Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je proces objevování všech relevantních témat a klíčových slov, stejně jako objem hledanosti a úroveň konkurence těchto výrazů. Tento postup je umožněn řadou bezplatných a placených nástrojů.

Analýza klíčových slov (klíčovka) je tím nejzásadnějším dokumentem, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek.

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky a hlavně efektivně.

E-kniha Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem

K čemu všemu je analýza klíčových slov dobrá

 • Podklad pro architekturu webových stránek
 • Podklad pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklad, na jaká klíčová slova a fráze se v SEO zaměřit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci Landing Pages
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (pozice ve vyhledávačích, hledanosti...)
 • Identifikace SEO příležitostí (na co se zaměřit, jak dosáhnout "rychlého" úspěchu - díky identifikaci relevantních KW s velkou mírou hledanosti a nízkou konkurencí)
 • Analýza 3 přímých konkurentů, na jaká KW generují největší návštěvnost, jaké jejich stránky jsou úspěšné

Chcete-li se naučit, jak dělat analýzu klíčových slov, zkuste se podívat na moji e-knihu Analýza klíčových slov: návod krok za krokem.

Chcete-li si nechat udělat klíčovku, navštivte stránku v SEO službách Analýza klíčových slov.

Pokud se chcete naučit dělat analýzu klíčových slov, můžete vyzkoušet moje video školení / kurz / tutoriál - Analýza klíčových slov: návod krok za krokem.

video-skoleni-analyza-klicovych-slov

Analýza klíčových slov je proces, kdy se snažíme zjistit, jaká slova a fráze (a v jakém objemu) lidé hledají prostřednictvím vyhledávačů (v českých podmínkách[1] prostřednictvím vyhledávačů Google a Seznam)[2].

Získané informace z analýzy klíčových slov se snažíme využít mimo jiné k optimalizaci stávajícího obsahu nebo tvorbě nového obsahu a dalším takticko-strategických aktivitám, které nám pomáhají efektivněji[3] oslovovat více zákazníků.

Definice: Analýza klíčových slov pomáhá zjistit, jaká slovní spojení používají běžní uživatelé při hledání na internetu. Analyzuje konkrétní tvary, synonyma, jejich hledanost a konkurenčnost. Při tvorbě webových stránek pomáhá přeložit zaběhlý jazyk majitele stránek do jazyka návštěvníků. Takže odstraní odborné
a nesrozumitelné výrazy a nabídne, jakými výrazy je nahradit, aby jim návštěvníci rozuměli.[4]

 

Analýza klíčových slov zpravidla obsahuje tyto základní údaje

 • Relevantní klíčová slova a fráze, které zákazníci (návštěvníci stránek) hledají. Relevantní slova jsou taková, kterými by zákazníci popsali vaše produkty nebo služby. Klíčová slova musí přímo souviset s tématem stránky, na kterou zákazníky odkazujete.
 • Objem vyhledávání jednotlivých slov a frází. Objem hledání udává průměrnou měsíční hledanost daného klíčového slova nebo fráze v konkrétním vyhledávači (kolikrát zadali uživatelé slovo do vyhledávacího pole, a to v přesné shodě).
 • Informaci o konkurenčnosti jednotlivých slov (relativní hodnota, kolik stránek se daným tématem již zabývá).
 • Kategorizaci / segmentaci / dimenze – zařazení jednotlivých slov a frází do logicky souvisejících celků (kategorií nebo témat).
 • Priority, resp. váhy, které dávají každému klíčovému slovu význam z hlediska přínosu pro provozovatele webu. Např. v případě e-shopu bude priorita odrážet pravděpodobnost konverze[5][6], tzn. šance, že návštěvník přicházející z tohoto klíčového slova nakoupí.
 • Mnoho dalších analytických a statistických informací, které pomáhají vytěžit přínos analýzy na maximum.

I přesto, že se to z tohoto jednoduchého popisku nezdá, analýza klíčových slov je zcela zásadním a nezbytně nutným analyticko-strategickým materiálem, který je využitelný v celé řadě marketingových aktivit firmy, viz další kapitola.

