Atribut Nofollow, sponsored a ogc (pokyny pro 2020)

Atribut nofollow je příznak u externích odkazů (které míří mimo váš web), která říká vyhledávačům, aby nesledovaly jeden konkrétní odchozí odkaz. Děje se to v případech, kdy web nechce předat svoji hodnotu (link juice / Page rank = hodnocení stránky) jiné webové stránce.

Atribut nofollow byl zaveden před více než 15 lety za účelem označení potenciálně spamových odkazů. Nyní Google přichází s rozšířením o další parametry, aby byl schopen lépe pracovat s odkazovým profilem stránek.

Ukázka použití atributu nofollow

<a href="http://www.nejakadomena.cz/" rel="nofollow">Text odkazu</a>

3 typy atributů pro odchozí odkazy: nofollow, sponsored, ocg

rel = "sponzorováno": Tento atribut použijeme k identifikaci sponzorovaných odkazů na webu, které byly vytvořeny jakou součást reklamy, sponzorství nebo jiné placené výměny.

rel = "ugc": UGC je zkratka pro obsah generovaný uživateli (User Generated Content) a použití atributu ugc se doporučuje pro odkazy v obsahu vytvářeném uživateli, jako jsou komentáře a příspěvky ve fóru.

rel = "nofollow": Tento atribut použijeme v případech, kdy chceme odkazovat na stránku, ale nechceme být se  stránkou nijak spojování, nechceme jí předávat naši hodnotu, protože nemůžeme zaručit kvalitu cílové stránky.

Na obrázku níže máte polopaticky vysvětlené použití atributu v minulosti, nyní a od 1. března 2020.

Přehledně, jak řešit v roce 2020 atributy u externích odkazů - nofollow, sponsored, ocg

Zdroj obrázku: ow Google's Nofollow, Sponsored, &amp; UGC Links Impact SEO - Moz. Moz - SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 27.09.2019]. Dostupné z: https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugcv

Zdroje k tématu nofollow

Informování Googlu o typu odchozích odkazů - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 27.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=cs

Evolving “nofollow” – new ways to identify the nature of links  [online]. Dostupné z: https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html

How Google's Nofollow, Sponsored, & UGC Links Impact SEO - Moz. Moz - SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 27.09.2019]. Dostupné z: https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugcv

Link schemes - Search Console Help. Google Help [online]. Copyright ©2019 Google [cit. 27.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/66356

Zpět do obchodu