizace neříká, lidé takto tento pojem vyhledávají.

Stejně chybné je označení pro někoho, kdo provádí optimalizace stránek pro vyhledávače. Neříká se SEO optimalizátor, ale SEO konzultant nebo SEO specialista.

Podívejte se na nejčastější hledané výrazy obsahující SEO optimalizaci:

SEO optimalizace (805 hledání měsíčně)

SEO optimalizátor (720 hledání měsíčně)

SEO optimalizace pro vyhledávače (215 hledání měsíčně)

SEO optimalizace webu  (159 hledání měsíčně)

SEO optimalizace Brno (112 hledání měsíčně)

SEO optimalizace cena  (111 hledání měsíčně)

SEO optimalizace stránek (90 hledání měsíčně)

SEO optimalizace Praha (53 hledání měsíčně) - v Praze jsou evidentně znalejší terminologie :-)

 

Takže i přesto, že řada konzultantů a specialistů bojuje proti chybné terminologii, uživatelé na to nehledí a vesele si vyhledávají podle svého. 

Jaký je cíl optimalizace webových stránek pro vyhledávače

Cílem optimalizace webových stránek pro vyhledávače je přivádět na vaše webové stránky víc relevantních návštěvníků z organického (neplacenéo) vyhledávání.

Ke splnění tohoto cíle potřebujete kontinuálně pracovat na vylepšování on-page a off-page faktorů vašich stránek. Jak už názvy napovídají, jedná se o úpravu určitých parametrů přímo ve vaší webové prezentaci a o úpravu faktorů mimo vaše stránky.

Soustřeďte se na zvyšování organické návštěvnosti „správných“ návštěvníků, kteří vám pomohou naplňovat primární účel vašeho webu (prodej a další konverze v případě e-shopů, délka návštěvy počet zobrazených stránek nebo jiné cíle např. u zpravodajských webů).

Co vše v sobě zahrnuje pojem SEO

Obrázek: Infografika, co vše v sobě zahrnuje pojem SEO

Nepoctivé SEO agentury, neznalí SEO konzultanti (specialisti) a jejich sliby vs reality

Nikdy nevěřte příslibům garantovaných předních pozic ve výsledku vyhledávání od SEO agentur, reklamní agentur ani SEO specialistů. Je to nesmysl, v SEO nemůže nikdo nic garantovat, alespoň ne co se týče vysoce konkurenčních slov.

Výsledky řazení výsledků vyhledávání se řadí podle relevance stránek, přičemž se vyhodnocuje cca 200 hodnotících parametrů, které navíc mají různé váhy, které se v čase mění.

Vyhledávače neustále upravují vyhledávací algoritmus, aby co nejlépe splňoval představy uživatelů. Nikdo (kromě vyhledávačů samotných) přesně nezná všechny měřené atributy, natož jejich váhy. Cestou k úspěchu v optimalizování stránek pro vyhledávače vede dlouhá cesta plná poctivé práce. A většinou platí, že soustředíte-li se na návštěvníka a děláte obsah pro něj (pro vaši cílovou skupinu), nemáte zásadní chyby v ON-PAGE faktorech a funkčnosti stránky, výsledek se dostaví. Buďte trpěliví, první výsledky práce se mohou dostavit až po několika měsících od základní optimalizace.

SEO konzultant, SEO specialista

S optimalizací webových stránek vám může pomoci nejenom reklamní agentura, ale i jednotlivci, živnostníci, kteří se označují jako SEO konzultanti nebo SEO specialisti. Tito odborníci se na optimalizaci stránek specializují a proto často mají lepší předpoklady pro dodání kvalitnějších služeb než agentury, které SEO nabízí pouze v balíčku doporučeného komunikačního mixu klienta.

Ale samozřejmě i tady, stejně jako všude jinde, platí, že jsou SEO konzultanti dobří a méně dobří a vyloženě špatní.

