URL

Budete-li se zabývat SEO, budete se muset důkladně seznámit s adresami URL.

Začněme tím, že se podíváme na jednotlivé části adresy URL, kterých je celkem 5.

Protokol https

Na začátku máme protokol - to bude buď HTTP nebo HTTPS, v závislosti na tom, zda je web zabezpečený nebo ne, následovaný dvojtečkou a dvěma lomítky. Více na toto téma se dočtete v článku HTTPS.

https://

Subdoména

Za protokolem následuje subdoména. Ve většině případů je subdoména jednoduše www, ale na větších webech mohou existovat samostatné oddíly pod samostatnou vlastní subdoménou. Vyhledávače berou subdomény jako samostatné doménové entity, takže subdoména má samostatnou autoritu nehledě na hlavní doménu www.

https://www.

Doménové jméno

Dále máme název domény, což je vaše vlastní jméno pro web. Doporučuji volit spíše brandové jméno domény (název domény, který nese vaši značku, logo, brand...). Stále však platí, že přítomnost klíčového slova v doméně je silným hodnotícím faktorem pro vyhledávače a přináší tak určitou výhodu v organickém vyhledávání (výsledcích).

https://www.seoprakticky

Doména nejvyšší úrovně TLD

Doména nejvyšší úrovně následuje za názvem domény, někdy ji také označujeme jako koncovka: .cz, .com, .net, .org nebo některý z dostupných TLD (Top Level Domain). Tyto domény se ještě dále dělí na národní domény (např. .cz), generické (např. .org nebo .gov), infrastrukturní (např. .arpa) a geografické (např. domény pro jedno město, lokalitu, jazyk...).

https://www.seoprakticky.cz

Lomítko a věci za lomítkem

Jakákoliv stránka, kromě domovské stránky, bude na konci obsahovat lomítko. Za doménou TLD tam mohou být různé adresáře, které v sobě obsahují další obsah, případně stránky, které jsou přímo v kořenovém adresáři. Lomítko nám tak vytváří separátní stránky na konkrétní doméně.

https://www.seoprakticky.cz/kontakty/

nebo

https://www.nazev.cz/kontakty.php

URL z pohledu SEO

Adresy URL jsou důležitou součástí SEO. Je důležité vytvářet adresy URL, které jsou zaměřeny na klíčová slova, přičemž budou jedinečné a co nejkratší. Když za lomítkem používáte více slov, měli byste je oddělovat pomlčkou. Mohli byste oddělovat také podtržítkem, nebo pluskem. Ale podle osvědčených postupů doporučuji používat vždy pomlčky! Při tvorbě URL můžete vynechat tzv. STOP SLOVA, která jsou např. a, že, pro, na... Tyto slova nejsou důležitá v URL ani pro lidi, ani pro vyhledávače. Nepoužívejte klíčové slovo v URL více než 1x.

https://www.seoprakticky.cz/seo-navod/

Změny URL

V dokonalém světě URL nikdy měnit nebudete ... ale bohužel všichni víme, že to dokonalý svět neexistuje a sem tam ke změně dojít může nebo dokonce musí. 

Google přiřazuje autoritu na úrovni stránky, takže nechcete změnou adresy URL přijít o již získanou úroveň hodnocení. Stejně tak nechcete přijít o zpětné odkazy, které na stránku mohou mířit. Stejně tak nechcete, aby k vám chodili návštěvníci, kteří by se díky změně URL ocitli na stránce 404.

V případě, že měníte adresu, nastavte si přesměrování ze staré na novou URL. Přesměrování je direktiva, která informuje vyhledávače, že stránka byla přesunuta na novou adresu. Pro uživatele je vše pohodlné, protože se změnou URL nemusí zabývat a ani nepostřehnou, že došlo k přesměrování. Vyhledávače původní hodnotu předají nové adrese.

 Přesměrování URL

Chcete-li nastavit přesměrování, potřebujete řešit 3 důležité věci:

  • zdroj nebo původní adresu URL,
  • typ přesměrování, který používáte,
  • cíl a novou adresu URL.

Existuje několik typů přesměrování, ale pro účely SEO potřebujete znát pouze dvě. První je přesměrování 301 - to je to, co budete používat v téměř každém případě. Toto přesměrování informuje vyhledávač, že se stránka natrvalo přesunula na novou adresu.

V určitých případech můžete také použít přesměrování 302, což je dočasné přesměrování. Vyhledávače nebudou moci předat autoritu prostřednictvím přesměrování 302, takže by měly být použity pouze během opravdu dočasných situací, jako je údržba stránek.

Když budete řešit SEO na novém webu, je důležité si analyzovat všechny přesměrování 301 nebo 302. To hlavně z toho důvodu, abyste při opravách URL nezacyklily vyhledávače ani lidi a neudělali přesměrování na již přesměrovanou adresu.

URL (Uniform Resource Locator) je standardní způsob, jakým se v internetu udávají adresy webových stránek a jiných zdrojů. URL se často používá k označení internetové adresy stránky, kterou chcete zobrazit ve webovém prohlížeči.

URL se skládá z několika částí, které spolu tvoří celou adresu. Například:

  • Protokol: Určuje, jaký druh síťového protokolu se použije k připojení k serveru. Například "http" pro webové stránky nebo "ftp" pro přístup k souborům.

  • Doména: Označuje název serveru nebo hostitele, na kterém je zdroj umístěn. Například "example.com" nebo "www.example.com".

  • Cesta: Označuje umístění zdroje na serveru. Například "about/contact.html" nebo "docs/index.php".

  • Query string: Je část URL, která se používá k odeslání dat na server při vyžádání stránky nebo zdroje. Například "?q=keyword" nebo "?id=123".

Celá URL by tedy mohla vypadat například takto: "http://www.example.com/about/contact.html?q=keyword".

Doporučené články k tématu URL

Doporučená URL struktura (nejlepší příklady z praxe) URL Structure | 2019 SEO Best Practices - Moz. Moz - SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 10.08.2019]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/url

Infografika - ultimátní průvodce SEO Friendly URL strukturoou. Infographic: The ultimate guide to SEO-friendly URLs - Search Engine Land. Search Engine Land - News On Search Engines, Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM) [online]. Copyright © 2019 Third Door Media, Inc. All rights reserved. [cit. 10.08.2019]. Dostupné z: https://searchengineland.com/infographic-ultimate-guide-seo-friendly-urls-249397

Zpět do obchodu