Externí odkaz

Externími odkazy se nazývají hypertextové odkazy vložené do článku, které směřují mimo daný web, na libovolnou další webovou stránku nebo jiný internetový zdroj.

Více viz. odchozí odkaz.