Blog

Publikace obsahu seřazená v chronologickém pořadí, přičemž nejnovější obsah se zobrazuje nahoře.

Obsah odráží osobní nebo firemní zájmy a může být napsán jednotlivcem nebo skupinou přispěvatelů. Blogy byly původně nazývány web logy nebo weblogy. Protože však "web log" může znamenat také soubory protokolu serveru, byl tento pojem matoucí. Aby nedocházelo k záměně, byla vytvořena zkratka "blog". Ta se stala běžně používaným termínem.

Zpět do obchodu