Klíčové slovo (keyword)

Klíčové slova (někdy se označuje také jako klíčová fráze, pokud je více slovná) je slovo, slova nebo fráze, na které se profesionál SEO nebo marketingový pracovník zaměřuje za účelem co nejvyššího umístění své stránky ve výsledcích vyhledávání.

Klíčová slova použitá na webových stránkách mohou vyhledávačům pomoci určit, které stránky jsou nejrelevantnější pro zobrazení v organických výsledcích. Klíčová slova obvykle představují témata, nápady nebo otázky.

Anglicky se klíčové slovo označuje jako Keyword, klíčová fráze Keyphrase.

Pokud se snažíme v SEO optimalizovat nějakou vstupní stránku na klíčové slovo (klíčovou frázi), zpravidla je promítáme do URL, titulku (title), nadpisu nejvyšší úrovně H1, obsahu, vložených obrázků (alternativního popisku + titulku + názvu souboru), meta description (popisku stránky, který není obvykle označován jako hodnotící faktor), zpětných odkazů, resp. textů zpětných odkazů, které míří na danou stránku. Snažíme se tak vyhledávačům jasně pomoci s určením hlavního tématu dané vstupní stránky.

I přesto, že vstupní stránka cílí obvykle na nejvyhledávanější klíčovou frázi, obsluhuje díky long-tailu (dlouhý chvost nebo též dlouhý ocas) několik desítek i stovek dalších klíčových slov nebo frází.

Zpět do obchodu