Nadpis

HTML značky nadpisů (H1-H6) oddělují obsah do sekcí podle důležitosti, přičemž H1 je nejdůležitější a H6 nejméně důležitý.

Titulek nadpisu by měl být používán přirozeně a pokud je to relevantní, měl by obsahovat vaše cílová klíčová slova, což může přinést malou výhodu při optimalizaci obsahu.

Anglicky se systém nadpisů nazývá Heading.

Tagy H1, H2, H3… jsou úrovně nadpisů. Tím nejhodnotnějším a nejdůležitějším je H1, neboli nadpis první úrovně. Na vaší stránce byste měli dodržovat následující pravidla:

  • Mějte vždy jen jeden nadpis úrovně H1
  • Využívejte nadpisy nižších úrovní H2 a H3 ke strukturování dokumentu, dává-li to smysl s ohledem na kontext
  • Nadpisy nižších úrovní za H3 už nemají z hlediska SEO žádný význam, jejich hodnota bude někde na úrovni tučného textu
  • Uděláte-li více nadpisů úrovně H1, vyhledávače jejich obsah budou vnímat jako jeden a rozmělníte tak hodnotu tohoto nadpisu
  • Nepoužívejte nadpisy jako skladiště klíčových slov
  • Používejte nadpisy spíše jako prodejní argumenty, snažte se jimi zaujmout čtenáře a vybudit ho ke konzumaci obsahu
Zpět do obchodu