Duplicitní obsah a kanonické odkazování

Jak na duplicitní obsah a rel='canonical'

Duplicitní obsah a kanonické URLO obsahu se budu bavit detailněji v dalších lekcích, nyní se ale zaměříme na technické aspekty obsahu, které jsou neméně důležité.

Mnoho SEO konzultantů a specialistů mluví o penalizaci za duplicitní obsah, ale ve skutečnosti Google nepenalizuje duplicitní obsah. Odměňuje ten originální.

Duplicitní obsah může vzniknout kopírováním obsahu z jiných zdrojů. Ale faktem je, že duplicity si často způsobíme neúmyslně kvůli špatným technickým opatřením na webu. Mnohokrát to je prostě problém kanonizace.

Definice kanonického odkazu

Definice: Kanonický odkaz je element HTML, který pomáhá webmasterům předcházet duplicitním problémům s obsahem v optimalizaci pro vyhledávače tím, že specifikuje "kanonickou" nebo "upřednostňovanou" verzi webové stránky.

Umístění kanonického odkazu by mělo být v hlavičce dokumentu:

<HTML> <HEAD> <link rel="canonical" href="https://www.seoprakticky.cz/" /> </HEAD>

Například špatná kanonizace domovské stránky způsobuje nejvíce duplicitních problémů s obsahem na webech. Bez řádné kanonizace má domovská stránka vašeho webu skutečně 4 různé adresy URL. K obsahu titulní strany se totiž můžete dostat z:

  • Domain.com
  • www.domain.com
  • domain.com/index.html
  • nebo www.domain.com/index.html

Google vidí každou adresu URL jako jinou stránku a nebude vědět, na kterou URL chcete návštěvníka poslat. Problém může být exponenciálně horší, pokud tato situace existuje na každé stránce vašeho webu.

Nejjednodušší způsob, jak problém vyřešit, je přesměrování na straně serveru, které nastaví jednu z těchto adres URL jako "oficiální" verzi stránky a tuto verzi bude zobrazovat bez ohledu na to, která adresa URL byla zadána.

K vyřešení této duplicity můžete použít kanonický odkaz rel='canonical, což je příkaz vložený do záhlaví stránek (v části <head>).

Má-li stránka A kanonický odkaz na stránku B, znamená to, že stránka B je kanonická. Kanonická stránka se indexuje, stránky odkazující na kanonickou stránku se neindexují.

Kanonické značky mohou být vyhledávači ignorovány, přesto jejich použití doporučuji. Udržujete si tak pořádek nad indexací vašich stránek.

Ukázka kanonické URL

<HTML>

<HEAD>

<link rel="canonical" href="https://www.seoprakticky.cz/" />

</HEAD>

Pakliže neexistuje jiná verze URL, měla by stránka odkazovat sama na sebe.

Pravidla pro používání kanonických URL

  • Používejte absolutní URL - používejte kompletní URL včetně protokolu (HTTPS), subdomény a domény.
  • Každá stránka by měla mít jedno kanonické URL
  • Umístěte ho do sekce <HEAD> nebo do HTTP hlavičky
  • Odkazujte na indexovatelnou stránku
  • Do XML sitemap začleňte pouze jednu hlavní verzi stránky

Další zdroje k tématu duplicitních stránek a kanonických odkazů

Kanonický odkaz [online]. Copyright © 1996 [cit. 16.08.2019]. Dostupné z: https://napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu/kanonicke-url/

Konsolidace duplicitních adres URL - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 16.08.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=cs

Přirozené duplicity a kanonizace, link rel canonical. Jak psát web, návod na html stránky [online]. Dostupné z: https://www.jakpsatweb.cz/seo/kanonizace.html

Kanonická URL: základní příručka - ContentKing. Nepřetržitý SEO audit a průběžná kontrola obsahu ContentKing [online]. Copyright © 2019 ContentKing [cit. 16.08.2019]. Dostupné z: https://www.contentking.cz/akademie/kanonicke-url/

Nejčastější chyby u kanonického odkazování [online]. Dostupné z: https://webmasters.googleblog.com/2013/04/5-common-mistakes-with-relcanonical.html

Podobný obsah: kdy použít kanonizaci, no index a nebo nedělat nic (EN)

Další lekce v kapitole technické SEO

 SEO-Akademie

Chcete vědět víc o SEO? Podívejte se na celý obsah SEO Akademie.

Zpět do obchodu