SEO audit

Komplexní SEO audit (SEO analýza) obsahuje 2 základní analýzy (on-page a off-page). Analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení internetového projektu, jak stránek samotných, tak vnějších faktorů (zpětných odkazů). SEO auditem získáte komplexní přehled o stavu všech podstatných hodnotících faktorech.

 1. Analýzu ON-PAGE faktorů
 2. Analýzu OFF-PAGE faktorů

Detailní popisy jednotlivých analýz jsou rozepsány pod každou ze služeb.

Zvažujete, že si uděláte online automatizovaný SEO audit? Raději si přečtěte článek Proč SEO servis a další SEOmaty nefungují.

Cena SEO auditu je 17990 Kč.

Službu již samostatně nenabízíme
19 990 Kč 24 187,90 Kč včetně DPH
Kategorie: SEO služby

Cíl ON-PAGE analýzy

Cílem analýzy on-page faktorů je:

 1. Odhalit chyby v procházení a indexaci stránek, které zabraňují vyhledávačům indexovat vaše stránky
 2. Důkladně analyzovat nejdůležitějších on-page faktory, odhalit, kde máte skryté rezervy a prostor pro zlepšení (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
 3. Připravit provozovateli webu hodnotný podklad, který mu pomůže opravit současné chyby, které mohou bránit v organickému růstu
 4. Navrhnout postup oprav, vysvětlit jejich vážnost, ohodnotit závažnost zjištěných chyb

POZOR: analýza on-page sama o sobě nezlepší vaše pozice ve vyhledávačích. Je to podklad pro opravy a úpravy webu. V ceně analýzy není započítána oprava zjištěných chyb.

Metodologie sběru data a vyhodnocení

Ke kompletní analýze on-page faktorů používám sběr dat hned z několika zdrojů a nástrojů, které následně porovnávám a vyhodnocuji. Používám placené profesionální analytické nástroje, jejichž možnosti a hlavně výsledky vysoce převyšují výstupy z nástrojů zdarma.

Provádím komplexní crawling všech stránek a jejich komponent.

Všechny data, které vyhodnocuji jsou součástí výstupní analýzy ve formátu .pdf dokumentu a ve zdrojových datech v .xlsx, popřípadě je mohu předat ve formátu .csv.

Jasná doporučení pro další postup optimalizace vaší stránky

Výsledky obsáhlé analýzy prezentuji i ve zkrácené formě v podobě Manažerského resumé, kde navrhuji řešit jednotlivé úkoly dle 3 hlavních priorit.

Manažerské resumé v mojí analýze ON-PAGE faktorů

Manažerské resumé v mojí analýze ON-PAGE faktorů

Výsledný obsah analýzy ON-PAGE

Celou analýzu zpracovávám do formy přehledně strukturovaného dokumentu, který popisuje zjištění ve všech analyzovaných oblastech.

 • MANAŽERSKÉ RESUMÉ
  • PRIORITA 1: DOPORUČUJI ŘEŠIT
  • PRIORITA 2: BYLO BY DOBRÉ ŘEŠIT
  • PRIORITA 3: MŮŽE SE ŘEŠIT („nice to have“)
 • CÍLE ON-PAGE ANALÝZY
  • Metodologie sběru data a vyhodnocení
 • ON-PAGE ANALÝZA
 • Overview stránky
 • Průchodnost stránek vyhledávacími roboty (Crawlability)
 • Indexovatelnost webu (Indexability)
  • Aktuální index stránek v Google a Seznam
  • Direktivy Robots.txt
  • Odkazy noindex
  • Direktiva noindex
  • Orphan pages
 • Zabezpečení stránek - HTTP / HTTPS
 • Site Performance (Rychlost stránky)
 • ON-PAGE FAKTORY
  • Titulek stránky (title)
  • Popisek stránky (Meta descriptions)
  • Nadpis nejvyšší úrovně H1
  • Obrázky a jejich optimalizace
 • Náprava chyb

Obsah analýzy on-page faktorů

 

Co získáte za datové přehledy - data jako na zlatém podnosu

 • Neindexovatelné stránky ze souboru sitemap
 • Stránky blokované robots.txt
 • Orphan pages
 • Nezabezpečený interní obsah
 • Noindex odkazy
 • Nofollow odkazy
 • Stránky se stavovým kódem 3XX
 • Stránky se stavovým kódem 4XX
 • Stránky se stavovým kódem 5XX
 • Neindexovatelné kanonické odkazy

