Link building: lži, manipulace, pseudo ranky a obchodníci s teplou vodou

Pokud se zabýváte SEO (optimalizací stránek pro vyhledávače), nevyhnete se fenoménu zvanému link building (někdy také psaného linkbuilding).

Hodně klientů, kteří poptávávají naše SEO službychce začínat s link buildingem. Nevědí proč, ale hodně SEO specialistů nebo agentur jim řeklo, že, bez toho se v SEO nikam nepohnete. Hlavně nakoupit zpětné odkazy z domén s autoritou vyšší než 60 a SEO poletí do nebe :-)

Velmi často je to absolutní lež a manipulace za účelem vám něco prodat (z mého pohledu jsou to "easy money", které vám bohužel nedají žádnou protihodnotu).

Ještě na úvod bych měl říct jednu zásadní věc, aby to v kontextu celého článku nezapadlo. Zpětné odkazy jsou pro SEO užitečné, ale ne všechny a ne za všech okolností. A o tomto by měl být tento článek.

link-building-je-mrtvy

Externí link building je neefektivní. V tomto článku se dozvíte proč. Zdroj obrázku: ChatGPT.

Jaké jsou cíle tohoto článku o link buildingu

 • Vysvětlit, jaké formy link buildingu máte vyhledávat a jakým se velkým obloukem vyhnout
 • Vymýtit fámy a pověry, které se vztahují k nákupu, prodeji a šmelení se zpětnými odkazy
 • Ochránit vás před SEO šmejdy, kteří vám budou chtít prodat zcela bezcennou službu
 • Vysvětlit vám v širším kontextu, jak vyhledávače vyhodnocovaly autoritu stránek v minulosti, jak a na základě čeho autoritu určují dnes
 • Odradit vás od bezhlavého nákupu zpětných odkazů podle Domain Ratingu Ahrefs nebo jiných SEO nástrojů s vidinou budování autority

Hlavní myšlenky a odpovědi, které se v tomto článku dozvíte

 • Jak se autorita stránek hodnotila v minulosti
 • Jak se autorita stránek hodnotí dnes (nové metriky, nástroje a možnosti vyhledávačů)
 • Co ovlivňuje relevanci stránky (jaké on-page faktory, anchor texty u externích odkazů)
 • Jak si budovat autoritu bez nakupování externích zpětných odkazů (EAT, YMYL, Topic Cluster)
 • Jak jsou principy Domain Autority link builderů postaveny na metodologii z roku 1998 s přiznanou manipulací spam domén
 • Jak sám Ahrefs přiznává, že DR nemá žádný vliv na organickou návštěvnost (přiznává, že korelace neznamená kauzalitu)
 • Jestli nákup zpětných odkazů nějaký přínos nebo naopak nějakou hrozbu?
 • Co přináší zásadní aktualizace algoritmu Googlu SpamBrain, která detekuje stránky s manipulovanými odkazy i stránky poskytující nákup zpětných odkazů (vážně si myslíte, že je Google tak hloupý, aby se nechal manipulovat pár nakoupenými back linky?)
 • Kdo jsou obchodníci s teplou vodou
 • Jaké zpětné odkazy vám přinesou užitek (a nemyslím tím nárůst DR)

Trocha suché teorie na začátek: Co je link building

Jádro off-page aktivit tvoří link building neboli budování zpětných odkazů.

Vyhledávače berou zpětné odkazy jako pomocné hodnotící signály o cílovém obsahu.

Existují tři hlavní typy externích odkazů podle toho, jak byly získány: přirozené odkazy, ručně vytvořené odkazy nebo odkazy vytvořené uživatelem.

 • Přirozené odkazy jsou získány organicky bez jakékoliv naší iniciativy směrem ke zdroji odkazu. Tyto odkazy považuji za nejvíce přínosné.
 • Budované odkazy se získávají prostřednictvím úmyslných činností spojených s vytvářením odkazů. Tyto odkazy získáváme na žádost od našich zákazníků, dodavatelů, fanoušků, influencerů a jinak motivovaných subjektů.
 • Vlastnoručně vytvořené odkazy získáváme naší vlastní aktivitou, přidáním odkazu do katalogů, diskuzních fór, komentářovým marketingem nebo tiskovou zprávou.

Google chce odlišovat jednotlivé skupiny odkazů, a proto od roku 2020 umožňuje tvůrcům obsahu, aby upřesnili typ externího odkazu (rel="sponsored", rel="ugc", rel="nofollow").

Více viz Qualify Outbound Links for SEO | Google Search Central | Documentation | Google for Developers [online]. [cit. 2023-06-19]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/qualify-outbound-links.

V link buildingu jsou vyhledávány ty odkazy, které přenášejí největší Link Equity (hodnotu/sílu stránky). Přínos těchto odkazů bývá většinou dán následujícími ukazateli:

 • popularita stránky,
 • to, jak téma odkazující stránky koreluje s vaším obsahem,
 • Anchor text (text odkazu),
 • důvěryhodnost odkazujících stránek,
 • množství odchozích odkazů z odkazované stránky,
 • autorita domény a konkrétní odkazované stránky.

Link building lze samozřejmě řešit také na straně on-page, tzn. přímo na vašich stránkách (tzv. interní link building).

Interní prolinkování má zásadní vliv na průchod botů vašimi stránkami, podporuje pochopení relevance ze strany vyhledávačů, přenáší hodnotu mezi jednotlivými stránkami, snižuje tzv. crawl depth (hloubku zanoření), usnadňuje uživatelům průchod stránkami a je samou podstatou hypertextu.

Osobně mám strategii, že cokoliv zmíním v textu a má to na doméně cílový obsah, interně prolinkovávám (na každé stránce vždy jen jednou a to při první zmínce).

Historie link buildingu a jeho vliv na ranking

Význam link buildingu plyne z historického vyhodnocování (rankingu) vyhledávače Google.

Algoritmus Page Rank počítal množství a kvalitu odkazů, které mířily na konkrétní doménu nebo webovou stránku.

Základní předpoklad tvůrců algoritmu byl, že hodnotnější stránky získají více odkazů, než ty méně kvalitní a tím se určí pořadí ve výsledku vyhledávání.

Zjednodušené schéma přenosu hodnoty ze stránky na stránku znázorňuje obrázek níže.

Algoritmus Page Rank

Zdroj: Search Engine Indexing and Page Rank Algorithm - 101 Computing [online]. [cit. 2023-06-19]. Dostupné z: https://www.101computing.net/search-engine-indexing-and-page-rank-algorithm/

V dobách začátku vyhledávače Google byl Page Rank zcela zásadní pro určování autority.

