Korelace

Korelace je rozsah, v jakém existuje vztah mezi dvěma nebo více prvky. Často se používá ve výzkumech pro SEO k odvození vztahů proměnných na výsledcích vyhledávání a hodnotících algoritmů. Vždy si však pamatujte, že korelace ≠ příčinná souvislost.

Zpět do obchodu