ON-PAGE faktory

 • Chybějící titulky stránky
 • Duplicitní titulky stránky
 • Příliš dlouhé a příliš krátké titulky
 • Chybějící meta descriptions (popisky stránky)
 • Duplicitní meta descriptions
 • Příliš dlouhé a příliš krátké meta descriptions
 • Chybějící nadpisy nejvyšší úrovně H1
 • Duplicitní nadpisy H1
 • Datově příliš velké obrázky
 • Obrázky bez alt popisků

 Cena analýzy on-page faktorů je 9900 Kč.Velmi přehledně zpracované datové výstupy z analýzy

Jak vypadají konkrétní části reportu ON-PAGE faktorů

Výsledný report je detailní, pracuje s konkrétními hodnotami, odkazy a problémy. Dostanete tak přesný seznam toho, co nefunguje a co je potřeba opravit. 

Přehledně vizualizované základní informace o analyzované doméně

Přehledně vizualizované základní informace o analyzované doméně. 

Indexace stránek vyhledávači (problémy s crawler roboty)

Prověřím, jsou-li všechny stránka indexovány a vyhledávací roboti (Crawleři) nemají problém s procházením a indexováním webu.

crawlability

Analýza indexace a procházení webových stránek odhaluje vážné indexační problémy.

Kontrolu Robots.txt

Kontroluji přítomnost a obsah souboru Robots.txt, který vyhledávačům (Crawlerům) povoluje nebo naopak zamezuje v indexaci stránek.

rototstxt

Ukázka souboru Robots.txt

Kontrola Sitemap.xml

Kontrola přítomnost a správné indexace všech stránek obsažených ve stránce Sitemap.xml.

sitemap

Ukázka indexace množství stránek ze souboru Sitemap.xml.

Https vs http

Kontrola implementace protokolu, který zajišťuje zabezpečenou komunikaci v síti. Google je ranking faktorem a elektronické obchody by měly jeho implementaci vždy mít.

https

Kontrola implementace https na eshopu.

Stránky 404 (neexistující stránky)

Vyřešíme všechny chybějící stránky 404, resp. odkazy, které na tyto neexistující stránky vedou. Řešením je i nastavení přesměrování 302 (Permalink) na správnou, existující URL.

404

Odstranění nefunkčních odkazů na již neexistující stránky (status 404).

Rychlost načítání webu / velikost stránek / odezva serveru

Google penalizuje 20% nejpomalejších stránek na internetu. Nedostaňte se mezi ně díky kontrole výkonnosti stránky.

rychlost-nacitani-stranky

Kontrola rychlosti načítání stránky.

Kontrola obsahu (Titles, Meta Descriptions, H1, H2, obrázky)

Řeknu vám, kolik máte chybějících nebo duplicitních titulků, kolik jich máte nad 65 znaků, kolik máte nevyplněných nebo naopak příliš dlouhých meta description (popisků), kolik mát http stránek, namísto https, jestli na stránkách nemáte přítomen flash, jestli se stránka dobře prochází vyhledávačům a nemá v sobě nějaké errory.

Řeknu vám, kolik obrázků má u vás velikost nad 100 kb a kolika chybí popisek Alt. Zkontroluji, jestli máte na webu sitemapu a kolik obsahuje stránek atd.

Co vše kontroluji na on-page faktorech:

 • Title (chybějící title, duplicitní title, nad 65 znaků)
 • Description (chybějící description, duplicitní descriptions, nad 155 znaků)
 • H1, H2 (chybějící H1 a H2, duplicitní nadpisy)
 • Obrázky (obrázky nad 100 kb, chybějící alt, alt text nad 100 znaků)
 • Kontrola sitemapy
 • Kontrola duplicitního obsahu
 • Kontrola přítomnosti nefunkčních odkazů (404)

Souhrnné informace o těch nejdůležitějších on-page faktorech odhalí, kde máte skryté rezervy

Souhrnné informace o těch nejdůležitějších on-page faktorech odhalí, kde máte skryté rezervy.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah poškozuje kvalitu obsahu na webu. Duplicitní stránky jsou navíc pro uživatele neužitečné a zbytečné. Identifikuji duplicitní obsah na stránkách.

duplicitni-obsah

Identifikace a odstranění duplicitního obsahu na webu.

Nefunkční odkazy

Komplexní kontrola interních odkazů a prolinkování.

interni-odkazy

Kontrola vnitřního linkbuildingu.