Neexistovaly další hodnotící faktory ani možnosti, se kterými může vyhledávač pracovat dnes, proto hlavní část ležela skutečně na zpětných odkazech. V minulosti tak stačilo nashromáždit dostatečně velké množství odkazů a ranking byl zajištěn.

Tato stará metodika hodnocení je dnes ale dávno přežitá. Vyhledávače disponují celou řadou více vypovídajících metod, jak zjistit autoritu stránky.

Zpětné odkazy stále budou mít nějaký vliv na ranking, ale jak uvidíte i z příkladů níže, bude pravděpodobně zásadně nižší, než je dnes mnohými prezentováno.

Co dělá v dnešní době ranking: autorita + relevance

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota domény, z mého pohledu, již není zásadním způsobem ovlivňována odkazovým portfoliem.

Na základě čeho ale vyhledávače určují autoritu a relevanci?

Abyste se získali dobrý ranking (zobrazení se na předních místech ve výsledku vyhledávání) a Google vás vůbec zařadil do svého výběru, musí být splněno několik na sebe navazujících podmínek. Pokud celý proces zjednodušíme, můžeme jeho průběh popsat v následujících fázích:

 1. Crawling - Většinu vyhledávacího indexu vytváří softwarové programy známé jako prohledávače. Tyto programy automaticky navštěvují veřejně přístupné webové stránky a následují odkazy na těchto stránkách, podobně jako byste to dělali vy při procházení obsahu na webu. Přecházejí ze stránky na stránku a informace o tom, co na těchto stránkách a v dalším veřejně přístupném obsahu najdou, ukládají do indexu Vyhledávání Google.
 2. Indexace (třídění informací indexováním) - Když prohledávače najdou webovou stránku, systémy její obsah vykreslí podobně, jako to dělá prohlížeč. Vyhodnotí důležité signály – od klíčových slov až po stáří webu – a to vše zaznamenají do indexu Vyhledávání. Index Vyhledávání Google obsahuje stovky miliard webových stránek a má více než 100 000 000 gigabajtů. Podobá se rejstříku na konci knihy – obsahuje záznamy pro všechna slova, na která vyhledávače na indexovaných webech narazily. Web se při indexování přidá k záznamům pro všechna slova, která obsahuje.
 3. Ranking = určení pořadí ve výsledku vyhledávání - Při zajišťování co nejužitečnějších informací zohledňují algoritmy Vyhledávání mnoho faktorů a signálů, včetně slov zadaných v dotazu, relevance a užitečnosti stránek, odbornosti zdrojů a vaší polohy a nastavení. Váha těchto jednotlivých faktorů se liší v závislosti na povaze dotazu. Například při zodpovídání dotazů ohledně současných zpravodajských témat bude hrát aktuálnost obsahu větší roli než při vyhledávání slovníkových definic. Při rankingu se posuzuje význam vyhledávacího dotazu, relevance obsahu, kvalita obsahu, použitelnost webových stránek, kontext a vaše individuální nastavení.

Co ovlivňuje relevanci stránky

Systémy Googlu analyzují obsah, aby posoudily, zda obsahuje informace, které by mohly být relevantní k tomu, co hledáte.

Základním faktorem relevance je, když obsah zahrnuje stejná klíčová slova jako vyhledávací dotaz. Pokud se tato klíčová slova například vyskytují na webové stránce nebo v jejím záhlaví či textu, informace nejspíš budou relevantnější.

Kromě zkoumání klíčových slov systémy Googlu relevanci obsahu k dotazu analyzují i jinými způsoby.

K posouzení, zda jsou výsledky vyhledávání pro dotazy relevantní, používají také agregovaná a anonymizovaná data o interakcích. Tato data přetransofrmují na signály, které systémům se strojovým učením pomohou odhadnout relevanci. Například když hledáte výraz „psi“, pravděpodobně nepožadujete stránku, na které je několik set krát uvedeno slovo „psi“. Algoritmy proto analyzují, zda stránky zahrnují relevantní obsah nad rámec slova „psi“ – např. fotky nebo videa psů nebo dokonce seznamy plemen.

Je důležité poznamenat, že ačkoli systémy vyhledávají tyto kvantifikovatelné faktory relevance, nejsou určeny k analýze subjektivních konceptů, jako je úhel pohledu nebo politický názor v obsahu stránky.

Mezi nejvýznamnější on-page signály (prvky stránky samotné), které pomáhají s relevancí, patří (body nejsou seřazeny podle významu):

  • Titulek stránky (title)
  • URL adresa
  • Systém nadpisů na stránce (H1, H2 atd.)
  • Obsah samotný (jeho korelace s tématem, rozsah...)
  • Obrázky a jejich alternativní popisky
  • Video obsah na stránce
  • Interní odkazy, které míří na stránku (jejich anchor texty)
  • Externí odkazy, které míří na stránku (jejich anchor texty)

Pokud splňujeme podmínku relevance, Google nás zařadí mezi potenciálně vhodné stránky k zobrazení ve výsledku vyhledávání s ohledem na daný vyhledávací dotaz. O pořadí stránek následně bude rozhodovat autorita stránky/domény, použitelnost a kontext.

Pokud nemáte relevantní vstupní stránku ve vztahu k vyhledávací frázi, autorita ani nic jiného vám nepomůže!

Zde je první velmi důležitý bod, že pokud nemáte pokryty vyhledávané dotazy relevantním obsahem, nemusíte řešit nic dalšího, protože se do výsledku vyhledávání stejně s nejvyšší pravděpodobností nedostanete.

Co ovlivňuje autoritu stránky a domény

Jak jsme si řekli, v minulosti autoritu tvořily externí odkazy, které určovaly Page Rank.

Za situace, kdy víte, že autoritu vaší domény posílí zpětné odkazy a existují komerční cesty, jak si nové odkazy pořídit, trh se automaticky zcela deformuje. Nejvyšší autoritu mohou získat domény, které jsou spamové, dezinformační, scamy nebo webové projekty a e-shopy pochybné kvality.

To, že zpětné odkazy fungovaly a měly zásadní vliv na výsledky vyhledávání zneužívaly skupiny link builderů i k politickým vtípkům za pomocí tzv. Google Bomb.