Jak poznám profesionálního SEO konzultanta

Jak poznáte SEO konzultanta nebo SEO specialistu, který odvádí skutečně profesionální práci? Jednoduše, ukáže vám jeho výstupy na reálných případových studiích. Nechtějte pouhé odkazy na reference!!! To vám nic neřekne. Chtějte vědět, jaké měl zadání, jaký dodal výstup a jakého dosáhl výsledku v horizontu půl roku! Chtějte vědět, kam se jejich klienti v organickém vyhledávání posunuli a jaké jim to přineslo návštěvy.

Bohužel, na českém trhu zatím takto praxe neexistuje, nebo jen výjimečně. S reálnými výsledky SEO se chlubí jednotky konzultantů a specialistů. Vím snad jenom o jedno případu, který se tím chlubí a myslím, že je to proto, že se tím opravdu chlubit může (a není to Pavel Unger). Je to Daniel Gottwald, který skutečně dokáže mít výsledky.

Jaké mají SEO konzultanti výsledky v optimalizaci svých vlastních webových stránek

Udělal jsem si analýzu "konkurenčních" SEO specialistů a konzultantů a z té mi vypadly pro mě překvapivé výsledky. Na základě analýzy klíčových slov jsem analyzoval cca 10 českých předních SEO konzultantů, jak dobře mají pokryty termíny související s jejich hlavním byznysem.

Můžu s klidným srdcem konstatovat, že kovářova kobyla skutečně chodí bosa. Z mé klíčovky jsem identifikoval pro oblast SEO přes 300 relevantních klíčových slov, na která by se měli konzultanti a specialisti soustředit a snažit se umísťovat na přední příčky vyhledávačů.

A výsledek? Některé SEO agentury a opravdu hodně SEO specialistů na těchto cca 300 relevantních výrazů neumístilo ani jednou do 20 místa!!! Vůbec nechápu, jak pak takový subjekt nebo konzultant může nabízet službu posouvání v organickém vyhledávání, když sám není schopný deklarovat svoje schopnosti na svém projektu.

Analyzoval jsem si prakticky všechny doporučené profesionály ze sekce SEO profesionálové, které doporučuje Shoptet na stránce Shoptet Partneři. A výsledek byl opravdu pro mě až překvapivě špatný.

Ale ať nejsem tak pesimistický. Neříkám, že to, že tito profesionálové nemají sami optimalizované stránky a jsou prakticky nedohledatelní, neznamená to, že nejsou schopni uspokojovat potřeby svých zákazníků, nebo že by tomu nerozuměli. To určitě ne :-)

Analýza-SEO-konzultanti-a-specialisti

Optimalizace webových stránek krok za krokem

Jak se při optimalizaci postupuje? Co všechno by se v rámci SEO mělo na stránkách řešit? Pokusím se stručně nastínit postupné kroky, jak by optimalizace stránek měla probíhat. Prakticky to koresponduje s nabídkou mých SEO služeb.

 1. Konzultace s SEO konzultancem
 2. SEO audit
  1. Technická analýza webu
  2. On-page analýza webu
  3. Off-page analýza
  4. Analýza klíčových slov (klíčovka)
 3. Opraveních technických chyb a nedostatků ze SEO auditu
 4. Tvorba obsahové strategie vyplývající z Analýzy klíčových slov. To může zahrnovat i úpravu architektury webových stránek.
 5. Realizace obsahové strategie - SEO Friendly Copywriting - tvorba obsahu, který je užitečný pro vaše zákazníky a zároveň je silně akceptovaný vyhledávači.
 6. Reporting SEO aktivit - pravidelný report, který zákazníka konfrontuje s výsledky optimalizací.

K tomu, abyste dosáhly nějakých výsledků, není nutné si objednávat všechny analýzy. Co opravdu silně doporučuji, co dává smysl pro nějaký dlouhodobý rozvoj a budování organické návštěvnosti, tak je to Analýza klíčových slov a následná tvorba obsahu - SEO Friendly Copywriting. Klíčovka, je-li udělána správně, vám řekne jaká klíčová slova zákazníci hledají, jak často, jak obtížné je dostat se na přední příčky ve vyhledávači. A tvorba obsahu je to, co pak reálně dává šanci, že budete zvyšovat organickou návštěvnost.

