SEO analýza

Chcete-li optimalizovat web, budete se opírat o SEO analýzy (on-page, off-page a analýzu klíčových slov).

Jaké všechny SEO analýzy webu vám mohou pomoci, k čemu slouží a jak je využít, to si řekneme v tomto článku.

Mezi 3 základní analýzy patří:

 1. Analýza on-page faktorů
 2. Analýza off-page faktorů
 3. Analýzy klíčových slov

Někdy se také můžete setkat s pojmem SEO audit. Ten většinou zahrnuje první dvě uvedené analýzy, analýzu on-page faktorů (to, co je na stránce) a analýzu off-page faktorů (externí faktory, které ovlivňují umístění stránky ve vyhledávačích).

Jaký je cíl ON-PAGE analýzy

Cílem analýzy on-page faktorů je:

 1. Odhalit chyby v procházení a indexaci stránek, které zabraňují vyhledávačům indexovat vaše stránky
 2. Důkladně analyzovat nejdůležitějších on-page faktory, odhalit, kde máte skryté rezervy a prostor pro zlepšení (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
 3. Připravit provozovateli webu hodnotný podklad, který mu pomůže opravit současné chyby, které mohou bránit v organickému růstu
 4. Navrhnout postup oprav, vysvětlit jejich vážnost, ohodnotit závažnost zjištěných chyb

POZOR: analýza on-page sama o sobě nezlepší vaše pozice ve vyhledávačích. Je to podklad pro opravy a úpravy webu. V ceně analýzy není započítána oprava zjištěných chyb.

Metodologie sběru data a vyhodnocení

Ke kompletní analýze on-page faktorů používám sběr dat hned z několika zdrojů a nástrojů, které následně porovnávám a vyhodnocuji. Používám placené profesionální analytické nástroje, jejichž možnosti a hlavně výsledky vysoce převyšují výstupy z nástrojů zdarma.

Provádím komplexní crawling všech stránek a jejich komponent.

Všechny data, které vyhodnocuji jsou součástí výstupní analýzy ve formátu .pdf dokumentu a ve zdrojových datech v .xlsx, popřípadě je mohu předat ve formátu .csv.

Jasná doporučení pro další postup optimalizace vaší stránky

Výsledky obsáhlé analýzy prezentuji i ve zkrácené formě v podobě Manažerského resumé, kde navrhuji řešit jednotlivé úkoly dle 3 hlavních priorit.

Manažerské resumé v mojí analýze ON-PAGE faktorů

Manažerské resumé v mojí analýze ON-PAGE faktorů

Výsledný obsah analýzy ON-PAGE

Celou analýzu zpracovávám do formy přehledně strukturovaného dokumentu, který popisuje zjištění ve všech analyzovaných oblastech.

 • MANAŽERSKÉ RESUMÉ
  • PRIORITA 1: DOPORUČUJI ŘEŠIT
  • PRIORITA 2: BYLO BY DOBRÉ ŘEŠIT
  • PRIORITA 3: MŮŽE SE ŘEŠIT („nice to have“)
 • CÍLE ON-PAGE ANALÝZY
  • Metodologie sběru data a vyhodnocení
 • ON-PAGE ANALÝZA
 • Overview stránky
 • Průchodnost stránek vyhledávacími roboty (Crawlability)
 • Indexovatelnost webu (Indexability)
  • Aktuální index stránek v Google a Seznam
  • Direktivy Robots.txt
  • Odkazy noindex
  • Direktiva noindex
  • Orphan pages
 • Zabezpečení stránek - HTTP / HTTPS
 • Site Performance (Rychlost stránky)
 • ON-PAGE FAKTORY
  • Titulek stránky (title)
  • Popisek stránky (Meta descriptions)
  • Nadpis nejvyšší úrovně H1
  • Obrázky a jejich optimalizace
 • Náprava chyb

Obsah analýzy on-page faktorů

 

Co získáte za datové přehledy - data jako na zlatém podnosu

 • Neindexovatelné stránky ze souboru sitemap
 • Stránky blokované robots.txt
 • Orphan pages
 • Nezabezpečený interní obsah
 • Noindex odkazy
 • Nofollow odkazy
 • Stránky se stavovým kódem 3XX
 • Stránky se stavovým kódem 4XX
 • Stránky se stavovým kódem 5XX
 • Neindexovatelné kanonické odkazy