Google Bomb byl test, který prokazoval sílu zpětných odkazů, jehož cílem bylo učinit z webových stránek číslo jedna pro překvapující nebo kontroverzní vyhledávací frázi. Toho bylo dosaženo tím, že velké množství webů odkazovalo na určitou webovou stránku s konkrétním textem odkazu (Anchor textem), který jí pomohl zařadit se za daný termín.

V USA se tak podařilo dostat na první příčku ve výsledku vyhledávání na frázi "miserable failure" (v podstatě něco jako "hrozné selhání") životopis prezidenta George W. Bushe.

Google_Bomb_Miserable_Failure

Zdroj: Google bomba – Wikipedie [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_bomba

V Česku je pak známý příklad s Václavem Klausem. Pokud jste zadali do vyhledávače "senilní ješita", Google na první pozici umístil stránku klaus.cz.

senilni-jesita

Zdroj: „Kurvy a zloději“ ovládli české vyhledávače – Živě.cz [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://www.zive.cz/bleskovky/kurvy-a-zlodeji-ovladli-ceske-vyhledavace/sc-4-a-158899/default.aspx

Google bomb ukázala, že si z výsledky organického vyhledávání můžete dělat co chcete, můžete ho jakkoliv manipulovat a to pouze s pomocí zpětných odkazů.

Pokud by se Google držel zavedené doktríny, ve výsledku vyhledávání by se nezobrazovaly nejrelevantnější a nejautoritativnější výsledky. To by vedlo k odlivu vyhledávajících, pokud by jim byla nabídnuta funkčnější alternativa. Vážně si myslíte, že za této situace snadné manipulace výsledků by Google dále držel logiku vyhodnocování algoritmu z roku 1998?

Co tedy dnes dělá autoritu stránky? Jak Google pozná, že jste odborníkem na danou problematiku?

S hledáním autoritativní webové stránky (tzn. té, kterou bude preferovat vyhledávač ve výsledku vyhledávání) je to stejné jako s hledáním odborníka v reálném životě. A je jedno, jestli hledáte zedníka, chirurga, finančního poradce, právníka nebo SEO specialistu.

Jak v reálném životě poznáte, že někdo něčemu rozumí?

Jak poznáte, že je někdo skutečným odborníkem na danou problematiku?

Jak poznáte kompetenci odborníka?

Google začal odbornost, autoritu a důvěryhodnost stránek určovat pomocí metodiky E-A-T, nejdříve u stránek YMYL.

Domnívám se, že tento koncept je poměrně dobře aplikovatelný i na jiné oblasti, než jen peníze a zdraví, proto bych se nedivil, kdyby podobnými principy Google vyhodnocoval i jiné typy obsahu.

YMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov) Your Money Your Life. Označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu.

U těchto stránek tak musíte svoji odbornost prokazovat něčím jiným, než jsou jen zpětné odkazy, které na vás míří a nebo publikováním jednoho článku na konkrétní téma.

E-A-T

Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness.

Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP).

Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu.

A co si můžeme představit pod odborností? Zeptat se můžeme, jak je to dnes moderní, umělé inteligence.

Jak definuje odbornost umělá inteligence. Zdroj: https://chat.openai.com/chat

Všimněte si, že hned v prvním bode vidíte, že by odborník měl být schopen odpovídat na otázky týkající se teorie i praxe v oboru. V kontextu SEO je to pak samozřejmě prostřednictvím tvorby obsahu, který přináší odpovědi na všechny možné dotazy kupujícího.

A jak se umělá inteligence dívá na definici autority?

Jak definuje autoritu umělá inteligence. Zdroj https://chat.openai.com/chat

Hned v prvním bodě vidíme další podstatnou indicii k identifikaci autority – Autorita je schopna předávat své znalosti a zkušenosti ostatním. Z pohledu SEO se to opět dá analogicky převést na tvorbu obsahu. Pokud budete publikovat, budete předávat dál své znalosti a zkušenosti, buduje si autoritu.

I přesto, že v minulosti E-A-T fungoval primárně pro stránky spadající do kategorie témat YMYL (Your Money or Your Life), tzn. témat ovlivňujících peníze nebo vaše zdraví, domnívám se, že hledání odbornosti, autority a důvěryhodnosti se dá analogicky aplikovat také na e-shopy a obsahové weby.

A jak tedy vyhledávač pozná, že jste na nějakou oblast odborníkem a autoritou?

Pozná to podle toho, co o daném tématu víte, jaké dokážete přinášet odpovědi na vyhledávací fráze související s tématem. A čím větší jste expert, tím lépe dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku, na kterou se hledající může v souvislosti s vyhledávanou věcí zeptat.

A kolik takových otázek může být? Odpovědí může být TOPIC CLUSTER.

Topic cluster

Topic cluster jsou seskupené tematicky sourodé stránky navržené tak, aby komplexně pokryly celé téma.

Jednoduše řečeno, tematický klastr se skládá ze tří složek:

 1. Stránka zaměřená na konkrétní téma (může být i tzv. Content hub, viz níže).
 2. Shluk stránek pokrývajících související podtémata do větší hloubky.
 3. Vnitřní propojení mezi všemi stránkami.

Nejčastěji spojovaným diagramem s tématem Topic Cluster je níže uvedené schéma od Hubspotu, kde je ve středu dění stránka, která tvoří pilíř tématu (Pillar content), a hlavní stránku obklopuje shluk dalších dílčích podtémat. Jednotlivé stránky jsou pak interním prolinkováním propojeny na hlavní obsah, pokud to dává smysl, jsou propojeny i navzájem mezi sebou.

Zdroj: Topic Clusters: The Next Evolution of SEO. HubSpot Blog | Marketing, Sales, Agency, and Customer Success Content [online]. Copyright © 2023 HubSpot, Inc. [cit. 12.02.2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/topic-clusters-seo

Ještě přesněji je princip topic clusteru patrný z následujícího obrázku.

What Are Topic Clusters? Do You Need Them? (with Video) | Clearscope. Clearscope: The A++ SEO content optimization platform [online]. Copyright ©2023 Mushi Labs. All rights reserved. [cit. 13.02.2023]. Dostupné z: https://www.clearscope.io/blog/topic-clusters

Vyhledávače nikdy oficiálně neprohlásily, že by topic clustery měly vliv na ranking (fázi hodnocení stránek, které přímo ovlivňuje pořadí ve vyhledávačích).

Z mé zkušenosti a praxe však jasně vyplývá, že koncepční a systematické pokrývání veškerého souvisejícího obsahu s daným tématem výrazně zvyšuje pravděpodobnost výsledného rankingu pro všechny stránky (všechny hlavní témata a podtémata) náležícího do daného obsahového clusteru.

