Stavové kódy

Stavový kód (Status Codes) HTTP je součást hlavičky odpovědi serveru na klientský požadavek. Stavový kód upřesňuje, jak byla odpověď serverem zpracována - jestli byl požadavek vyřízen kladně, záporně, nebo došlo k chybě. Dále je na klientovi, aby stavový kód odpovědi interpretoval a následně podnikl patřičné kroky.

Součástí hlavičky odpovědi spolu se stavovým kódem je také stavové hlášení, což je anglický slovní popis stavového kódu. Jsou rozděleny podle charakteru odpovědi do pěti kategorií - informační, úspěch, přesměrování, chybný požadavek (chyba klienta) a chyba serveru.

Stavový kód je trojice dekadických čísel, kde první číslo určuje kategorii odpovědi a ostatní čísla jí blíže specifikují.

Společné stavové kódy HTTP důležité pro SEO

  • 200 (OK)
  • 301 (trvalé přesměrování)
  • 302 (dočasné přesměrování)
  • 404 (nenalezeno)
  • 410 (stránka odstraněna)
  • 500 (interní chyba služby)
  • 503 služba nedostupná)
Zpět do obchodu