E-kniha Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem

E-kniha Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem, je praktickým tutoriálem, jak postupovat při tvorbě a zpracování analýzy klíčových slov pro SEO (optimalizaci stránek pro vyhledávače). Dává jasný návod, jak se získanými daty naložit v praxi, jak využít jejich potenciál na maximum.

Kniha vás naučí a provede procesem:

 • jak si shromáždit všechny relevantní klíčová slova a fráze,
 • jak data očistíte v OpenRefine,
 • jak ke všem klíčovým slovům získáte všechny nezbytné KPI,
 • jak na dataset aplikujete klasifikaci (kategorizaci / dimenze / témata / třídy),
 • jak nad analýzou klíčových slov vytvoříte přehledy pomocí kontingenčních tabulek a grafů,
 • jak analýzu klíčových slov využijete v praxi.

Pro lepší pochopení a zažití postupu ukazuji celý proces tvorby analýzy na konkrétním příkladu existujícího e-shopu.

E-KNIHA JE VE FORMÁTU PDF (12 MB, 152 STRAN). KNIHA VYCHÁZÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. PO UHRAZENÍ JI ZASÍLÁM OBRATEM E-MAILEM.

V knize najdete slevu 50% na první 3 měsíce provozu nejpoužívanějšího SEO nástroje v ČR - COLLABIMu. Ušetříte tak 748 Kč. Nabídka platí pro nově registrované uživatele.

Doplněk ke knize: Chcete klastrovat data automatizovaně pomocí skriptu a ušetřit tak drahocený čas? Přečtěte si dodatek Automatizace výběru nejhledanějších klíčových slov pomocí OpenRefine

Můžeme doručit do:
15.4.2020
Skladem
495,04 Kč 599 Kč včetně DPH
Kategorie: SEO eBooky

Reference na e-knihu Analýza klíčových slov - Collabim

Recenze SHOPTET

Recenze Tomáš Zahálka

Celá recenze Tomáš dostupná na Recenze na knihu o analýze klíčových slov - Autor knihy: Michal Binka.

Reference na e-knihu Analýza klíčových slov

 

Tato publikace si klade za úkol vás naučit správně zvládnout následující fáze tvorby analýzy klíčových slov a práce s ní:

 1. Shromáždění všech relevantních klíčových slov (ze zdrojů Google Analytics, Google Search Console, reklamních systémů Google Ads a Sklik, z našeptávačů a souvisejících klíčových slov vyhledávačů, z profesionálních nástrojů Collabim a Marketing Miner nebo ze zahraničních nástrojů Keyword Tool, Ubersuggest a Ahrefs).
 2. Očištění dat v nástroji OpenRefine a Excelu.
 3. Získání důležitých KPI ukazatelů k jednotlivým klíčovým slovům.
 4. Klasifikace / kategorizace shromážděných klíčových slov do tematicky homogenních celků.
 5. Vytvoření pohledů na data pomocí kontingenční tabulky a grafů.
 6. Praktické využití dat z analýzy klíčových slov.

Pro koho je e-kniha Analýza klíčových slov nezbytná

 • SEO specialista / SEO konzultant
 • PPC specialista
 • Provozovatel e-shopu / webu
 • Reklamní a marketingové agentury
 • Copywritery
 • Tvůrce obsahu
 • Webové architekty
 • Marketingový specialista / marketingový manažer...

Ukázka několika stránek z knížky

Kde všude analýz klíčových slov využijete

Z níže uvedeného seznamu jasně vyplývá, jak obrovský záběr a využitelnost analýza klíčových slov má.