Podrobněji se věnuji tématu topic clusterů v samostatném placeném článku Topic cluster: nejúčinnější zbraň v SEO.

Validace autority a relevance pomocí dalších signálů

Validování autority stránek (a v podstatě i relevance na danou vyhledávanou frázi) bude vyhledávač posuzovat podle dalších signálů, které v minulosti neměl.

Metriky jako bounce rate, dwell-time, průměrná doba trvání relace, CTR v SERP, počet stránek na 1 relaci, konverzní poměry a další v minulosti neexistovaly. Nebyly analytické nástroje Google Analytics, Google Search Console, neexistoval Google Chrome ani další možnosti, jak by Google doměřoval možnou relevanci a autoritu vstupních stránek. Neexistovaly pokročilé jazykové modely zvládající lemmatizaci, neexistovaly učící se umělé inteligence, které by pomáhaly s vyhodnocování relevance a autority.

Vyhodnocování autority na základě zpětných odkazů byla v minulosti v podstatě nutnost. Ta však již byla zcela překonána a je pošetilé na této minulosti zakládat efektivní SEO strategie v dnešní době.

Spousta lidí (klientů, ale hlavně SEO specialistů a agentur) ale uvízla v době, kdy Page Rank určoval, na jakých pozicích ve výsledku vyhledávání budete.

Manipulativní a zavádějící pseudo ranky SEO nástrojů

Staré paradigma vyhovuje i některým SEO nástrojům.

Číselné vyjádření autority domény nebo URL adresy se velmi dobře marketingově prodává.

Za situace, kdy je nemalá část trhu ochotná utrácet vysoké rozpočty na nákup zpětných odkazů je benchmark kvality stránek skvělým prodejním argumentem.

Realita je však taková, že tyto uměle generované hodnoty nemají se sílou, rankingem ani ničím jiným u domén nebo jednotlivých URL absolutně žádnou kauzalitu (vztah mezi příčinou a následkem).

Dobrá rada č. 1: NIKDY NEKUPUJTE ZPĚTNÉ ODKAZY

Dobrá rada č. 2: KDYŽ UŽ KUPUJETE ZPĚTNÉ ODKAZY, NIKDY TO NEDĚLEJTE PODLE RATINGU/RANKŮ SEO NÁSTROJŮ

Hodnotu zpětného odkazu neurčuje pseudo rank komerčního nástroje, ale to, v jakém obsahuje odkaz zakomponován, jaký další související obsah ho obklopuje (tematické zaměření domény), jaký má daný obsah organický traffic (sám o sobě - na kolik frází se článek rankuje, s jakým organickým Search volume, na jakých pozicích, jaký má stránka organický potenciál), jaký odkaz dokáže generovat referral traffic (kolik lidí na daný odkaz kliká).

Pokud jste si koupili zpětný odkaz na webu s DR blížící se hodnotě 100, vypublikovaná stránka má ale nulový ranking (nezobrazuje se ve výsledku vyhledávání na žádné fráze), hodnota odkazuje se limitně blíží nule!

Jak funguje Ahrefs Domain Rating

Než si přečtete následující odstavečky, chtěl bych říct, že Ahrefs je skvělý SEO nástroj.

Je skvělý na analýzu konkurence (Organic keywords a TOP pages - přes nástroj Site Explorer, je skvělý na získávání datasetu frází k vybraným tématům, skvělý na analýzu rankingu v čase přes Keyword Explorer atd.).

Ale to neznamená, že každou nabízenou metriku budeme brát jako skvělou pro práci a strategická rozhodnutí a budeme se jimi řídit.

Metriky jako jsou Domain Rating a URL rating, které jsou základním pilířem argumentace při prodeji zpětných odkazů jsou zcela nerelevantní a nedá se na ně nahlížet jako na funkční benchmark kvality domén nebo konkrétních URL.

ahrefs-domain-rating

Domain Rating najdete v levém horním rohu nástroje Site Explorer v Ahrefs.

Etalonem mezi link buildery a klienty poptávajícími pořízení zpětných odkazů je hodnota Domain Rating (DA) od SEO nástroje Ahrefs.

Podle popisu Ahrefs tato metrika ukazuje relativní sílu profilu zpětných odkazů webové stránky. 

DR se měří na logaritmické stupnici od 0 do 100, přičemž čím vyšší je stupnice, tím silnější je hodnota. Termín „logaritmické měřítko“ znamená, že mezera mezi DR 70 a DR 71 je mnohem větší než mezera mezi DR 20 a DR 21. Jinými slovy, čím vyšší je DR, tím náročnější bude její zvětšení o další body.

Jak se počítá hodnocení domény na Ahrefs?

DR počítá Ahrefs podobným způsobem, jakým se počítá PageRank. Hlavním rozdílem je, že PageRank se počítá mezi stránkami, zatímco DR se počítá mezi doménami.

Takže největší nástroj pro link buildery, nejčastěji zmiňovaná metrika při nákupu nebo výměně domén tvoří stejný, nebo velmi podobný princip Page Ranku z roku 1998!

Kompletní výpočet a informace k rankingu Ahrefs najdete na Domain Rating: What It Is & What It’s Good For [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/domain-rating/.

Informace přímo ze stránky k metodice výpočtu Ahrefs

Pochvalu musím dát Ahrefs alespoň zato, že nijak nepředstírá nějakou sofistikovanější metodologii stanovení hodnoty DR. Níže je citace přímo z Ahrefs:

"Vezměte prosím na vědomí, že metrika Ahrefs DR je čistě založena na odkazech. Nebereme v úvahu věci, jako je návštěvnost z vyhledávání daného webu, stáří jeho domény nebo popularita mateřské značky.

Je také důležité poznamenat, že DR nezohledňuje SPAM zpětných odkazů. Ve skutečnosti velké množství nekvalitních zpětných odkazů může skutečně zvýšit vaši DR, nikoli ji snížit.

V posledních několika letech někteří black-hat SEO našli způsoby, jak nafouknout Ahrefs' DR odkazovým spamem a využili tuto mezeru k zisku." Konec citace. Samotný nástroj varuje, že vás jiní lidé mohou okrádat a manipulovat tím, že vám prodají zpětné odkazy na základě podvržené hodnoty (která nemá stejně absolutně na nic vliv a vůbec o ničem nevypovídá).

Je hodnocení domény důležité pro zvýšení návštěvnosti z vyhledávání?

Sám Ahrefs přiznává, že by se uživatelé neměli soustředit na hodnotu a zvyšování DR.

