Long-Tail (dlouhý chvost / dlouhý ocas)

Long Tail,„dlouhý ocas“ nebo „dlouhý chvost“ je termín vysvětlující vztah mezi hledaností a návštěvností nejčastěji hledaných klíčových slov a na druhou stranu hledaností a návštěvností vygenerovanou ze sousloví a dlouhých frází.

Jednoslovné výrazy mají obrovskou hledanost, na druhou stranu existuje příliš mnoho webových stránek, které toto slovo obsahují. Slovo je proto velmi konkurenční a není vůbec snadné (někdy až nemožné), abyste se na toto klíčové slovo umístili na předních příčkách ve vyhledávačích. Příkladem takovýchto slov je např. auto, káva, reality, televize, nábytek…

Na druhou stranu mnohoslovné fráze, které uživatelé čím dál častěji používají při vyhledávání, zvyšují šanci pro stránky s velkým množstvím relevantního textu v dané problematice. Mnohoslovné fráze bývají podstatně více konverzní, protože hledající uživatel je již v konečné fázi rozhodovacího procesu.

Long-Tail ve frameworku SEE / THINK / DO / CARE

Budeme-li uvažovat marketingový model SEE / THINK / DO / CARE, zákazník se již nachází ve fázi, kdy jedná, tzn. ve fázi DO. Naopak jednoslovné nebo velmi obecné klíčová slova a fráze se vyskytují ve fázi SEE nebo THINK, kdy se zákazník teprve rozhlíží a o nákupu uvažuje v nějakém časovém horizontu. 

Long Tail

Obrázek: Long Tail ukazuje vztah mezi délkou (konkrétností) hledaného výrazu, pravděpodobnosti hledanosti a míry následné konverze (konverzního poměru). Čím konkrétnější výraz uživatel hledá, tím relevantnější výsledek mu vyhledávač může nabídnout a tím pravděpodobnější, že hledající najde odpovídající výsledek.

 

Strategie Long Tail

Strategie Long Tail využívá tzv. Paretova pravidla (někdy též Paretova principu nebo pravidlo 80/20), které na základě pozorování formuloval italský ekonom Vilfredo Pareto. V našem případě je pravidlo vyloženo tak, že 20% návštěvnosti z organických vyhledávačů je tvořeno populárními klíčovými slovy, 80% návštěvnosti je tvořeno velmi specifickými slovy nebo frázemi s nízkou mírou popularity.

Strategii Long Tail je možno aplikovat jak při přístupu k SEO (budování velkého obsahu), tak v PPC kampaních. Budete-li dělat reklamní PPC sestavu na vysoce konkurenční slovo, můžete očekávat vysokou cenu a paradoxně i nižší míru zobrazení inzerátu. Budete-li sestavy tvořit pro širokou databázi slov a frází, bude jejich objem vyhledávání výrazně nižší, vy však můžete dosáhnout výrazně lepšího výsledku s nižší cenou za proklik a vyšší mírou konverze.

Nezapomínejte, že každý z nás je jiný a k vyhledávání každý používá jiné obraty, slova, fráze. K jednomu výsledku tak lze dojít celou řadou cest. Dobře je to vidět v analytickém nástroji Google Analytics (Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Kanály -> Organic Search), kde zjistíte, že naprostý prim tvoří 3 a více slovné hledané výrazy a jednoslovné klíčová slova, které jste se v minulosti snažili optimalizovat pro lepší dohledatelnost ve vyhledávačích, mají podíl na organické návštěvnosti pouze jednotky procent.

Výsledek vyhledávání klíčových slov

Obrázek: Příklad fungujícího Long Tailu je vidět na organické návštěvnosti serveru DoGala.cz. Jednoslovný název domény tvoří cca 1,9% organické návštěvnosti. Další desítky tisíc organických návštěv přišlo z víceslovných výrazů.

Zdroje k tématu Long-Tail

SEO basics: What are long tail keywords? • Yoast. SEO for everyone • Yoast [online]. Copyright © 2003 [cit. 11.11.2019]. Dostupné z: https://yoast.com/what-are-long-tail-keywords/

Long-Tail Keywords: The ‘Secret’ to Getting TONS of Search Traffic. Ahrefs - SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2019 [cit. 11.11.2019]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/long-tail-keywords/

Back to basics: What does ‘long-tail’ keyword really mean? - Search Engine Land. Search Engine Land - News On Search Engines, Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM) [online]. Copyright © 2019 Third Door Media, Inc. All rights reserved. [cit. 11.11.2019]. Dostupné z: https://searchengineland.com/back-to-basics-what-does-long-tail-keyword-really-mean-311910

Long-Tail SEO Strategy: Why & How to Target High-Intent Keywords. Search Engine Journal - SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/seo-long-tail-keywords/204482/

 

Zpět do obchodu