Jak psát SEO Friendly texty, aby vás vyhledávače milovaly

Při psaní textů pro vaše webové projekty se držte jedné zásady. PIŠTE PRO LIDI, NE PRO VYHLEDÁVAČE. Na základě analýzy klíčových slov budete přesně vědět, co lidé hledají, jaké kladou otázky, jak moc je to zajímá, jak své vyhledávací dotazy formulují. A vy to pouze reflektujte ve vašich článcích. Odpovězte lidem, co je zajímá.

Co všechno by měly texty pro eshopy, obsahové články nebo jiné popisky obsahovat, se dočtete popisku mých služeb o SEO Friendly Copywritingu.

Dnes máme i spousty analytických SEO nástrojů, které nám s psaní pomohou. Nemyslím, že je za nás napíšou, ale ukážou nám, jak relevantní jsou texty, které píšeme, jestli obsahují vše, co je nezbytné. Já například používám SEMrush plugin, který mi dává částečnou zpětnou vazbu. Podívejte se , jak dopadl v testu tento můj článek.

SEO copywriting - tvořte správné články

Optimalizujete obsah na Search Queries (vyhledávací dotazy), ne jen na klíčová slova

Jaký je rozdíl mezi klíčovým slovem a Search Queries (vyhledávacími dotazy). Klíčová slova jsou obecné, hojně užívaná slova v jednotném čísle, v základním slovním tvaru. Lidé ale vyhledávají jinak. Používají celé vyhledávací fráze. Snažte se lidem odpovídat přesně na to, na co se ptají a jak se na to ptají.

Ceník SEO. Jaká je cena optimalizace stránek pro vyhledávače

Na trhu se nabízí ceny SEO od 700 do 2500 Kč za hodinu bez DPH. Setkal jsem se i s extrémem, kdy někdo nabízí služby za 500 Kč, ale to byla opravdu jedna výjimka. Co se týče ceníku za optimalizaci, tak vždy přihlížejte k poměru CENA vs VÝSLEDEK. K čemu vám bude to, že investujete do optimalizace 10.000 (s nulovým výsledkem) namísto 20.000 (s výborným výsledkem).

Moje ceny SEO jsou naprosto transparentní. Víte přesně, kolik peněz investujete do optimalizace stránek a co přesně za tyto peníze dostanete za výstup. Jak v oblasti analýz, tak v oblasti SEO copywritingu.

Pro jaké vyhledávače optimalizujeme naše stránky

Ať už provozujete jakýkoliv web, když ne dominantní, tak alespoň nezanedbatelný podíl na návštěvnosti budou mít návštěvy z internetových vyhledávačů. V ČR je dobré soustředit na optimalizaci vašich stránek pro dva vyhledávače, Google.cz (Google.com) a Seznam.cz.

Malé procento uživatelů využívá Bing.cz. Celosvětová dominance Googlu se projevuje již i v ČR, kde ještě donedávna vládl ve vyhledávačích Seznam.cz. Google je ve všech zemí jedničkou mimo Ruska (Yandex), Japonska (Yahoo!), Číny (Baidu) a Korey (Naver).

Jak uživatelé vyhledávají

Je to prosté. Když chce běžný uživatel něco najít, otevře si jeho oblíbený vyhledávač (zpravidla Google nebo Seznam.cz) a zadá hledaný výraz, tzv. klíčové slovo nebo v případě více slov hovoříme o klíčové frázi.

Klíčovým slovem rozumíme samostatné slovo nebo sousloví (řetězec slov), které uživatel zadává do vyhledávačů.

Jak lidé vyhledávají

Obrázek: Ukázka zadání hledaného klíčového slova (sousloví) "realitní kancelář brno" ve vyhledávači Google.cz

 

 

Čím dál častějším jevem je, že uživatelé zadávají do vyhledávačů víceslovné výrazy, od kterých si slibují relevantnější výsledky (např. název hledaného produktu – „televize Samsung UE55JU6472“). Takovéto dlouhé řetězce slov nahrávají bohatému obsahu na webových stránkách a přivádí uživatele z tzv. long tailu.

