Bounce Rate

Bounce Rate (též míra okamžitého opuštění) je procento návštěvníků webu, kteří odejdou, aniž by navštívili jinou stránku na tomto webu. Technicky řečeno, nedá žádný další požadavek na server. Míra okamžitého opuštění se velmi liší v závislosti na odvětví. Míra okamžitého opuštění může naznačovat potenciální problémy s obsahem nebo webem, podle společnosti Google to však není přímý hodnotící faktor.

Pakliže vám Google posílá uživatele, kteří se na vaši stránku podívají, nic je nezaujme (z pohledu vyhledávače) a vrací se zpět na výsledky vyhledávání, vyhledávač takovou akci mohou vyhodnocovat jako nerelevantní stránku s ohledem na daný vyhledávací dotaz. Logicky vás pak posunou níže ve výsledcích a upřednostní stránky, které uživatele „zaujaly“ více.

Nechci vám dávat tip, na jakou hodnotu byste se měli snažit v případě Bounce rate dostat. Poradím vám spíše obecně, snažte se Bounce rate neustále snižovat. Toho dosáhnete kvalitním obsahem, který bude relevantní k vyhledávacím dotazům.

Nezapomeňte uživatele „poslat“ v rámci vaší prezentace na další stránky nebo učinit další akci. I když si návštěvník bude 15 minut číst váš úžasný článek a pak web bez další akce opustí, máte Bounce rate na 100%, a to nechcete.

Bounce rate blížící se 100% je v některých případech obhajitelná, jedná se zejména o jednostránkové weby nebo o weby, které vám jasně odpoví na jednouchou otázku dostatečnou odpovědí.

Zpět do obchodu