Technické aspekty titulní stránky (struktura URL, info o obrázcích...)

 • Technické testování titulní stránky
  • zobrazení alt atributů u obrázků
  • kontrola datové velikosti a rozlišení obrázků
  • tvorba interních odkazových url)
 • Testování respozivního zobrazování

kontrola-obrazku

Díky vývojářským nástrojům kontroluji jednoduše správné velikosti a alt popisky obrázků. To pomáhá snižovat datovou velikost stránky.

Kontrola responzivity

responzivni-design

Stránky testuji na korektní zobrazování v různých rozlišeních.

 

Ukázka výstupu analýzy ON-PAGE faktorů

Výstupem analýzy ON-PAGE faktorů je dokument, který upozorňuje na technické a optimalizační problémy a chyby, dává tipy a rady na zlepšení a rozvoj webových stránek. Součástí jsou veškeré tabulkové výstupy, které se k ON-PAGE faktorům vztahují.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

 

obsah-hodnoceni-kritika-webu

Ukázka z hodnotícího dokumentu kritiky webu.

on-page-faktory

Ukázka analýzy on-page faktorů.

interni-linkbuilding

Ukázka analýzy interního prolinkování.

manazerske-resume

Manažerské resumé přináší rozčleněné problémy dle závažnosti problému.

Co analýzou OFF-PAGE faktorů získáte

 • Přehled odkazujících domén
 • Přehled unikátních odkazů
 • Přehled "toxických" a "netoxických" odkazů
 • Informaci o follow vs nofollow odkazech
 • Seznam odkazových příležitostí

Výstupem analýzy off-page faktorů je dokument, který shrnuje vaši situaci, vysvětluje jednotlivé hodnoty a dává tipy, jak s nimi můžete pracovat. Součástí analýzy jsou i výstupní excelovské dokumenty, které obsahují všechny níže uvedené sestavy a hodnoty.

Audit zpětných odkazů - celkový přehled

Celkový přehled auditu zpětných odkazů.

Audit zpětných odkazů - celkový přehled

Vizuálně zpracovaný celkový přehled odkazového portfolia.

Odkazující domény

Získáte strukturovaná data v excelu (nebo CSV), která obsahují následující informace.

 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Skóre stránky
 • Zdrojové URL
 • Titulek zdrojové stránky
 • Zdrojová doména
 • Cílová URL
 • Anchor text
 • AnchorType
 • Typ odkazu
 • Follow / Nofollow
 • Toxic skóre
 • Datum indexace

Analýza off-page faktorů - odkazové domény

Výstupní data o zpětných odkazech z odkazových domén.

 

Přehled unikátních odkazů

Získáte strukturovaná data v excelu (nebo CSV), která obsahují následující informace.

 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Skóre stránky
 • Zdrojové URL
 • Titulek zdrojové stránky
 • Zdrojová doména
 • Cílová URL
 • Anchor text
 • AnchorType
 • Typ odkazu
 • Follow / Nofollow
 • Toxic skóre
 • Datum indexace

Analýza off-page faktorů - odkazy

Výstupní data o zpětných odkazech z odkazových domén.

Počet "toxických" a "netoxických" odkazů

Přehled toxických, potenciálně toxických a netoxických zpětných odkazů.

 Analýza off-page - toxické odkazy

Informaci o follow vs nofollow odkazech

 Přehled odkazů s atributem follow a nofollow.

Analýza off-page faktorů - odkazy s atributem follow a nofollow

Přehledný seznam odkazů, které mají atribut follow a nofollow.

Seznam odkazových příležitostí pro linkbuilding

Seznam odkazových příležitostí představuje seznam domén a URL, které systém vyhodnotil jako dobrou odkazovou příležitost.

Seznam odkazových příležitostí obsahuje:

 • Doménu
 • Přesnou URL vhodnou k odkazu
 • Skóre domény
 • Důvěryhodnost domény (TrustScore)
 • Hodnocení (Rating)
 • Zdroj, odkud se čerpalo doporučení (klíčové slovo, konkurence)

seznam-odkazovych-prilezitosti

Seznam odkazových příležitostí pro váš linkbuilding. 

Pojmy související s analýzou off-page faktorů

Často se můžete setkat s dalšími výrazy, které jinak pojmenovávají analýzu off-page faktorů. Pro upřesnění uvádím jejich seznam:

Zpět do obchodu