Analýza klíčových slov tak pomáhá provozovatelům webových stránek, ale i offline podnikatelům lépe pochopit, po čem je reálná poptávka, po jakých produktech
a službách, dává jim informaci, jaká je konkurence u konkrétních hledaných výrazů, jakým způsobem a jak často lidé vyhledávají konkrétní slova a slovní spojení.

K čemu všemu slouží analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov má mnoho forem využití. I přesto, že je často analýza klíčových slov spojována s problematikou SEO, má přesah do dalších marketingových aktivit firmy.

Co se týče využití v SEO, je tento dokument zcela zásadní.

Bez analýzy klíčových slov se nedá optimalizace stránek pro vyhledávače dělat koncepčně, neumožňuje plně vytěžit potenciál stránek a jejich obsahu.

Pokud chcete maximalizovat relevantní a konverzní návštěvnost z organického vyhledávání, bez analýzy klíčových slov to nepůjde!

Definice: Search Engine Optimalization (SEO) = optimalizace pro vyhledávače, je metoda úpravy (optimalizace) webových stránek tak, aby byly snáze dohledatelné v organických výsledcích vyhledávačů, jakými jsou např. Google nebo Seznam (v českých podmínkách), nebo třeba Bing a další vyhledávače. Cílem SEO je dostat webové stránky na první příčky v organickém (neplaceném) výsledku vyhledávání na vybraná klíčová slova, která budou přinášet nejvyšší konverzi.[7]


Kde všude využijete analýzu klíčových slov

Z níže uvedeného seznamu jasně vyplývá, jak obrovský záběr a využitelnost analýza klíčových slov má.

