Duplicitní obsah

Pokud se významné množství obsahu obsažené na jedné webové stránce shoduje nebo je významně podobné obsahu, který existuje kdekoli jinde na stejném nebo úplně jiném webu.

Duplicitním obsahem se obecně rozumí podstatné bloky obsahu v rámci téže domény či v různých doménách, které jsou buď zcela totožné s jiným obsahem, nebo jsou si značně podobné. Duplicitní obsah obvykle nebývá důsledkem podvodného jednání.

Zdroje

Duplicitní obsah - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 08.08.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=cs

Zpět do obchodu