Strategie Long Tail

Long Tail,„dlouhý ocas nebo „dlouhý chvost“ je termín vysvětlující vztah mezi hledaností a návštěvností nejčastěji hledaných klíčových slov a na druhou stranu hledaností a návštěvností vygenerovanou ze sousloví a dlouhých frází.

Jednoslovné výrazy mají obrovskou hledanost, na druhou stranu existuje příliš mnoho webových stránek, které toto slovo obsahují. Slovo je proto velmi konkurenční a není vůbec snadné (někdy až nemožné), abyste se na toto klíčové slovo umístili na předních příčkách ve vyhledávačích. Příkladem takovýchto slov je např. auto, káva, reality, televize, nábytek…

Na druhou stranu mnohoslovné fráze, které uživatelé čím dál častěji používají při vyhledávání, zvyšují šanci pro stránky s velkým množstvím relevantního textu v dané problematice. Mnohoslovné fráze bývají podstatně více konverzní, protože hledající uživatel je již v konečné fázi rozhodovacího procesu.

Budeme-li uvažovat marketingový model SEE / THINK / DO / CARE, zákazník se již nachází ve fázi, kdy jedná, tzn. ve fázi DO. Naopak jednoslovné nebo velmi obecné klíčová slova a fráze se vyskytují ve fázi SEE nebo THINK, kdy se zákazník teprve rozhlíží a o nákupu uvažuje v nějakém časovém horizontu. 

Long Tail

Obrázek: Long Tail ukazuje vztah mezi délkou (konkrétností) hledaného výrazu, pravděpodobnosti hledanosti a míry následné konverze (konverzního poměru). Čím konkrétnější výraz uživatel hledá, tím relevantnější výsledek mu vyhledávač může nabídnout a tím pravděpodobnější, že hledající najde odpovídající výsledek.

 

Strategie Long Tail využívá tzv. Paretova pravidla (někdy též Paretova principu nebo pravidlo 80/20), které na základě pozorování formuloval italský ekonom Vilfredo Pareto. V našem případě je pravidlo vyloženo tak, že 20% návštěvnosti z organických vyhledávačů je tvořeno populárními klíčovými slovy, 80% návštěvnosti je tvořeno velmi specifickými slovy nebo frázemi s nízkou mírou popularity.

Strategii Long Tail je možno aplikovat jak při přístupu k SEO (budování velkého obsahu), tak v PPC kampaních. Budete-li dělat reklamní PPC sestavu na vysoce konkurenční slovo, můžete očekávat vysokou cenu a paradoxně i nižší míru zobrazení inzerátu. Budete-li sestavy tvořit pro širokou databázi slov a frází, bude jejich objem vyhledávání výrazně nižší, vy však můžete dosáhnout výrazně lepšího výsledku s nižší cenou za proklik a vyšší mírou konverze.

Nezapomínejte, že každý z nás je jiný a k vyhledávání každý používá jiné obraty, slova, fráze. K jednomu výsledku tak lze dojít celou řadou cest. Dobře je to vidět v analytickém nástroji Google Analytics (Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Kanály -> Organic Search), kde zjistíte, že naprostý prim tvoří 3 a více slovné hledané výrazy a jednoslovné klíčová slova, které jste se v minulosti snažili optimalizovat pro lepší dohledatelnost ve vyhledávačích, mají podíl na organické návštěvnosti pouze jednotky procent.

Výsledek vyhledávání klíčových slov

Obrázek: Příklad fungujícího Long Tailu je vidět na organické návštěvnosti serveru DoGala.cz. Jednoslovný název domény tvoří cca 1,9% organické návštěvnosti. Další desítky tisíc organických návštěv přišlo z víceslovných výrazů.