ON-PAGE faktory

 • Chybějící titulky stránky
 • Duplicitní titulky stránky
 • Příliš dlouhé a příliš krátké titulky
 • Chybějící meta descriptions (popisky stránky)
 • Duplicitní meta descriptions
 • Příliš dlouhé a příliš krátké meta descriptions
 • Chybějící nadpisy nejvyšší úrovně H1
 • Duplicitní nadpisy H1
 • Datově příliš velké obrázky
 • Obrázky bez alt popisků

 Cena analýzy on-page faktorů je 9900 Kč.Velmi přehledně zpracované datové výstupy z analýzy

Jak vypadají konkrétní části reportu ON-PAGE faktorů

Výsledný report je detailní, pracuje s konkrétními hodnotami, odkazy a problémy. Dostanete tak přesný seznam toho, co nefunguje a co je potřeba opravit. 

Přehledně vizualizované základní informace o analyzované doméně

Přehledně vizualizované základní informace o analyzované doméně. 

Indexace stránek vyhledávači (problémy s crawler roboty)

Prověřím, jsou-li všechny stránka indexovány a vyhledávací roboti (Crawleři) nemají problém s procházením a indexováním webu.

crawlability

Analýza indexace a procházení webových stránek odhaluje vážné indexační problémy.

Kontrolu Robots.txt

Kontroluji přítomnost a obsah souboru Robots.txt, který vyhledávačům (Crawlerům) povoluje nebo naopak zamezuje v indexaci stránek.

rototstxt

Ukázka souboru Robots.txt

Kontrola Sitemap.xml

Kontrola přítomnost a správné indexace všech stránek obsažených ve stránce Sitemap.xml.

sitemap

Ukázka indexace množství stránek ze souboru Sitemap.xml.

Https vs http

Kontrola implementace protokolu, který zajišťuje zabezpečenou komunikaci v síti. Google je ranking faktorem a elektronické obchody by měly jeho implementaci vždy mít.

https

Kontrola implementace https na eshopu.

Stránky 404 (neexistující stránky)

Vyřešíme všechny chybějící stránky 404, resp. odkazy, které na tyto neexistující stránky vedou. Řešením je i nastavení přesměrování 302 (Permalink) na správnou, existující URL.

404

Odstranění nefunkčních odkazů na již neexistující stránky (status 404).

Rychlost načítání webu / velikost stránek / odezva serveru

Google penalizuje 20% nejpomalejších stránek na internetu. Nedostaňte se mezi ně díky kontrole výkonnosti stránky.

rychlost-nacitani-stranky

Kontrola rychlosti načítání stránky.

Kontrola obsahu (Titles, Meta Descriptions, H1, H2, obrázky)

Řeknu vám, kolik máte chybějících nebo duplicitních titulků, kolik jich máte nad 65 znaků, kolik máte nevyplněných nebo naopak příliš dlouhých meta description (popisků), kolik mát http stránek, namísto https, jestli na stránkách nemáte přítomen flash, jestli se stránka dobře prochází vyhledávačům a nemá v sobě nějaké errory.

Řeknu vám, kolik obrázků má u vás velikost nad 100 kb a kolika chybí popisek Alt. Zkontroluji, jestli máte na webu sitemapu a kolik obsahuje stránek atd.

Co vše kontroluji na on-page faktorech:

 • Title (chybějící title, duplicitní title, nad 65 znaků)
 • Description (chybějící description, duplicitní descriptions, nad 155 znaků)
 • H1, H2 (chybějící H1 a H2, duplicitní nadpisy)
 • Obrázky (obrázky nad 100 kb, chybějící alt, alt text nad 100 znaků)
 • Kontrola sitemapy
 • Kontrola duplicitního obsahu
 • Kontrola přítomnosti nefunkčních odkazů (404)

Souhrnné informace o těch nejdůležitějších on-page faktorech odhalí, kde máte skryté rezervy

Souhrnné informace o těch nejdůležitějších on-page faktorech odhalí, kde máte skryté rezervy.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah poškozuje kvalitu obsahu na webu. Duplicitní stránky jsou navíc pro uživatele neužitečné a zbytečné. Identifikuji duplicitní obsah na stránkách.

duplicitni-obsah

Identifikace a odstranění duplicitního obsahu na webu.

