Koncepční SEO strategie pro zákazníky SEOPRAKTICKY

K SEO se dá přistoupit řadou přístupů. Koncepční SEO strategie popisuje přístup, který preferuji. Dlouhodobé, koncepční a efektivní SEO se dle mého názoru nedá dělat bez analýzy současného stavu, nastavení si dosažitelných SEO cílů, analýzy on-page faktorů, nápravy případných chyb, analýzy klíčových slov, obsahové stragegie, tvorby kvalitního a SEO Friendly obsahu a následného průběžného vyhodnocování.

Jaký je správný postup tvorby koncepční SEO strategie (strategie pro optimalizaci stránek pro vyhledávače)

Jaký je tedy správný postup při tvorbě SEO strategie? Obecně navrhuji tyto kroky:

 1. Analýza současného stavu
 2. Nastavení reálných a dosažitelných SEO cílů
 3. Analýza on-page faktorů
 4. Náprava kritických chyb (indexace, crawlability, důležité on-page hodnotící faktory)
 5. Analýza klíčových slov
 6. Úprava architektury webu
 7. Obsahová strategie
 8. Tvorba SEO Friendly obsahu
 9. SEO reporting a vyhodnocování

Samozřejmě se může stát, že klient již má hotovou analýzu klíčových slov, nebo má na straně on-page faktorů vše na jedničku, v takovém případě je možné tyto body jen v rychlosti zrevidovat, jsou-li aktuální a kvalitně realizované.

Je možné přistoupit k optimalizaci jen dílčích částí webu (dílčího obsahu), ale v takovém případě je nutné počítat, že jednotlivosti nefungují synergicky s ostatními věcmi (celkově kvalitní obsah, interní linkbuilding, linkbuilding, posilování autority domény...).

V tomto článku se pokusím popsat, jak spolupracuji s klienty. Dokážete si tak představit, jaké preferuji postupy, přístupy i výstupy.

Bude-li vám navrhovaný postup dávat smysl, neváhejte mě kontaktovat.

1. Analýza současného stavu

Na začátku stanovení správné SEO strategie je důležité si říci, kde jste a kam se chcete dostat.

Chcete-li nastartovat organický růst návštěvnosti, je potřeba mít v pořádku elementární napojení na analytické nástroje Googlu, konkrétně Google Analytics a základní SEO nástroj pro každého správce webových stránek, Google Search Console.

Analytické nástroje nám pomohou zjistit výchozí situaci, stav indexu, crawabilitu (průchodnost webu vyhledávacími roboty) atd.

Na základě informací z návštěvnosti si můžeme nastavit reálné cíle, viz další kapitola.

2. Nastavení reálných a dosažitelných SEO cílů - cena 0,- Kč

O nastavení SEO cílů píši podrobně v článku KPI - klíčové ukazatele výkonnosti. Níže pouze shrnuji, jaké cíle je dobré si pro SEO (optimalizaci stránek) nastavit.

 1. Nárůst organické návštěvnosti (např. růst meziměsíční organické návštěvnosti o +5%)
 2. Posun v pozicích sledovaných klíčových slov (kolik relevantních klíčových slov je v TOP 3, TOP 10, TOP 20)
 3. Konverze a Leady (jakou má organická návštěvnosti konverzi - konverzní poměr)
 4. Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate (resp. Dwell-time)
 5. Průměr stránek na návštěvu
 6. Délku návštěvy
 7. Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění
 8. Crawl errory

Samozřejmě je možné si stanovovat individuální cíle jen pro určitá témata, skupiny klíčových slov nebo jiné metriky, které vyhodnotíte jako užitečné.

3. Analýza on-page faktorů (SEO audit) - cena 12.990 Kč

Společně s analýzou klíčových slov je tato analýza ON-PAGE faktorů tou nejdůležitější pro správné nastartování nárůstu organické návštěvnosti na vašich stránkách.

Podívejte se na komplexní popis analýzy on-page faktorů.

Jak vám analýza ON-PAGE faktorů pomůže zlepšit vaše webové stránky, cíl ON-PAGE analýzy

Cílem analýzy on-page faktorů je:

 1. Odhalit chyby v procházení a indexaci stránek, které zabraňují vyhledávačům indexovat vaše stránky
 2. Důkladně analyzovat nejdůležitějších on-page faktory, odhalit, kde máte skryté rezervy a prostor pro zlepšení (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
 3. Připravit provozovateli webu hodnotný podklad, který mu pomůže opravit současné chyby, které mohou bránit v organickému růstu
 4. Navrhnout postup oprav, vysvětlit jejich vážnost, ohodnotit závažnost zjištěných chyb

POZOR: analýza on-page sama o sobě nezlepší vaše pozice ve vyhledávačích. Je to podklad pro opravy a úpravy webu. V ceně analýzy není započítána oprava zjištěných chyb.