 

Vyhledávač zobrazí výsledky vyhledávání na dané klíčové slovo a seřadí výpis výsledků od těch nejvíce relevantních. Tato stránka s výsledky se nazývá SERP (Search Engine Results Page).

SERP (Search Engine Results Page)

Search Engine Result Page (SERP) je stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem, která vrací výpis relevantních internetových stránek na základě hledaného klíčového slova.

 SERP

Obrázek: SERP - stránka s výsledky vyhledávání ve vyhledávači Google. Vrchní šipka ukazuje placené výsledky (reklamu), šipka níže ukazuje organické výsledky vyhledávání.

SERP2

Obrázek: SERP - výsledek vyhledávání ve vyhledávači Seznam.cz. Šipky v horní části ukazují placené výsledky vyhledávání, šipka dole ukazuje na relevantní odkazy vytažené z katalogu firmy.cz. Teprve až pod těmito odkazy se zobrazují organické výsledky vyhledávání.

 

Zpětné odkazy - linkbuilding

Budování zpětných odkazů patřilo v minulosti k základním úspěchů při optimalizaci webu. Google totiž vycházel ze základní premisy, že když někdo na někoho odkazuje, je dané stránka hodnotná (z dnešního pohledu bychom mohli říci, že má autoritu).

Ale jak se všechno posouvá, i vyhledávací algoritmy se posouvají a síla významu zpětných odkazů se mění. Nedomnívám se, že by zpětný odkaz měl dnes natolik silný význam, že byste se bez něj nemohli dostat na první místo ve vyhledávači. Dnes již existují podstatně silnější faktory.

SEO nástroje

O základní SEO nástrojích si detailně můžete přečíst v mojí kategorii SEO nástroje. Tam najdete SEO nástroje, bez kterých se v optimalizaci webových stránek neobejdete. Popisuji detailně funkce, vlastnosti aplikací a jak je používám. Nechybí ukázky toho, co se v nich dá dělat, k čemu jsou tyto SEO nástroje užitečné a jak je budete moci využít ve vaší práci.

Fungování, návody, rady a tipy na aplikace, které jsou pro SEO konzultanty a specialisty tzv. MUST HAVE. Chcete více tipů na SEO nástroje? Navštivte stránku SEO zdroje, kde se můžete dočíst o dalších aplikacích, které můžete při vašich analýzách a optimalizacích využít.

Další celou řadu nástrojů pro optimalizaci webových stránek najdete v části SEO zdroje.

Podívejte se na video, které jednoduše vysvětluje co je to SEO

YouTube kanál Search Engine Land jednoduše vysvětluje, co je to optimalizace pro vyhledávače.

 

 

Další video, tentokrát už v češtině, nese název Co je SEO a jak optimalizace pro vyhledávače funguje? Ve videu se dozvíte, jak provádět optimalizaci vašich webových stránek, aby je našli uživatelé internetu, kteří vyhledávají na webu vaše produkty nebo služby.

 

Trendy v SEO pro rok 2019, na co se zaměřit, jak optimalizovat

Zajímá vás, co v organickém vyhledávání bude důležité v roce 2019? Na co se máte při optimalizaci zaměřit? Jaké jsou aktuální trendy posvěcené samotným Googlem? Přečtěte si můj článek SEO pro rok 2019: kompletní průvodce vším podstatným.

Další zdroje k pojmu SEO

Kompletní seznam těch nejzásadnějších a nejdůležitějších SEO zdrojů, informací, ebooků a videí, které využijete při optimalizaci webových stránek najdete na mé stránce SEO zdroje. Kompletní seznam toho podstatného pravidelně aktualizuji a doplňuji.

Wikipedie: SEO - optimalizace pro vyhledávače

Co je SEO vysvětlená na serveru Search Engine Land

Celou řadu dalších zajímavých zdrojů k tématu optimalizace stránek pro vyhledávače najdete i na naší stránce, v sekci SEO zdroje.

Novinky a aktuální informace najdete také v našem blogu.

 

 

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 19.1.2019