Komunikační mix

Komunikační mix je soubor médií a komunikačních kanálů, kterými firmy, značky, produkty a služby prezentují informace směrem ke svým současným nebo potenciálním zákazníkům.

Komunikační mix je součástí (podmnožinou) marketingového mixu, konkrétně části propagace (promotion).

Ukázka zobrazení komunikačního mixu FITBO.CZ

Ukázka zobrazení komunikačního mixu prostřednictvím Mind mapy.

 

Zdroje k tématu

Komunikační mix – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunika%C4%8Dn%C3%AD_mix

 

Zpět do obchodu