Error 404: Not found

Stavový kód 404 (Not Found) vrací servery, které nenalezly nic, co by odpovídalo požadované URL. Server nenalezl nic, co by odpovídalo URL požadavku.

Není uvedeno, zda je stav dočasný nebo trvalý.

404 a SEO

Z hlediska SEO stránky vracející stavový kód můžeme považovat za chybu. Jejich větší množství může zbytečně plýtvat crawl budgetem. Co ale hlavně, tyto stránky jsou negativním signálem pro uživatele, na které pak stránky působí neudržovaným, zanedbaným nebo nefunkčním dojmem.

Pakliže měníte některou URL nebo ji mažete, doporučuji již nefunkční adresu přesměrovat pomocí stavového kódu 301 na jinou relevantní stránku.

Z pohledu vyhledávačů je pak přiřazení stavového kódu 410 stejné, jako 404. Vyhledávač stránku vyřazuje z indexu.

Více k tématu stavového kódu a jeho dopad na SEO

Google Offers Advice on 404 and 410 Status Codes - Search Engine Journal. Search Engine Journal - SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/google-404-status/254429/