 • Tvorba architektury webu. Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících celků – témat) zjistíme, která klíčová slova si zaslouží vlastní kategorie a vstupní stránky, která naopak ne, jak jednotlivé kategorie na webu máme pojmenovat, jak podrobné členění si jednotlivé kategorie zaslouží.
 • Nastavení filtrů pro jednotlivé kategorie. S bodem výše souvisí i nastavení hloubky a detailu jednotlivých produktových filtrů, které má analýza klíčových slov identifikovat a přinést odpověď na otázku, zda dané filtry uživatelé využijí
  a mají-li místo v našem stromu kategorií a vstupních stránek.
 • Tvorba obsahové strategie. Díky analýze identifikujete všechna relevantní témata, která uživatele zajímají (vyhledávají). Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících větších celků) získáte okruhy témat, o kterých můžete psát v obsahové části stránek (blogu), ve slovníčku pojmů, magazínu, ale i v hlavních produktových kategoriích či popiscích samotných produktů a služeb.
 • Tvorba SEO Friendly[8] Budete schopni tvořit obsah, který budou milovat nejenom uživatelé, ale i vyhledávače. Ke každé vstupní stránce budete mít kompletní dataset klíčových slov, která by se na stránce měla použít.
 • Optimalizace stávajícího obsahu. Řadu témat již na webu máte zpracovaných, ale přesto nemusí dosahovat dobrého výsledku v organickém vyhledávání. Analýza klíčových slov vám pomůže tato témata obsahově rozvinout, upřesnit, doplnit, pomůže vám identifikovat nové a důležité informace, které souvisejí s již existujícím obsahem.
 • Tvorba nových vstupních stránek. V analýze klíčových slov identifikujete spoustu nových slov a frází, které uživatelé používají k vyhledávání obsahu. Díky kategorizaci těchto výrazů (shluku do tematických celků) budete schopni vymyslet nové vstupní stránky, které budou lépe odpovídat na dotazy hledajících.
 • Stanovení optimalizačních priorit. V situaci, kdy máme omezené zdroje, se musíme rozhodnout, co uděláme teď a co uděláme později. Analýza klíčových slov jednoznačně identifikuje, která témata nebo klíčová slova mají vysokou hledanost, nízkou konkurenčnost, vysokou relevanci k našim konverzním prioritám atd. Díky těmto informacím jsme schopni si určit priority, s jakým obsahem začít nejdříve, s jakým obsahem dosáhneme pravděpodobně nejvíce efektu v nejkratším možném čase s „minimem“ úsilí.
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků. Již mnohokrát jsem se setkal s majitelem stránek, který se ve svém byznysu pohyboval řadu let, myslel si, že zná veškerou terminologii a všechny možné vyhledávací dotazy, kterými zákazníci hledají jeho produkty a služby. A vždy byl překvapen, jak se jeho předpoklad lišil od výsledné reality. Není možné vytušit všechny reálně použité vyhledávací dotazy relevantní k vašemu obsahu a už vůbec není možné kvantifikovat jejich objem hledání z hlavy.
 • Podklad pro správu PPC kampaní. Analýza klíčových slov vám může ušetřit hodně peněz. Při správě PPC ji specialista použije k nastavení reklamních sestav na ty nejrelevantnější a nejvíce konverzní výrazy. Může přitom využít informací
  o konkurenčnosti jednotlivých výrazů, průměrné ceně za proklik u jednotlivých výrazů. Může tak svůj rozpočet alokovat na ty méně exponovaná (vyhledávaná) slova, nicméně stejně nebo více relevantní, s řádově nižší CPC[9]. Pokud se v organickém vyhledávání nacházíte na 1. pozici, můžete ušetřit rozpočet na PPC pro dané klíčové slovo a raději ho investovat jinde. Stejně tak můžete díky analýze cílit na méně exponovaná klíčová slova, která budou o řád levnější a budou přinášet stejnou nebo větší míru konverze.
 • Informace o existenci Landing Pages[10]. Může existovat celá řada klíčových slov a frází, které jsou pro váš byznys potenciálně konverzní (pomáhají splňovat vaše cíle) a vy k nim nemáte dosud žádný obsah. Nebo obsah máte, ale není dostatečně kvalitní, proto jej vyhledávače dosud nedocenily a tato stránka okupuje pozice určené stránkám s nekvalitním nebo nehodnotným obsahem. Analýza klíčových slov vám odpoví, zdali se na daná klíčová slova již ve výsledcích vyhledávání vyskytujete, na jaké pozici a s jakou konkrétní stránkou (Landing Page). Tuto stránku pak můžete dále optimalizovat (vylepšovat její obsah a další hodnotící faktory), abyste se posunuli na vyšší pozice ve vyhledávačích.
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO. Díky identifikaci všech relevantních klíčových slov a frází můžete velmi snadno změřit, jaké je vaše rozložení pozic (kolik slov máte mezi TOP 3, TOP 10 nebo TOP 20 výrazy v obou nejvyužívanějších českých vyhledávačích), jak si stojíte v porovnání s přímou konkurencí atd. Dokážete velmi přesně určit svou aktuální pozici v SEO a hlavně jste schopni v následujícím období jasně měřit zlepšení a efektivitu vašich SEO aktivit.
 • Identifikace SEO příležitostí. V životě, byznyse ani v SEO neexistuje příliš mnoho zkratek. Někdy jsou ale situace, kdy díky kvalitním datům můžete získat určitou výhodu a dosáhnout tak rychlejšího efektu než za jiných okolností. Analýza klíčových slov vám pomůže identifikovat obsahové a optimalizační příležitosti, které mohou generovat vysokou návštěvnost na relevantních tématech, jež nejsou dosud kvalitně konkurencí pokryta.
 • Analýza přímých konkurentů je dalším zajímavým benefitem analýzy klíčových slov. Díky analytickým nástrojům, které si ukážeme, budete moci identifikovat klíčová slova a fráze, které vaší konkurenci generují největší zdroj návštěvnosti.

Kolik času zabere tvorba analýzy klíčových slov

Čas, který analýze klíčových slov budete muset věnovat, záleží hlavně na šířce tématu a počtu klíčových slov, které se vám podaří nasbírat.

Právě očišťování slov a následná kategorizace zabere nejvíce času, bez ní by však analýza měla podstatně menší využití.

Pro menší e-shop, který si budeme uvádět jako modelový příklad, zabere tvorba kompletní analýzy klíčových slov zhruba 20–30 hodin.

U větších e-shopů to budou vždy desítky hodin pro každou větší produktovou kategorii.

