Algoritmus

Algoritmus je složitý počítačový program používaný vyhledávači k získávání dat a poskytování výsledků k vyhledávacím dotazům.

Vyhledávače používají kombinaci algoritmů k hodnocení stránek a jejich relevance vůči vyhledávacím dotazům. Výsledky ohodnocení stránky jsou pak vidět v SERPu - stránce s výsledky vyhledávání. Stránky jsou řazeny pomocí hodnotících faktorů a signálů.

Zpět do obchodu