Anchor Text

Anchor text je klikatelný text v internetovém odkazu. Účelem tohoto textu je poskytnout lidem a vyhledávačům kontextové informace o tom, o čem je webová stránka nebo web, na který je odkazováno. Pokud jste například vytvářeli odkaz na tento článek, použili byste "anchor text" jako text odkazu, jak je vidět na tomto příkladu.

Interní odkazy jsou hypertextové odkazy, které odkazují na (cílovou) stejnou doménu jako doména, na které se odkaz nachází. Jednoduše řečeno, interní odkaz je ten, který odkazuje na jinou stránku na stejné webové stránce.

Tyto typy odkazů jsou užitečné ze tří důvodů[1]:

  • Umožňují uživatelům procházet webové stránky.
  • Pomáhají vytvářet informační hierarchii dané webové stránky.
  • Pomáhají šířit sílu jednotlivých stránek (ranking power / link juice[2]) na další stránky.

Anchor text je text odkazu, který je viditelný a můžete na něj kliknout. Velmi často je text odkazu nastylován tak, aby se odkazy odlišily od okolního textu.

Nad Anchor textem z cizích zdrojů nemáte kontrolu a nemůžete ve většině případů ovlivnit jejich podobu. Proto doporučuji věnovat zvýšenou pozornost podobě textu odkazů na vašich vlastních stránkách.

SEO Friendly text odkazu je[3]:

  • Stručný
  • Relevantní pro odkazovanou (cílovou) stránku
  • S nízkou hustotou klíčových slov
  • Negenerický

Text odkazu zapsaný v kódu vypadá následovně:

<a href="http://www.fitob.cz/darek-pro-muze/">Dárek pro muže</a>

 

Doporučuji používat různé texty odkazu, které vždy budou vystihovat relevantci a téma cílové stránky, ale budou formulovány různými způsoby. Vyhledávačům tak dáváte signál, že odkazy jsou přirozené (nejedná se o odkazový spam).

 

[1] Internal Links | Learn SEO – Moz. Moz – SEO Software, Tools &amp; Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 05.05.2019]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/internal-link

[2] Hodnota stránky, která se přenáší z jedné stránky na druhou prostřednictvím odkazů.

[3] Anchor Text | Learn SEO – Moz. Moz – SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 05.05.2019]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/anchor-text

Zpět do obchodu