Kolik stojí analýza klíčových slov

Cena analýzy je odvislá od počtu hodin, které na ní SEO specialista nebo konzultant stráví. V České republice se můžete setkat s cenou od 10 000 Kč za malý web, až po stovky tisíc za velké nákupní galerie.

Obvykle se cena za analýzu pohybuje v rozmezí 20 000 až 50 000 Kč.

Důrazně vás varuji před nabídkami pod 10 000 Kč.

Jak sami uvidíte z postupu v této e-knize, není možné analýzu udělat v řádu jednotek hodin, bavíme se spíše o desítkách hodin. Z toho jasně vyplývá, že buď specialista pracuje výrazně pod cenou trhu, nebo musí zpracování analýzy v některé části ošidit, a tím dodat nerelevantní a ne plně využitelná data pro vaši následnou optimalizaci
a práci.

SEO PRAKTICKY: Jak optimalizovat stránky (nejen) pro SHOPTET

Jak často se má dělat analýza klíčových slov

Výzkum klíčových slov není jednorázovou operací. Stejně jako vaše stránky vyžadují občasnou péči, po pár letech redesign, úpravu UX, nasazení nové technologie, podobné je to i s analýzou klíčových slov.

Vyhledávací dotazy se stále vyvíjejí, vznikají nová slova a slovní obraty, které reflektují novou poptávku.

Ne snad že by se zásadním způsobem změnil jazyk. Mnohem důležitější je zachycení nových trendů ve vyhledávání, nových produktů, nových produktových řad atd.

Samozřejmě také bude záležet na dynamice vašeho odvětví.

Výrobci mobilních telefonů vydávají každý rok nové vlajkové lodě. Co se hledalo loni, se bude zásadně méně hledat letos. Právě příklad vývoje mobilních technologií ukazuje, že udržet tempo s novinkami může být někdy obtížné.

Pro méně dynamické obory bych ale doporučil dělat analýzu klíčových slov s frekvencí minimálně 2 roky.

Jak má vypadat správná analýza klíčových slov

Neexistuje žádná jasně definovaná podoba analýzy klíčových slov.

Neexistuje ani žádný jasně definovaný postup, jak by se měla analýza zpracovávat. Workflow se bude lišit specialistu od specialisty, v závislosti na jejich zkušenostech, technických dovednostech i použitých analytických nástrojích.

Neexistuje žádná norma, co má analýza obsahovat a co naopak nemá. I proto se můžete potkat s různými výstupy, které jsou označovány za analýzu klíčových slov, přičemž nedokážou vytěžit její potenciál naplno.

Co by měla analýza zcela jistě obsahovat

 • Komplexní databázi relevantních (k danému byznysu nebo účelu) klíčových slov
  a frází, které jsou hledané uživateli.
 • Hledanosti jednotlivých KW.
 • Kategorizaci slov (rozřazení KW do jednotlivých skupin až na úroveň vstupní stránky).
 • Analýzu (rozbor) získaných dat.
 • Praktické doporučení, jak s daty naložit v praxi.

 

[1] Podíl vyhledávačů Google a Seznam je v ČR 96 %. Další vyhledávače, jako je např. Bing, Yahoo nebo Yandex a další, tvoří cca 4 %.

[2] Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019 - eVisions.cz. Online marketingová agentura – eVisions.cz [online]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/

[3] Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita, znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.

[4] Analýza klíčových slov – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza_kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDch_slov

[5] Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek.

[6] Konverze (marketing) – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konverze_(marketing)

[7] Co je SEO (optimalizace pro vyhledávače) | SEO PRAKTICKY. Dělám SEO! Reálné výsledky optimalizace stránek | SEO PRAKTICKY [online]. Dostupné z: https://www.seoprakticky.cz/co-je/seo/

[8] SEO Friendly znamená, že daná věc je zpracována v souladu s požadavky a doporučením vyhledávačů.

[9] Platba za kliknutí (PPC z angl. pay per click).

[10] Landing Page je cílová stránka, na kterou se návštěvník dostane proklikem z výsledku vyhledávání nebo reklamní kampaně.

Zpět do obchodu