 • Tvorba architektury webu. Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících celků – témat) zjistíme, která klíčová slova si zaslouží vlastní kategorie a vstupní stránky, která naopak ne, jak jednotlivé kategorie na webu máme pojmenovat, jak podrobné členění si jednotlivé kategorie zaslouží.
 • Nastavení filtrů pro jednotlivé kategorie. S bodem výše souvisí i nastavení hloubky a detailu jednotlivých produktových filtrů, které má analýza klíčových slov identifikovat a přinést odpověď na otázku, zda dané filtry uživatelé využijí
  a mají-li místo v našem stromu kategorií a vstupních stránek.
 • Tvorba obsahové strategie. Díky analýze identifikujete všechna relevantní témata, která uživatele zajímají (vyhledávají). Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících větších celků) získáte okruhy témat, o kterých můžete psát v obsahové části stránek (blogu), ve slovníčku pojmů, magazínu, ale i v hlavních produktových kategoriích či popiscích samotných produktů a služeb.
 • Tvorba SEO Friendly[1] Budete schopni tvořit obsah, který budou milovat nejenom uživatelé, ale i vyhledávače. Ke každé vstupní stránce budete mít kompletní dataset klíčových slov, která by se na stránce měla použít.
 • Optimalizace stávajícího obsahu. Řadu témat již na webu máte zpracovaných, ale přesto nemusí dosahovat dobrého výsledku v organickém vyhledávání. Analýza klíčových slov vám pomůže tato témata obsahově rozvinout, upřesnit, doplnit, pomůže vám identifikovat nové a důležité informace, které souvisejí s již existujícím obsahem.
 • Tvorba nových vstupních stránek. V analýze klíčových slov identifikujete spoustu nových slov a frází, které uživatelé používají k vyhledávání obsahu. Díky kategorizaci těchto výrazů (shluku do tematických celků) budete schopni vymyslet nové vstupní stránky, které budou lépe odpovídat na dotazy hledajících.
 • Stanovení optimalizačních priorit. V situaci, kdy máme omezené zdroje, se musíme rozhodnout, co uděláme teď a co uděláme později. Analýza klíčových slov jednoznačně identifikuje, která témata nebo klíčová slova mají vysokou hledanost, nízkou konkurenčnost, vysokou relevanci k našim konverzním prioritám atd. Díky těmto informacím jsme schopni si určit priority, s jakým obsahem začít nejdříve, s jakým obsahem dosáhneme pravděpodobně nejvíce efektu v nejkratším možném čase s „minimem“ úsilí.
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků. Již mnohokrát jsem se setkal s majitelem stránek, který se ve svém byznysu pohyboval řadu let, myslel si, že zná veškerou terminologii a všechny možné vyhledávací dotazy, kterými zákazníci hledají jeho produkty a služby. A vždy byl překvapen, jak se jeho předpoklad lišil od výsledné reality. Není možné vytušit všechny reálně použité vyhledávací dotazy relevantní k vašemu obsahu a už vůbec není možné kvantifikovat jejich objem hledání z hlavy.
 • Podklad pro správu PPC kampaní. Analýza klíčových slov vám může ušetřit hodně peněz. Při správě PPC ji specialista použije k nastavení reklamních sestav na ty nejrelevantnější a nejvíce konverzní výrazy. Může přitom využít informací
  o konkurenčnosti jednotlivých výrazů, průměrné ceně za proklik u jednotlivých výrazů. Může tak svůj rozpočet alokovat na ty méně exponovaná (vyhledávaná) slova, nicméně stejně nebo více relevantní, s řádově nižší CPC[2]. Pokud se v organickém vyhledávání nacházíte na 1. pozici, můžete ušetřit rozpočet na PPC pro dané klíčové slovo a raději ho investovat jinde. Stejně tak můžete díky analýze cílit na méně exponovaná klíčová slova, která budou o řád levnější a budou přinášet stejnou nebo větší míru konverze.
 • Informace o existenci Landing Pages[3]. Může existovat celá řada klíčových slov a frází, které jsou pro váš byznys potenciálně konverzní (pomáhají splňovat vaše cíle) a vy k nim nemáte dosud žádný obsah. Nebo obsah máte, ale není dostatečně kvalitní, proto jej vyhledávače dosud nedocenily a tato stránka okupuje pozice určené stránkám s nekvalitním nebo nehodnotným obsahem. Analýza klíčových slov vám odpoví, zdali se na daná klíčová slova již ve výsledcích vyhledávání vyskytujete, na jaké pozici a s jakou konkrétní stránkou (Landing Page). Tuto stránku pak můžete dále optimalizovat (vylepšovat její obsah a další hodnotící faktory), abyste se posunuli na vyšší pozice ve vyhledávačích.
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO. Díky identifikaci všech relevantních klíčových slov a frází můžete velmi snadno změřit, jaké je vaše rozložení pozic (kolik slov máte mezi TOP 3, TOP 10 nebo TOP 20 výrazy v obou nejvyužívanějších českých vyhledávačích), jak si stojíte v porovnání s přímou konkurencí atd. Dokážete velmi přesně určit svou aktuální pozici v SEO a hlavně jste schopni v následujícím období jasně měřit zlepšení a efektivitu vašich SEO aktivit.
 • Identifikace SEO příležitostí. V životě, byznyse ani v SEO neexistuje příliš mnoho zkratek. Někdy jsou ale situace, kdy díky kvalitním datům můžete získat určitou výhodu a dosáhnout tak rychlejšího efektu než za jiných okolností. Analýza klíčových slov vám pomůže identifikovat obsahové a optimalizační příležitosti, které mohou generovat vysokou návštěvnost na relevantních tématech, jež nejsou dosud kvalitně konkurencí pokryta.
 • Analýza přímých konkurentů je dalším zajímavým benefitem analýzy klíčových slov. Díky analytickým nástrojům, které si ukážeme, budete moci identifikovat klíčová slova a fráze, které vaší konkurenci generují největší zdroj návštěvnosti.

Praktickou ukázku s detailnějším pohledem do analýzy klíčových slov si můžete přečíst v článku Analýza klíčových slov pro eshopy s módou / oblečením / fashion.

[1] SEO Friendly znamená, že daná věc je zpracována v souladu s požadavky a doporučením vyhledávačů.

[2] Platba za kliknutí (PPC z angl. pay per click).

[3] Landing Page je cílová stránka, na kterou se návštěvník dostane proklikem z výsledku vyhledávání nebo reklamní kampaně.

Anotace e-knihy Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem

ekniha-analyza-klicovych-slov

Analýza klíčových slov (klíčovka) je tím nejzásadnějším dokumentem, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek (SEO).

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky
a hlavně efektivně.

Zpracování analýzy klíčových slov je poměrně komplikované, potřebujete k němu určité know-how, dodržet postup, a chcete-li to udělat opravdu kvalitně, neobejdete se bez použití profesionálních placených nástrojů.

I přesto, že na internetu najdete pár návodů, jak analýzu zpracovat, žádný z nich vám neposkytne dostatečně konkrétní informace. Tyto články brouzdají po povrchu a jsou spíše nekompletním TO DO listem, jak při zpracování analýzy postupovat. Je to proto, že toto téma je komplikované, hodně komplexní a přesahuje rozměry standardního webového článku.

Sepsání této e-knihy zabralo kolem 100 hodin a pevně věřím, že všechny části jsou odpovídajícím způsobem popsány.

E-kniha je praktickým návodem, jak postupovat při tvorbě a zpracování analýzy klíčových slov. Dává jasný návod, jak se získanými daty naložit v praxi, jak využít jejich potenciál na maximum.

Pro lepší pochopení a zažití postupu budu celý proces tvorby analýzy ukazovat na konkrétním příkladu existujícího e-shopu.