UX (User Experience)

UX (z angl. User Experience) je uživatelský zážitek / zkušenost s používáním aplikace, systému, služby nebo produktu. Hodně obecně řečeno je to, jaký zážitek uživatel z používání vašeho produktu nebo služby má, jak dobře se mu obsluhoval, pracovalo se s ním apod.

Cílem designu UX je zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků pomocí, snadnost použití a potěšení z interakce s produktem.

UX je proces navrhování (digitálních nebo fyzických) produktů, které jsou užitečné, snadno použitelné a příjemné s nimi komunikovat. Jedná se o zlepšení zážitku, který lidé mají při interakci s vaším produktem, a o zajištění toho, aby našli hodnotu v tom, co poskytujete.

Pro SEO je UX velmi důležité, neboť zlepšuje metriky, které mohou mít vliv na pozice stránek v SERPu. Konkrétně se jedná o Bounce Rate (míru opuštění), Dwell-time, průměrný čas na stránce, průměrný počet stránek na návštěvu atd. Tyto metriky mohou vyhledávače používat k hodnocení kvality samotné stránky.

Za cílem zlepšit UX (uživatelský zážitek) vydal Google sbírku doporučených postupů pro lepší uspokojení potřeb vašich uživatelů. Níže si můžete jednotlivé pdf stáhnout.

pdf_auto_ux_playbook

pdf_finance_ux_playbook

pdf_leadgen_ux_playbook

pdf_news_ux_playbook

pdf_retail_ux_playbook

pdf_travel_ux_playbook

Zpět do obchodu