"Přestože DR silně koreluje s návštěvností webu z vyhledávání, neměli byste soustředit své úsilí na konkrétní růst této metriky.

Google hodnotí stránky, nikoli weby. Vaše úsilí by se proto mělo zaměřit na produkci vysoce kvalitního obsahu a získávání kvalitních zpětných odkazů přímo na tento obsah. Vaše DR i návštěvnost z vyhledávání porostou přirozeně jako vedlejší produkt."

K výše uvedenému dodávám, že souhlasím s tím, že s DR koreluje i organická návštěvnost, a to je asi nejčastější argumentace link builderů, kteří vám chtějí prodat nákup zpětných odkazů. Ale to absolutně neznamená, že by tato organická návštěvnost rostla díky odkazovému portfoliu, jinak řečeno, mezi růstem organické návštěvnosti neexistuje kauzalita, tzn. příčina mezi získáváním odkazů a organickou návštěvností.

Nejenom z mých analýz a praxe, ale také z oficiálních vyjádření Ahrefs jasně vyplývá, že DR nemá žádný vliv na ranking a že DR je manipulovatelný přes spam domény.

Osobně tuto metriku vnímám jako zcela zbytečnou a pro práci SEO specialisty naprosto neužitečnou.

Stejný pohled mám i na další metriky ostatních SEO nástrojů, ale Ahref je nejvíce zmiňovaný a hraje při rozhodování o nákupu odkazů nejvyšší argumentační roli.

ahrefs-info-o-dr

Ahrefs sám doporučuje se nesoustředit na růst DR, protože on sám s oranickou návštěvností nemá co dočinění. Ahrefs doporučuje, abyste se soustředili na tvorbu kvalitního obsahu. Zdroj: Domain Rating: What It Is & What It’s Good For [online]. [cit. 2023-06-13]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/domain-rating/

Korelace mezi odkazovým portfoliem a organickou návštěvností

Častým argumentem, že je DR relevantní metrikou při rozhodování o link buildingu, je jeho korelace s organickou návštěvností. A on opravdu v mnoha případech koreluje.

Ale to, že něco koreluje, neznamená, že se tyto dvě hodnoty vzájemně ovlivňují.

Korelace těchto dvou hodnot je však zcela logická a predikovatelná. Pokud někomu roste organická návštěvnost, zvyšuje se pravděpodobnost, že na stránky někdo odkáže. A to ať se jedná o spam nebo regulérní odkaz.

Ale co když organická návštěvnost roste a DR se blíží nule? Takových případů najdeme nespočet. Hlavně u nových projektů, které ještě nemají DR vyhnaný spamem nebo nakoupenými odkazy můžete vidět, že hodnota organické návštěvnosti se zcela odtrhne od DR. Tyto dvě hodnoty prostě nemají vůbec nic společného.

Na obrázku níže můžete vidět přesně obrácenou korelaci, kdy nárůst zpětných odkazů doprovází silný pokles organické návštěvnosti.

obracena-korelace-link-building

Odkazové portfolio vs organická návštěvnost vs konkurence

Internetový obchod topnyzebrik.cz znám od začátku své existence. Zaměřili jsme se na to, na co vždy - SEO bez externího link buildingu. Takže DR je 10 a UR je N/A. Co myslíte, je ukazatel 10 atraktivní pro link buildera? Vypovídá to něco o organickém výkonu stránek, o jejich kvalitě nebo autorita?

topnyzebrik-ahrefs

Na obrázku vidíte velmi nízkou hodnotu metrik DR a UR. I přesto je projekt absolutní organickou jedničkou ve svém segmentu.

 

Realita je taková, že tento projekt je suverénní organická jednička pro segment koupelnových topných žebříků.

To si můžete ověřit několika způsoby. Jedním z nich je analýza Organic competitors od Ahrefs, která na bodovém grafu vizualizuje pozici jednotlivých konkurentů. Metodiku k tomuto reportu si můžete přečíst na https://app.ahrefs.com/academy/how-to-use-ahrefs/v2-site-explorer/organic-competitors.

organic-competitors-topnyzebrik_1

Topnyzebrik.cz zcela dominuje v organickém vyhledávání nad ostatními konkurenty.

 

Pokud máte k projektu posbírány všechny relevantní vyhledávané dotazy, analýzu konkurence si precizně uděláte v Collabimu.

Velmi dobrý pohled na stav konkurentů vám dá Market Share (kolik frází je v TOP10), nebo se na projekt můžete podívat přes Market dominator, případně přes přehled Klíčová slova konkurence.

klicova-slova-konkurence-tz

Na obrázku výše vidíte absolutní dominanci e-shopu topnyzebrik.cz v porovnání s nejlepšími organickými soupeři v oboru.

Níže vidíte report Market Share, který ve sloupcovém grafu zobrazuje, kolik ze sledovaných frází má projekt v TOP10 (na první straně) ve vyhledávači Google.

Mimochodem na druhé pozici je další námi optimalizovaný projekt primakoupelny.cz - opět, bez jediného zpětného odkazu.

market-share-topnyzebrik

Market Share projektu Topnyzebrik.cz.

I přesto, že na projektu nikdy neprobíhal link building, Ahrefs reportuje 52 odkazujících domén a 7.400 zpětných odkazů.

Na obrázku níže si také můžete všimnout korelace mezi organickou návštěvností a počtem odkazujících domén. Takže může ta takto skvělý ranking projektu odkazové portfolio?

korelace-organika-odkazujici-domeny

Na obrázku si můžete všimnou korelace mezi Organic traffic a počtem odkazujících domén (Referring domains).

Bohužel ani v tomto případě nemohu skvělé výsledky přičíst link buildingu a rostoucímu počtu odkazujících domén. 95% odkazujících domén jsou odkazové spamy.

odkazove-spamy-topnyzebrik

Červeně jsou vyznačeny odkazové spamové domény. Jejich výskytu se nevyvarujete. Ale nemá smysl je řešit, vyhledávače je ignorují.

Odkazový spam v Ahrefs je jednoduché poznat. Nepoznáte ho překvapivě podle DR, což jsem vysvětloval výše, ale když si odkaz rozkliknete, na první pohled poznáte, že tady něco nehraje.