Nefunkční odkazy

Komplexní kontrola interních odkazů a prolinkování.

interni-odkazy

Kontrola vnitřního linkbuildingu.

Technické aspekty titulní stránky (struktura URL, info o obrázcích...)

 • Technické testování titulní stránky
  • zobrazení alt atributů u obrázků
  • kontrola datové velikosti a rozlišení obrázků
  • tvorba interních odkazových url)
 • Testování respozivního zobrazování

kontrola-obrazku

Díky vývojářským nástrojům kontroluji jednoduše správné velikosti a alt popisky obrázků. To pomáhá snižovat datovou velikost stránky.

Kontrola responzivity

responzivni-design

Stránky testuji na korektní zobrazování v různých rozlišeních.

 

Ukázka výstupu analýzy ON-PAGE faktorů

Výstupem analýzy ON-PAGE faktorů je dokument, který upozorňuje na technické a optimalizační problémy a chyby, dává tipy a rady na zlepšení a rozvoj webových stránek. Součástí jsou veškeré tabulkové výstupy, které se k ON-PAGE faktorům vztahují.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

 

obsah-hodnoceni-kritika-webu

Ukázka z hodnotícího dokumentu kritiky webu.

on-page-faktory

Ukázka analýzy on-page faktorů.

interni-linkbuilding

Ukázka analýzy interního prolinkování.

manazerske-resume

Manažerské resumé přináší rozčleněné problémy dle závažnosti problému.

Analýza off-page faktorů

Analýza OFF-PAGE faktorů, nebo-li analýza odkazového portfolia, má za účel analyzovat množství a kvalitu odkazů, které na stránku míří.

Kvalitní odkazové portfolio zvyšuje reputaci stránky z pohledu vyhledávačů. Pomáhá tak v přímém důsledku s nárůstem organické návštěvnosti.

Budováním zpětných odkazů se pak zabývá samostatná disciplína, linkbuilding.

Co analýzou OFF-PAGE faktorů získáte

 • Přehled odkazujících domén
 • Přehled unikátních odkazů
 • Přehled "toxických" a "netoxických" odkazů
 • Informaci o follow vs nofollow odkazech
 • Seznam odkazových příležitostí

Výstupem analýzy off-page faktorů je dokument, který shrnuje vaši situaci, vysvětluje jednotlivé hodnoty a dává tipy, jak s nimi můžete pracovat. Součástí analýzy jsou i výstupní excelovské dokumenty, které obsahují všechny níže uvedené sestavy a hodnoty.

Audit zpětných odkazů - celkový přehled

Celkový přehled auditu zpětných odkazů.

Audit zpětných odkazů - celkový přehled

Vizuálně zpracovaný celkový přehled odkazového portfolia.

Odkazující domény

Získáte strukturovaná data v excelu (nebo CSV), která obsahují následující informace.

 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Skóre stránky
 • Zdrojové URL
 • Titulek zdrojové stránky
 • Zdrojová doména
 • Cílová URL
 • Anchor text
 • AnchorType
 • Typ odkazu
 • Follow / Nofollow
 • Toxic skóre
 • Datum indexace

Analýza off-page faktorů - odkazové domény

Výstupní data o zpětných odkazech z odkazových domén.

 

Přehled unikátních odkazů

Získáte strukturovaná data v excelu (nebo CSV), která obsahují následující informace.

 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Skóre stránky
 • Zdrojové URL
 • Titulek zdrojové stránky
 • Zdrojová doména
 • Cílová URL
 • Anchor text
 • AnchorType
 • Typ odkazu
 • Follow / Nofollow
 • Toxic skóre
 • Datum indexace

Analýza off-page faktorů - odkazy

Výstupní data o zpětných odkazech z odkazových domén.

Počet "toxických" a "netoxických" odkazů

Přehled toxických, potenciálně toxických a netoxických zpětných odkazů.

 Analýza off-page - toxické odkazy

Informaci o follow vs nofollow odkazech

 Přehled odkazů s atributem follow a nofollow.

Analýza off-page faktorů - odkazy s atributem follow a nofollow

Přehledný seznam odkazů, které mají atribut follow a nofollow.

Seznam odkazových příležitostí pro linkbuilding

Seznam odkazových příležitostí představuje seznam domén a URL, které systém vyhodnotil jako dobrou odkazovou příležitost.