Ukázka výstupu analýzy ON-PAGE faktorů

Výstupem analýzy ON-PAGE faktorů je dokument, který upozorňuje na technické a optimalizační problémy a chyby, dává tipy a rady na zlepšení a rozvoj webových stránek. Součástí jsou veškeré tabulkové výstupy, které se k ON-PAGE faktorům vztahují.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů. 

obsah-hodnoceni-kritika-webu

Ukázka celkového reportu Analýzy on-page faktorů.

4. Napravení kritických chyb (indexace, crawlability, důležité on-page hodnotící faktory) - cena 1.200 Kč / hod. - dle rozsahu

Než se pustíme do optimalizace stávajícího obsahu, bylo by dobré napravit zjištěné kritické chyby a problémy, které by nám naši práci stěžovaly. Nežijeme v dokonalém světě, tak ani náš e-shop nebo webový projekt nemusí být dokonalý.

Některé chybky a nedokonalosti vyhledávače s grácií překonají a překousnou. Některé zásadní chyby nás však mohou poškozovat, bránit vyhledávačům v procházení webu (crawlingu), v indexaci a dalších věcech. Některé problémy mohou být příčinou toho, že nejste na lepších pozicích ve výsledku vyhledávání (SERP). O všech možných problémech se můžete dočíst v mojí SEO Akademii.

5. Analýza klíčových slov - cena od 19.990 Kč

Analýza klíčových slov (klíčovka) je tím nejzásadnějším dokumentem, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek.

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky a hlavně efektivně.

K čemu všemu je analýza klíčových slov dobrá:

 • Podklad pro architekturu webových stránek
 • Podklad pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci Landing Pages
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (pozice ve vyhledávačích, hledanosti...)
 • Identifikace SEO příležitostí (na co se zaměřit, jak dosáhnout rychlého úspěchu - díky identifikaci relevantních KW s velkou mírou hledanosti a nízkou konkurencí)
 • Analýza 3 přímých konkurentů, na jaká KW generují největší návštěvnost, jaké jejich stránky jsou úspěšné

Ukázka výstupů analýzy klíčových slov

Ukázka analýzy klíčových slov

Reálná ukázka z analýzy klíčových slov od SEOPRAKTICKY.CZ

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází, roztřídění do kategorií, konkurenčnost výrazů + desítka dalších hodnotících paramterů.

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

6. Úprava architektury webu - cena 1.200 Kč / hod

Z analýzy klíčových slov získáme spoustu užitečných dat. Mezi ně patří také návrhy na nové produktové kategorie a části vašeho webu, optimalizace názvů kategorií atd. Návrh architektury sám o sobě může velmi pomoci s nárůstem organické návštěvnosti. Vytvoříte tak důležité vstupní stránky pro soubory klíčových slov, která se dosud nepokrývali.

7. Obsahová strategie - cena 7.990 Kč

Obsahová strategie bezprostředně navazuje na analýzu klíčových slov. Máte-li v klíčovce již zahrnuté priority (ideálně priority s ohledem na přínos vašeho podnikání nebo s ohledem na stanovené cíle), je velmi jednoduché obsahovou strategii stanovit.

Jako vždy, nezapomínejte, co je podstatou optimalizace stránek (viz začátek tohoto článku) a s ohledem na to stanovujte obsahovou strategii.

Obsahová strategie je určena pro zákazníky, kteří mají realizovanou analýzu klíčových slov. Bez této základní analýzy nebudete moci efektivně a správně stanovit další postup budování obsahu.

V obsahové strategii stanovuji publikační priority, identifikuji největší publikační příležitosti. Porovnávám možný dosah jednotlivých témat, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazů nebo témat.

Základním pilířem pro obsahovou strategii je sběr dat, analýza a jejich následné vyhodnocení.