Na obrázku níže vidíte jak vypadá odkaz ze spamové domény s DR 35 (všimněte si, že topnyzebrik.cz má DR 10). Že se jedná o spam poznáte podle nesmyslného random spamu klíčových slov v titulku stránky (Tan rápido como un flash Momento mezcla designové elektrické věšáky do koupelen).

spam1

Na obrázku níže na ukázku vidíte další 3 linky z další spamové domény, tentokrát s DR 28. Tyto odkazující domény jsou často generátorem legračních slovních obratů, které nevymyslíte (viz obrázek níže a "Nevšiml jsem si jím snídani Clip motýl jak namontovat topný žebřík Smát se nebeský bohatý").

spam2

To, že zpětné odkazy a jejich domnělá síla v podobě ranků nehraje žádnou roli mohu prokázat na stovkách projektů, které v naší SEO agentuře řešíme.

Ukážeme si ale ještě jeden, nový web, který dosáhnul během velmi krátké chvíle poměrně zajímavého organického trafficu a skvělého rankingu. Jedná se o projekt s recenzemi recenziste.cz.

Projekt je starý cca 10 měsíců, vzniklo na něm asi 600 url adres a má nyní měsíční organickou návštěvnost odhadovanou od Ahrefs 34.700 (realita je někde kolem 30.000 podle GA). Všimnout si můžete, jak poměrně dynamicky roste obsah (s ohledem na množství stránek) a zároveň projekt posbíral 227 odkazujících domén s 687 zpětnými odkazy.

ranking-recenziste

Dynamický organický růst projektu s nulovým link buildingem a DR 1,5 ze 100.

Pokud se podíváme na korelaci odkazujících domén s organickou návštěvností tak i v tomto případě je zde vysoká korelace. Ahrefs jako by chtěl dohnat růst organické návštěvnosti a domény si na projektu doslova vymýšlel.

korelace-recenziste

Na obrázku je vidět opět silná korelace mezi odkazovanými doménami a organickou návštěvností

Z grafu je jasně vidět, že růst organické návštěvnosti ani narůstající množství frází nijak nekoreluje s růstem DA od Ahrefs, který je na úrovni 1,5 bodu ze 100.

Myslíte si, že za růstem stojí zpětné odkazy, což naznačuje výše uvedená korelace? Ne. Z 99,5% se jedná o spamové domény, které random odkazují na kde co.

spam-na-recenziste

 

Podívejte se, z jaké dvě "nejhodnotnější" stránky podle Domain Ranking Ahrefs odkazují na recenziste.cz.

spam-rec-1

Spam doména č. 1: DA hodnocení 68!

spam-rec-2

Spam doména č. 2: DA hodnocení 59!

Takovýchto případů, kdy je domána zaspamovaná zpětnými odkazy a nemá žádné kvalitní zpětné odkazy vídám tunu. A víte co, na RANKING TO NEMÁ VŮBEC ŽÁDNÝ VLIV!

Obejdeme se bez externího link buildingu i u vysoce konkurenčních témat?

Polemika se vede, jestli se bez link buildingu obejdete i u vysoce konkurenčních témat. A má odpověď je ano. Případových studií bych mohl uvést mnoho, postupujeme u všech projektů zcela stejně, tzn. vždy bez externího link buildingu, ale uvedu jeden příklad za všechny.

V dubnu 2022 jsme optimalizovali e-shopovou kategorii se sprchovými kouty. Tato kategorie obsahuje necelých 300 relevantních frází (vždy záleží na portfoliu klienta, celý dataset frází na sprchové kouty může mít kolem 600 frází).

Konkurečnost frází vypadá následovně, viz obrázek níže, tzn. je na maximálních hodnotách. 

seo-sprchove-kouty-konkurencnost

Graf zobrazuje, kolik konkurence je zobrazeno na dané klíčové slovo ve vyhledávání Google. Hodnota je exaktní číslo, které Collabim vizualizuje do grafu. Na obrázku jsou všechny fráze na úrovni konkurenčnosti 100.

Ale pokud bychom se chtěli bavit o zcela exaktní míře konkurenčnosti celého datasetu, fráze byly na úrovni 89 bodů ze 100, což je vysoce konkurenční kategorie (v datasetu jsou zahrnuty všechny, i long tailové fráze, které jsou alespoň nějak hledané (10+) a jsou relevantní k produktům v kategorii.

Nutno dodat, že čím méně hledané a více long tailové jsou fráze (obsahují např. 2 parametry), tím nižší u nich bývá konkurenčnost. I tak dataset jako celek je na úrovni 89!

celkova-konkurencnost

Průměrnou konkurenčnost získáme z exportu frází z Collabimu a zprůměrováním v Excelu.

U této kategorie jsme bez jediného externího odkazu realizovali následující progres pozic. Optimalizaci jsme realizovali od dubna do června 2022, následně se na kategorii nerealizovaly absolutně žádné práce.

Kategorie postupně získává lepší a lepší ranking v čase, sama, bez jediného externího link buildingu a bez výraznějšího interního link buildingu (což je škoda a pravděpodobně by to umocnilo progres).

optimalizace-sprchove-kouty

Ukázka optimalizace vysoce konkurenční e-shopové kategorie sprchových koutů.

Pokud by to nebylo do této chvíle jasné, raději to řeknu ještě jednou.

AKTIVNĚ BUDOVANÉ EXTERNÍ ODKAZOVÉ PORTFOLIO NENÍ NEZBYTNĚ NUTNOU PODMÍNKOU PRO DOBRÝ RANKING PROJEKTU.

Jaké je riziko nákupu domén pro ranking Googlu? Hrozí vám penalizace?

Podívejte se na to selským rozumem. Pokud by vás mohly nekvalitní, spamové nebo nakoupené zpětné odkazy poškodit, znamená to, že by takto mohl kdokoliv záměrně poškozovat někoho jiného. Z internetu by se stal divoký Západ, kde by se konkurence navzájem snažila poškodit a způsobit si penalizaci.

Mnohem logičtější a pravděpodobnější je varianta, že Google těmto nekvalitním odkazům prostě nepřisuzuje žádnou váhu do celkového hodnocení. Můžete si tak kupovat kolik odkazů chcete, ale ty pro vás nebudou mít vůbec žádnou hodnotu. A už vůbec na to nebude mít vliv pseudo rank Domain Rating od Ahref nebo jakéhokoliv jiného externího SEO nástroje.

V roce 2023 tak usuzuji, že nákup zpětných odkazů nepřináší žádný přínos, na druhou stranu nepředstavuje ani žádnou větší hrozbu.

O tom, jak dělat kvalitní odchozí odkazy se můžete dozvědět z metodického pokynu Googlu na https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/qualify-outbound-links. Pro Collabim jsme toto téma zpracovali do češtiny, takže se nemusíte trápit s angličtinou a stačí si vše nastudovat na https://www.collabim.cz/akademie/knihovna/kvalifikujte-sve-odchozi-odkazy-pro-google/.