Seznam odkazových příležitostí obsahuje:

 • Doménu
 • Přesnou URL vhodnou k odkazu
 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Hodnocení (Rating)
 • Zdroj, odkud se čerpalo doporučení (klíčové slovo, konkurence)

seznam-odkazovych-prilezitosti

Seznam odkazových příležitostí pro váš linkbuilding. 

Pojmy související s analýzou off-page faktorů

Často se můžete setkat s dalšími výrazy, které jinak pojmenovávají analýzu off-page faktorů. Pro upřesnění uvádím jejich seznam:

Analýza klíčových slov - významná SEO analýza bez které to nepůjde

Analýza klíčových slov (klíčovka) je tím nejzásadnějším dokumentem, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek.

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky a hlavně efektivně.

Analýzu klíčových slov dělám včetně klasifikace (kategorizace / dimenzí) jednotlivých klíčových slov a frází! Dělat klasifikaci je velmi pracná věc a dělá-li se poctivě, zabere i dvě desítky hodin. Proto cena za analýzu klíčových slov začíná na 14.900 Kč.

K čemu všemu je analýza klíčových slov dobrá:

 • Podklad pro architekturu webových stránek
 • Podklad pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklad, na jaká klíčová slova a fráze se v SEO zaměřit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci Landing Pages
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (pozice ve vyhledávačích, hledanosti...)
 • Identifikace SEO příležitostí (na co se zaměřit, jak dosáhnout "rychlého" úspěchu - díky identifikaci relevantních KW s velkou mírou hledanosti a nízkou konkurencí)
 • Analýza 3 přímých konkurentů, na jaká KW generují největší návštěvnost, jaké jejich stránky jsou úspěšné 

Chcete se podívat jak analýza klíčových slov vzniká? Podívejte se na můj článek Postup tvorby analýzy klíčových slov.

Co všechno analýza klíčových slov obsahuje

Analýza klíčových slov přináší celou řadu užitečných informací. Předám vám strukturovaná data, které mají hlavu a patu. Data jsou velmi jednoduchá na pochopení, ihned je můžete využívat k řešení architektury webových stránek, k návrhu obsahové strategie (content strategie) atd.

Jaké údaje z mojí analýzy klíčových slov dostanete

 • Kompletní seznam relevantních klíčových slov a frází vztahujících se k předmětu podnikání (KW z vašeho webu, KW od 3 hlavních konkurentů, KW z našeptávačů Google, Seznam, YouTube, Wikipedia, obrázky z kategorie Google, související dotazy Google, související dotazy Seznam, návrhy KW z Sklik, vyhledávací fráze z Google Analytics a Google Search Console)
 • Statistická data z hledanosti jednotlivých kategorií a podkategorií
 • Analýza zdrojů organické návštěvnosti 3 přímých konkurentů - klíčová slova, na která jsou dohledatelní, odhad jejich teoretické návštěvnosti na jednotlivá KW, přehled jejich Landing Pages
 • Data kompletně očištěna od duplicit, clusterovány v OpenRefine
 • Klasifikační analýza klíčových slov
 • Priority (podle afinity k vašemu předmětu podnikání) - skvělé pro stanovení optimalizačních priorit
 • Celková hledanost klíčových slov a frází
 • Konkurečnost Google
 • Hledanost Google (minulý měsíc)
 • Hledanost Google (průměr za posledních 12 měsíců)
 • Hledanost Seznam (minulý měsíc)
 • Hledanost Seznam (průměr za posledních 12 měsíců)
 • Informace o Sklik CPC (průměrná cena za proklik v reklamním systému Sklik)
 • Návštěvnost z daného KW (zdroj Google Analytics daných stránek)
 • Míra opuštění (zdroj Google Analytics daných stránek)
 • Stránky na návštěvu
 • Transakce
 • Konverzní poměr
 • Zobrazení
 • Průměrná pozice ve vyhledávačích
 • Cílová stránka daného klíčového slova nebo fráze Google
 • Vaše pozice na klíčové slovo v Google
 • Počet výsledků daného KW na Google
 • SERP Features
 • Pozice na Seznamu
 • Cílová stránka na Seznamu
 • Počet výsledků na Seznamu
 • SERP Features na Seznamu

Podrobnější popis všech jednotlivých položek si můžete přečíst níže.

