Obsah

Cílem budování obsahu je napsat čtivý, zajímavý článek, který budou milovat vyhledávače i čtenáři - to je hodně obecně řečeno.

Nezapomeňte na to, že:

 • Nepíšete pro vyhledávač, ale pro návštěvníky stránek! To, že dodržujete základní principy a pravidla pro optimalizaci stránky by nemělo v žádném případě potlačit obsahovou kvalitu textu.
 • Do článku zakomponujte kvalitně, smysluplně a čtivě všechna klíčová slova, která jsme získali v kapitole Základní klíčová slova a fráze v článku, pracovat tak musíme s variantami slov Dárek, Táta a nejčastěji používanými výrazy z vyhledávacích frází.

Základní pravidla, která vám pomohou psát čtivý, strukturovaný
a vyhledávači milovaný obsah

Aplikujte níže uvedená pravidla ke psaní vašich článků.

 • Perex – napište krátký úvod (2–5 vět), který upoutá pozornost na následující text. Perex používáme na to, na co nestačí upoutat nadpis.
 • Shrňte výhody článku – hned pod perexem můžete shrnout hlavní výhody
  a přínosy přečtení článku.
 • Obsah článku s linky na kotvu – je-li článek delší, můžete vytvořit obsah, kde jednotlivé linky vedou na nadpisy úrovní H2 a H3.
 • V prvních 100 znacích použijte klíčové slovo (frázi) – v perexu (v prvním odstavečku) by nemělo chybět klíčové slovo nebo klíčová fráze. Dáváte tak vyhledávačům jasný signál, že toto slovo obsažené v titulku, doméně, nadpisu H1 nechybí ani v prvních větách.
 • Krátké odstavečky – nepište jednolitý souvislý text. Ne ani tak kvůli vyhledávačům, byť ty také pracují s jednotlivými odstavci a vnímají je jako obsahové bloky, ale spíše kvůli čtenářům. Takovýto text se lépe čte.
 • Použití externích a interních odkazů – z článku odkažte na relevantní produkty, související produkty, zajímavé články z vašeho blogu. Vaším cílem je vždy udržet čtenáře, přesněji řečeno ho konvertovat na zákazníka. Čím více v něm vzbudíte zájem o další obsah, tím větší pravděpodobnost je, že si vás zapamatuje i pro své další nákupní rozhodování
 • Použít obrázky, multimédia, vizualizace – budu se opakovat, ale mnohé studie potvrdily, že jsou-li ve vašem obsahu další multimédia (obrázky, YouTube videa, grafy, infografiky, ankety atd.), jsou to plusové body jednak pro vaše čtenáře a také pro vyhledávače. Čtenáři se rádi podívají na relevantní grafiku, vnořené video zvyšuje relevantní obsah (je-li relevantní k tématu)
  a prodlužuje čas strávený na stránce. Délka trvání návštěvy má vliv na vaši pozici ve vyhledávačích, Google to samozřejmě vidí a zohledňuje.
 • Odkazovat na související obsahové autority – názory na externí odkazy se různí, ale… Pakliže odkazujete na obsahovou autoritu, která řeší stejné téma jako vy, není důvod vás za to penalizovat, spíše naopak. Dáváte čtenáři možnost získat relevantní informace, a to vyhledávače musí kvitovat. Moje praxe ukazuje, že články, které odkazovaly na další obsahově stejné články na jiných serverech, získaly lepší pozici ve vyhledávačích, kterou by pravděpodobně jinak nezískaly.
 • Všechny obrázky popisovat ALTem – jedná se o alternativní popisek obrázku. Vyhledávače zatím neumí přečíst obsah obrázku, byť to pravděpodobně díky umělé inteligenci nebude dlouho trvat. Ideální je promítnutí klíčových frází do popisku alt, je-li to samozřejmě na místě a obsah obrázku s klíčovou frází souvisí.

Propagace článku

Samotné napsání velmi kvalitního a obsahově hodnotného článku nestačí. Článku musíte dopřát „reklamu“, aby se o něm čtenáři i vyhledávače dozvěděli. Jaké máte tedy možnosti?

Odkázání na článek v rámci vašeho webu

Doporučuji na váš nový článek odkázat z tematicky příbuzných stránek, pakliže to bude tematicky čtenářům i vyhledávačům dávat smysl. I vaše stránky disponují určitou vahou (PageRankem), který můžete nové stránce přeposlat. Výhody vnitřního prolinkování tedy jsou:

 • Dáte vědět uživatelům i robotům vyhledávačů o existenci nového článku.
 • Předáte novému článku jisté množství „link juice“ – hodnoty ranku.
 • Můžete na váš článek odkazovat se správným Anchor textem, který nahrává relevanci přidělené vyhledávači.

Sdílení článku na sociálních sítích

Máte-li k vašemu byznysu sociální sítě, nově vydaný článek je skvělou publikační příležitostí. Nasdílíte uživatelům užitečný a kvalitní obsah a zvýšíte tak dosah článku. Podpoříte tak také možnost jeho dalšího sdílení.

Získávání zpětných odkazů na spřátelených a partnerských webech

Můžete požádat o sdílení článku na spřátelených webech nebo stránkách, které dané téma řeší, a váš článek dané téma rozvíjí nebo na něj nabízí zcela nový pohled.

E-mail

Posíláte-li na své zákazníky e-mailový zpravodaj (newsletter), můžete článek v něm zmínit a odkázat tak na něj.

To vše je jenom zlomek všech možností, které máte, jak s novým obsahem na vašich stránkách naložit a jak jej podpořit.

Zpět do obchodu