Mimochodem, pokud si budete chtít nastudovat kompletní dokomentaci od Googlu, navštivte seriál na Collabim Akademii, který se jmenuje Google Search Essentials: Dostaňte web do výsledků vyhledávání Google.

Vydání aktualizace odkazového spamu pro Google vyhledávání v prosinci 2022

14. prosince 2022 Google vydal nové prohlášení, ve kterém oznámil, že využívá sílu SpamBrain k neutralizaci dopadu nepřirozených odkazů na výsledky vyhledávání. Níže dávám doslovné znění ze zdroje December 2022 link spam update releasing for Google Search | Google Search Central Blog | Google for Developers. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-06-28]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/blog/2022/12/december-22-link-spam-update

Bojujte s odkazovým spamem pomocí SpamBrain

SpamBrain je systém prevence spamu založený na umělé inteligenci. Kromě toho, že jej používá k přímé detekci spamu, může nyní detekovat jak stránky nakupující odkazy, tak stránky používané za účelem předávání odchozích odkazů.

Co tato aktualizace znamená pro váš web

Dnešní spuštění, které označujeme jako aktualizace odkazového spamu z prosince 2022, bude trvat asi dva týdny, než se plně spustí. Hodnocení se může změnit, protože spamové odkazy jsou neutralizovány a veškerý kredit, který tyto nepřirozené odkazy prošly, je ztracen. Toto spuštění ovlivní všechny jazyky.

Jak jsme vždy zdůrazňovali, odkazy získané primárně za účelem umělé manipulace s hodnocením ve Vyhledávání jsou odkazovým spamem. Naše algoritmy a ruční akce mají za cíl tyto nepřirozené odkazy ve velkém rozsahu anulovat a naše pokrytí budeme i nadále zlepšovat. Pokud narazíte na stránky, které se zabývají neorganickým linkbuildingem, nahlaste nám je. Pokud máte konkrétní zpětnou vazbu týkající se této aktualizace, neváhejte ji zveřejnit v naší komunitě nápovědy.

Konec citace postoje Googlu. Tak co, máte chuť dál investovat do placeného link buildingu?

Níže jsou ukázku poklesu rankingu a tím pádem i organického trafficu v okamžiku nasazení SpamBrain aktualizace.

zlom-v-rustu2

 

Obchodníci s teplou vodou

Link buildingoví obchodníci s teplou vodou jsou ti, kteří vám za úplatu nabízí sepsání článku na vámi vybrané téma, publikování obsahu na externí doméně (a je jedno, že má doména DR 100) a s linkem na vás s follow odkazem.

Bohužel ty nejbizarnější nabídky jsem si již smazal, bral jsem je za čistokrevný podvod na provozovatele webů a takové vždy bez odpovědi banuji. Proto přidávám jen pár ukázek, jak nabídky na tu nejhorší formu tvorbu budování odkazového portfolia chodí.

navyseni-dr

Chcete vyhodit peníze z okna? Vyzkoušejte Bzoomer

Neumím to označit jinak, než SEO šmejdství. Chcete-li nakoupit něco, co má reálně hodnotu nula, můžete se podívat na službu Bzoomer. Ztělesnění největšího link budildingového zla, kvůli kterému dělám osvětu.

Na stránce níže vidíte nabídku nákupu zpětných odakzů. Všechno jsou to domény s nulovým rankingem, navíc s lživou informací o DA. Takže pokud hledáte příležitost, jak vyhodit 456 Kč, zde těch příležitostí máte nepočítaně.

bzoomer-online

Zdroj: Nákup zpětných odkazů online - HQ zpětné odkazy, DA10-90, .CZ domény [online]. [cit. 2023-07-04]. Dostupné z: https://bzoomer.online/cs/zpetne-odkazy-online#sort=position&sortdir=asc

Pokud se podíváte na domény, které nabízí umístění zpětného odkazu, jsou to naprosto podřadné weby bez rankingu.

Receptenkamer.nl - Organic Keyword 0, Organic Traffic 0

receptenkamer.nl

puurpositief.nl - Organic Keyword 0, Organic Traffic 0

puurpositief.nl

Takto jsou na tom i zbylé domény. Je to největší odpad, který si na internetu umíte představit.

Zkusil jsem zafiltrovat české domény s DR 60, jestli z té služby nevyleze něco použitelnějšího. Byla to ještě větší katastrofa.

vrchol-link-buildingu

Nejen že jsou to domény bez jakéhokoliv rankingu, ale i obsahu. Vždy se jednalo o web s jedním obrázkem. A zde vám služba Bzoomer nabízí nákup zpětných odkazů. Chápu, že kde je poptávka, je i nabídka. Ale prodej něčeho tak zbytečného a bezcenného je za hranicí elementární etiky.

acidblog.net

 

Proč je tvorba obsahu, publikování na jiné doméně kvůli nákupu zpětného odkazu už od základu špatně

 1. Zaplatili jste někomu za to, že vám vytvoří potenciální organickou konkurenci v SERP. Pokud se chcete rankovat na nějaké téma, tak nedává žádný smysl, že na tyto vyhledávací dotazy připravíte kvalitní a relevantní odpovědi a vypublikujete to na úplně cizí doméně?! To je ukázková střelba do nohy!
 2. Pokud zvolíte strategii tvorby a publikování obsahu na cizí doméně, investujete do ní dostatek času a peněz, podaří se vám vybudovat organickou jedničku, ale vy to nebudete
 3. Žádnou autoritu si touto strategií nevybudujete
 4. Publikování článků většinou probíhá na multitematických webech bez specializace. Váš článek je tak zcela mimo kontext domény
 5. Ranking vám díky této aktivitě nevzroste
 6. Estetická výhoda je (nemá žádný praktický efekt), že vám teoreticky vzroste Domain Rating u Ahrefs

Funkční a přínosné formy link budildingu

Link building je efektivní nástroj, jak v podpořit relevanci (díky anchor textu) i autoritu (pokud na kvalitní obsah na nás odkazuje ze souvisejícího obsahu).

Na externí link building se dívám čistě pragmaticky jako na další komunikační nástroj, který by měl sám o sobě generovat referral traffic. Nikdy tak neposuzuji to, jestli mi zpětný odkaz zvýší autoritu, ale na to, jestli mi externí odkaz dokáže doručit návštěvnost nebo mi článek pomůže zvýšit brand awareness.

