CTR (Click-Through Rate)

CTR (Click-Through Rate) míra prokliku / míra proklikovosti (vyjádřená v procentech), kterou uživatelé kliknou na výsledek organického vyhledávání (též u PPC reklamy). Vypočítá se vydělením celkového počtu organických kliknutí celkovým počtem zobrazení a vynásobením 100.

Zpět do obchodu