Cílem obsahové strategie je:

 • Identifikace vhodných témat, které jsou příslibem vysoké a ideálně konverzní audience
 • Identifikovat obsahové příležitosti, na které můžeme generovat novou organickou návštěvnost

Proč budovat obsah

 • Budování obsahu musí vždy korespondovat s jedním nebo více marketingovými cíli
 • Díky velmi kvalitnímu obsahu můžeme získat zpětné odkazy
 • Budování kvalitního a relevantního obsahu bude zvyšovat vaši organickou návštěvnost
 • Kvalitním obsahem budete generovat nové konverze a leady
 • Díky novému obsahu budete zvyšovat brand awareness (budování povědomí o značce)
 • Budování obsahu je základní součástí obsahového marketingu

Výstup obsahové strategie - redakční a publikační plán pro jednotlivé kategorie

Výstupem obsahové strategie je pdf dokument, který doporučuje postup při tvorbě obsahu, doporučuje prioritně zpracovávat určitá témata s ohledem na jejich možný dostah, nízkou konkurenčnost a vztah k byznysu webového projektu.

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie.

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie. Doporučení těch nejdůležitějších a nejefektivnějších obsahových kroků.

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti Google.

8. Tvorba SEO Friendly obsahu - cena 1.200 Kč / hod.

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter.

SEO Friendly Copywriting považuji za nejzákladnější a nejdůležitější aspekt optimalizace webových stránek. Nemyslím tím samozřejmě význam toho slova v úzkém pojetí, ale v celém kontextu, který hned vysvětlím.

Nejnovější SEO trendy pro rok 2019 popisují, jak se algoritmy vyhledávačů mění. To co fungovalo již nefunguje, funguje zas něco nového a pro koncové čtenáře, kupující a uživatele dozajista výhodnějšího.

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter.

Takovýto obsah tvořím, optimalizuji a předávám vám v podobě, ve které můžete ihned publikovat na vašem eshopu.

Co je SEO Copywriting?

SEO copywriting se vyvinul, protože Google neustále inovuje své algoritmy a věci, které fungovaly dříve, již nefungují.

Pokud chcete vytvořit vysoce užitečný obsah, který se líbí vyhledávači Google a současně vašim zákazníkům, musíte brát v úvahu oba tyto subjekty.

SEO copywriting je o vytváření užitečného, přesvědčivého a hodnotného obsahu, který je zaměřen na konkrétní klíčová slova, fráze a hledané výrazy. Užitečnost obsahu mu zajišťuje zpětnou vazbu uživatelů v podobě sdílení a zpětných odkazů (sociálních signálů), což je zase dobře hodoceno Googlem. Vyhodnocuje pak SEO Friendly Copywritingově sepsané texty jako vysoce relevantní, užitečné a upřednostňuje je ve výsledcích vyhledávání.

SEO Copywriter tvoří originální, strukturovaný, relevantní, informačně hodnotný a konverzní obsah

Vašim zákazníkům, uživatelům, kteří vyhledávají informace na internetu, a konec konců i vyhledávačům, musíte nabídnout originální, strukturovaný, relevantní, nebalastní, konverzní, informačně hodnotný obsah. Tento obsah tvořím a píši jako SEO Copywriter. Z mého pohledu je to jediný způsob, jak uspět ve výsledcích vyhledávání v roce 2019!

Vyhledávače chtějí nabízet čtenářům nejrelevantnější výsledky, snaží se o to od počátku vyhledávacích algoritmů. A budou jim nabízet takový obsah, který nelže, odpovídá na otázky (vyhledávací dotazy uživatelů), je informačně hodnotný a napsaný ideálně autoritou z daného oboru.

A právě o takový obsah usiluji, takovýto obsah se snažím psát a tvořit. Opírám se při jeho tvorbě o všechny dohledatelné zdroje, z nich čerpám informace a inspirace. Tvořím originální a hodnotný obsah, který milují jak čtenáři, tak vyhledávače.

SEO-copywriting

Ukázka tvorby SEO Friendly obsahu.

9. SEO reporting, vyhodnocování reálných výsledků - cena 1.800 Kč

Vaše SEO aktivity měřte a to pravidelně. Jedině tak budete vědět, že děláte správné věci správně. Podívejte se, co všechno takový SEO reporting obnáší. Kontrola plnění stanovených cílů na měsíční bázi.

Závěrem k SEO strategii

Dává vám výše uvedený postup SEO strategie smysl? Máte doplňující otázky? Neváhejte využít kontaktu (telefon, e-mail), reaguji okamžitě (mimo temné noci a dovolené).

 

Chcete se podívat na všechny služby, které nabízím? Navštivte prosím SEO služby.

 

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 25.4.2019

 

Zpět do obchodu