HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro komunikaci s WWW servery. Slouží pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTMLXML, i jiných typů souborů.

Používá obvykle port TCP/80, verze 1.1 protokolu je definována v RFC 2616. Společně s elektronickou poštou je HTTP nejvíce používaným protokolem, který se zasloužil o obrovský rozmach internetu v posledních letech.

Související pojem je HTTPS.

Zdroje k tématu HTTP

Hypertext Transfer Protocol – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

Zpět do obchodu