Tvorba obsahové SEO strategie

Obsahová SEO strategie je určena pro zákazníky, kteří mají realizovanou analýzu klíčových slov. Bez této základní analýzy nebudete moci efektivně a správně stanovit další postup budování obsahu.

V obsahové strategii stanovuji publikační priority, identifikuji největší publikační příležitosti. Porovnávám možný dosah jednotlivých témat, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazů nebo témat.

Základním pilířem pro obsahovou strategii je sběr dat, analýza a jejich následné vyhodnocení.

Cílem obsahové strategie je:

  • Identifikace vhodných témat, které jsou příslibem vysoké a ideálně konverzní audience
  • Identifikovat obsahové příležitosti, na které můžeme generovat novou organickou návštěvnost
Službu již samostatně nenabízíme
9 600 Kč 11 616 Kč včetně DPH
Kategorie: SEO služby

Proč budovat obsah

  • Budování obsahu musí vždy korespondovat s jedním nebo více marketingovými cíli
  • Díky velmi kvalitnímu obsahu můžeme získat zpětné odkazy
  • Budování kvalitního a relevantního obsahu bude zvyšovat vaši organickou návštěvnost
  • Kvalitním obsahem budete generovat nové konverze a leady
  • Díky novému obsahu budete zvyšovat brand awareness (budování povědomí o značce)
  • Budování obsahu je základní součástí obsahového marketingu

Výstup obsahové strategie - redakční a publikační plán pro jednotlivé kategorie

Výstupem obsahové strategie je pdf dokument, který doporučuje postup při tvorbě obsahu, doporučuje prioritně zpracovávat určitá témata s ohledem na jejich možný dostah, nízkou konkurenčnost a vztah k byznysu webového projektu.

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie.

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie. Doporučení těch nejdůležitějších a nejefektivnějších obsahových kroků.

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti Google.

Obsahová analýza

Obsahová strategie vychází z analýzy obsahu webového projektu. Základním podkladem obsahové analýzy je analýza klíčových slov (klíčovka). U hledaných klíčových slov a frází dělám parcelování dat (shlukování), očišťování a následné shlukování do tématických bloků. Chcete-li podívat, jak tvořím analýzu klíčových slov, podívejte se do článku Postup analýzy klíčových slov v mém blogu o SEO.

Tvorba obsahu - naplňování obsahové strategie

Nechte si vytvořit unikátní, informačně hodnotný, originální popisek produktu, který vás odliší od ostatních eshopů na trhu. Obsah je tvořen podle metodiky Googlu pro rok 2019 (více v mém článku High Page Quality Rating - důležité parametry hodnocení kvality stránky Googlem).

Více se dozvíte ve službě SEO copywriting.

Zpět do obchodu