Interní odkaz

Interní odkazy jsou hypertextové odkazy, které odkazují na (cílovou) stejnou doménu jako doména, na které odkaz existuje (zdroj). Laicky řečeno, interní odkaz je odkaz, který odkazuje na jinou stránku na stejném webu.

Ukázka kódu interního odkazu

<a href="http://www.tasamadomena.com/" title="Klíčové slova"> Na co stránka obsahuje (Anchor text) </a>

Optimální formát interního odkazu

V odkazujícím textu (Anchor textu) použijte popisná klíčová slova, která dávají smysl pro téma nebo klíčová slova, na které se zdrojová stránka snaží cílit.

Zdroj k tématu Interní odkaz

Internal Links | 2019 SEO Best Practices - Moz. Moz - SEO Software, Tools &amp; Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 09.08.2019]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/internal-link

Zpět do obchodu