Ukázka výstupů "klíčovky"

Ukázka analýzy klíčových slov

Reálná ukázka z analýzy klíčových slov od SEOPRAKTICKY.CZ

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází, roztřídění do kategorií, konkurenčnost výrazů + desítka dalších hodnotících paramterů.

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

V analýze klíčových slov si můžete libovolně filtrovat hlavní témata a jeho podkategorie.

V analýze klíčových slov si můžete libovolně filtrovat hlavní témata a jeho podkategorie.

Návrh architektury webu vycházející z analýzy klíčových slov

Návrh architektury webu vycházející z analýzy klíčových slov

 

Detailní popis všech jednotlivých položek v analýze klíčových slov, k čemu jsou využitelné

Kompletní seznam relevantních klíčových slov a frází vztahujících se k předmětu podnikání

Snažím se mít co nejširší zdroje relevantních klíčových slov a frází. Pro analýzu klíčových slov tak pracuji s následujícími zdroji:

 • KW z vašeho webu
 • KW od 3 hlavních konkurentů
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • KW z našeptávačů Google, Seznam, YouTube, Wikipedia,
 • Obrázky z kategorie Google
 • Související dotazy Google
 • Související dotazy Seznam
 • Návrhy KW z reklamního PPC systému Sklik

Analýza zdrojů návštěvnosti 3 přímých konkurentů

3 hlavní konkurenty mi určíte vy, nebo je zkusím vyhledat pomocí odhadované návštěvnosti u webů z oboru. Ke konkurentům vám dodám kompletní seznam klíčových slov, na který konkurenční weby generují návštěvnost, na která jsou dohledatelní, odhad jejich teoretické návštěvnosti na jednotlivá KW, přehled jejich Landing Pages.

Tyto informace jsou úžasné v tom, že víte, s jakými stránkami (s jakým obsahem) jsou konkurenti úspěšní.

Data kompletně očištěna od duplicit, clusterovány v OpenRefine

V klíčové analýze nebudou duplicity a klíčové fráze budou clusterovány (sloučeny), aby se v ní nevyskytovaly fráze stejného významu jen v jiném slovosledu. Jak slučování klíčových frází probíhá si můžete přečíst v mém článku OpenRefine: návod krok za krokem, jak očistit a sloučit data pro analýzu klíčových slov.

OpenRefine

Data jsou kompletně očištěny a clusterovány v nástroji OpenRefine.

Klasifikační analýza klíčových slov

Klasifikační analýza slouží k tomu, abyste si jednotlivé klíčové fráze a slova roztřídili do kategorií, které by pak měly tvořit strukturu vašeho webu. Každé z relevantních klíčových slov by mělo zapadnout do nějaké "škatulky = kategorie" webu. Tato ručně dělaná analýza by měla odhalit, jestli vám nějaké důležité kategorie nechybí.

Priority (podle afinity k vašemu předmětu podnikání)

V analýze klíčových slov se snažím každému klíčovému slovu přiřadit prioritu, která odpovídá jeho významu pro vaše podnikání nebo cíle. Aktuálně pracuji se 4 prioritami, které vám detailně vysvětlím s samotné klíčovce.

analyza-klicovych-slov-priority

Ke klíčovým slovům stanovuji priority, které odráží přínos pro byznys klienta.

Celková hledanost klíčových slov a frází

Suma všech hledání ve vyhledávačích Google a Seznam (měsíční průměrná).

analyza-klicovych-slov-hledanost

Hledanost klíčových slov a frází.

Konkurečnost Google

Tato hodnota nám říká, jak moc je obtížné uspět s daným klíčovým slovem nebo frází v organickém vyhledávání. Hodnotu udává Google z nástroje Keyword Planner. Čím větší hodnota konkurenčnosti, tím bude těžší se na dané klíčové slovo umístit ve vyhledávání.

Hledanost Google (minulý měsíc)

Kolikrát byl daný výraz hledaný ve vyhledávači Google minulý měsíc.

Hledanost Google (průměr za posledních 12 měsíců)

Kolikrát byl daný výraz hledaný ve vyhledávači Google průměrně hledaný (celková roční hledanost / 12 měsíců).

Hledanost Seznam (minulý měsíc)

Kolikrát byl daný výraz hledaný ve vyhledávači Seznam minulý měsíc.

