E-A-T (Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness)

Co je zkratka E-A-T?Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP).

Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu.

E-A-T má velký vliv na stránky spadající do kategorie YMYL, což jsou stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu. U těchto stránek musí více než kdy jindy autoři dbát na úroveň odbornosti, autoritu, která obsah tvoří a důvěryhodnost obsahuYMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov) Your Money Your Life. Označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu.

E.A.T Update byl vydán v lednu 2019 a vedl u neodborných webů k poklesu organické návštěvnosti až o 50%. Jak už to ale bývá, na EAT někteří vydavatelé obsahu prodělali, jiní vydělali.

Zdroje k tématu E-A-T

E-A-T and SEO: How to Create Content That Google Wants - Moz. Moz - SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 18.12.2019]. Dostupné z: https://moz.com/blog/google-e-a-t

SEMrush.com - Connection timed out. SEMrush.com - Connection timed out [online]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/eat-and-ymyl-new-google-search-guidelines-acronyms-of-quality-content/

Google's E-A-T: Busting 10 of the Biggest Misconceptions. Search Engine Journal - SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/google-eat-misconceptions/333875/

5 Things You Can Do Right Now to Improve Your Google E-A-T Rating. Search Engine Journal - SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/improve-google-eat-score/270711/

 

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 14.1.2019

Zpět do obchodu