Pokud dostanu nabídku na zpětný odkaz, zjišťuji jakou předpokládanou návštěvnost bude mít odkazující stránka. Od toho se odvíjí přínos a hodnota odkazu, ale opět opakuji, ne z hlediska SEO, ale z hlediska efektivity vynaložených peněz na získání relevantní návštěvnosti. 

Typy odkazů, které jsou pro projekty přínosné

 • Interní prolinkování s relevantními anchor texty
 • Externí odkazy z oborově totožných nebo velmi příbuzných oblastí (které vznikají přirozeně a za vaše peníze vám nevytvářejí organickou konkurenci)
 • Externí odkazy z katalogový zápisů, které generují kvalitní referral leady (Google Moje firma, Firmy.cz, pro freelancery např. Navolnenoze.cz, odkaz z katelogu Shoptet partnerů a ostatní specializovaných katalogů, které samy o sobě mají vysokou organickou návštěvnost a doručují zároveň referral traffic).
 • Přirozeně vznikající zpětné odkazy v diskuzích a na sociálních sítích (pomocné signály podporující relevanci i částečně autoritu)

Vyhodnocování hodnoty zpětných odkazů

Někteří klienti zvažují tvorbu link buildingu prostřednictví PR článků.

PR články mohou fungovat jako dobrý marketingový nástroj, který pomáhá s budováním povědomí o značce (Brand Awareness), může oslovovat naši cílovou skupinu, může fungovat jako dobrý akviziční nebo prodejní kanál.

Ale jak se dívat za přínosy zpětných odkazů z PR aktivit?

Klientům vždy radím, ať PR aktivity dělají s ohledem na předpokládaný zásah cílovky, než kvůli zpětnému odkazu a jeho přínos pro budování autority našeho webu.

Pokud vypublikujete PR článek na doméně s DA 100 a článek sám o sobě nebude mít žádný organický traffic (lehce to zjistíte přes Ahrefs -> Site Explorer), tzn. že článek se nebude rankovat na žádné fráze, nebo na fráze s nízkým Search Volume a na špatných pozicích, pak přínos tohoto článku a hodnota zpětného odkazu - obojí se limitně blíží NULE.

Proto pokud vám někdo nabídne publikování článku s tím, že získáte zpětné odkazy, zajímejte se o to, na jaké stránce to bude, jak je doména tematicky zaměřená, jaká bude návštěvnost článku (ať už z návštěvnosti webu samotného nebo z budoucí organické návštěvnosti stránky).

Drtivá většina nakoupených článků má tu vlastnost, že mají direct návštěvnost = 0, referral návštěvnost = 0, po nějakém čase od indexace je organická návštěvnost = 0. Hodnota backlinků se pak logicky také bude = 0. Vyhledávače nebudou dávat žádnou hodnotu back linkům z URL adres, kam nikdy nikdo nechodí.

Jaká by měla být cena nakupovaného PR článku (se zpětnými odkazy)

Pokud chcete dělat dlouhodobě udržitelný byznys, měli byste vyhodnocovat cenu za akvizici návštěvnosti napříč všemi komunikačními kanály.

Je jasné, že některé kanály budou více efektivní, některé méně. Ale nemá smysl investovat peníze do komunikačních strategií (externí link building typu napište mi článek, někde ho publikujte a odkažte na mě z doménou DR 80+), které nepřináší měřitelný efekt v podobě referral trafficu, a proklamují vám jenom víru, že si tím posiluji autoritu, což je také nesmysl, viz vysvětlení výše.

Výpočet ceny za zpětný odkaz selským rozumem

Pokud víte, že získání návštěvnosti z PPC vás bude v průměru stát 20 Kč, měl by vám v nějakém 12-ti měsíčním horizontu PR článek vygenerovat podobnou efektivitu (traffic, následně lze posuzovat konverze a tržby), aby dávalo smysl do něj investovat. Tzn. měl by oslovit správnou cílovou skupinu a z té cílové skupiny lze odvodit nějakým pravděpodobným poměrem počet lidí, kteří vás na základě přečtení obsahu navštíví, ať už přes onen odkaz nebo přímou návštěvou.

Stojí-li PR článek se zpětnými odkazy 5.000 Kč, musel by během následujícího roku oslovit dostatečné množství lidí, aby nám to vygenerovalo 250 návštěv - ekvivalent pro PPC, kde získáte návštěvu za 20 Kč = cena 5000 za PR článek/20 Kč za ekvivalentní návštěvnost z PPC = 250 návštěv (ať už z referral trafficu ze zpětných odkazů nebo před direct traffic, ke kterému PR aktivity mohou vést - ale to se samozřejmě těžce měří).

Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že 1% uživatelů, kteří navštívili onen PR článek následně navštíví náš web, potřebujeme článkem oslovit alespoň 25.000 návštěvníků (jednoduchá trojčlenka).

Odpovězte si sami, jestli nakupujete články za 5.000 Kč s ročním potenciálem čtenosti 25.000? Jestli ano, dává vaše aktivita smysl.

Pokud vás nepřesvědčily argumenty o tom, že zpětné odkazy nemají vliv na autoritu, že organicky úspěšné weby se budují jinak, než skrz zpětné odkazy, že nemá smysl brát žádný ohled na pseudo ranky... Pevně věřím, že vás alespoň tento základní výpočet donutí se zapřemýšlet nad tím, jestli neplatíte za něco, co tu hodnotu prostě nemá.

 

Autor článku: Michal Binka

Publikováno: 24.6.2023

Poslední aktualizace: 28.6.2023

michal-seoprakticky

 

Zdroje k článku

Qualify Outbound Links for SEO | Google Search Central | Documentation | Google for Developers [online]. [cit. 2023-06-19]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/qualify-outbound-links

Google bomba – Wikipedie [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_bomba

Jak funguje vyhledávání – Jak funguje vyhledávání Google [online]. [cit. 2023-06-22]. Dostupné z: https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/organizing-information

„Kurvy a zloději“ ovládli české vyhledávače – Živě.cz [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://www.zive.cz/bleskovky/kurvy-a-zlodeji-ovladli-ceske-vyhledavace/sc-4-a-158899/default.aspx

Domain Rating: What It Is & What It’s Good For [online]. [cit. 2023-06-23]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/domain-rating/

December 2022 link spam update releasing for Google Search | Google Search Central Blog | Google for Developers. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-06-28]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/blog/2022/12/december-22-link-spam-update

 

Zpět do obchodu