Hledanost Seznam (průměr za posledních 12 měsíců)

Kolikrát byl daný výraz hledaný ve vyhledávači Seznam průměrně hledaný (celková roční hledanost / 12 měsíců).

Informace o Sklik CPC

Jaká je průměrná cena za proklik v reklamním systému Sklik na dané klíčové slovo.

Návštěvnost z daného KW

Jaká je návštěvnost na vašich webových stránkách z daného klíčového slova (je nutné mít propojení do Google Analytics).

Míra opuštění

Jaké je procento opuštění stránky na dané klíčové slovo (je nutné mít propojení do Google Analytics).

Stránky na návštěvu

Kolik stránek si zobrazí uživatel na webu po příchodu na dané klíčové slovo (je nutné mít propojení do Google Analytics).

Transakce

Kolik klíčové slovo realizovalo transakcí, obratu ((je nutné mít propojení do Google Analytics).

Konverzní poměr

% uskutečněných obchodů v poměru k návštěvnosti daného klíčového slova. Je-li 100 návštěv, ze kterých bude 1 realizovaný obchod, konverzní poměr se bude rovnat 1%.

Zobrazení

Kolikrát jste se objevili v SERP - výsledku vyhledávání a uživatel vás mohl spatřit. Pakliže máte vysoký počet zobrazení a nízké CTR (míru prokliku), je nutné optimalizovat meta tagy Title a Description.

Průměrná pozice ve vyhledávačích

Průměrná pozice ve vyhledávačích za posledních 30 dní.

Cílová stránka daného klíčového slova nebo fráze na Google

Google zaindexoval vaše stránky a danému klíčovému slovu přiřadil určitou stránku jako nejvíce relevantní. Zde se dozvíte, kterou stránku si Google vybral.

Vaše pozice na klíčové slovo v Google

Na kolikátém místě se aktuálně nacházíte na hledanou frázi ve vyhledávači Google.

Počet výsledků daného KW na Google

Číslo, kolik stránek má Google přiřazených ke stejnému klíčovému slovu.

SERP Features

Informace, jaká strukturovaná data Google k tomuto klíčovému slovu využívá ke zobrazení tzv. SERP Features.

Pozice na Seznamu

Na jakém místě se nacházíte ve vyhledávači Seznam na dané klíčové slovo.

Cílová stránka na Seznamu

Seznam zaindexoval vaše stránky a danému klíčovému slovu přiřadil určitou stránku jako nejvíce relevantní. Zde se dozvíte, kterou stránku si Seznam vybral.

Počet výsledků na Seznamu

Číslo, kolik stránek má Seznam přiřazených ke stejnému klíčovému slovu.

SERP Features na Seznamu

Informace, jaká strukturovaná data Seznam k tomuto klíčovému slovu využívá ke zobrazení tzv. SERP Features.

Využijte výsledky z analýzy klíčových slov (klíčovky) naplno

Tvorba obsahové strategie

Analýzou klíčových slov nic nekončí, naopak začíná. Analýza klíčových slov vám dává perfektní podklad pro tvorbu obsahové strategie, která je tou nejlepší investicí do SEO. Jedině díky relevantnímu a kvalitnímu obsahu budete dohledatelní ve vyhledávačích na klíčová slova, která pro vás mohou znamenat konverzi.

Chcete se dozvědět více? Navštivte popis služby Tvorba obsahové strategie.

Ukázka obsahu obsahové strategie.

Ukázka obsahu obsahové strategie.

Ukázka z obsahové strategie. Identifikace zajímavých témat s vysokou hledaností a nízkou konkurenčností.

Ukázka z obsahové strategie. Identifikace zajímavých témat s vysokou hledaností a nízkou konkurenčností.

Tvorba SEO Friendly obsahu

Nechte si vytvořit kvalitní, relevantní, originální SEO Friendly Copywriting.

SEO-copywriting

Tvorba kvalitního obsahu za pomoci analytických nástrojů sloužících ke kontrole a optimalizaci textu.

 

 

Chcete se podívat jak analýza klíčových slov vzniká? Podívejte se na můj článek Postup tvorby analýzy klíčových slov. Chcete se podívat, jak očišťuji databázi klíčových slov v OpenRefine? Přečtěte si článek OpenRefine: nástroj na slučování dat.

 

Zpět do obchodu