Domain Authority

Autorita domény je celková „síla“ webové stránky vytvořená v průběhu času, která může pomoci novému hodnocení nově vytvořené stránky, a to i předtím, než tento obsah získal odkazy nebo interakce.

Skóre Domain Authority (síly domény) dosahuje hodnoty mezi 0 - 100. Společnost vyvíjející SEO software, MOZ, používá její hodnotící algoritmus Domain Authority k předpovídání schopnosti webu umístit se ve výsledcích vyhledávání.

Zpět do obchodu