SEO webu

Chcete řešit SEO vašeho webu (webových stránek)? Nevíte, jaký postup zvolit? V tomto článku vám nastíním základní postup optimalizace každého webu.

Jaký je postup optimalizace (SEO) krok za krokem, to vše si řekneme v tomto článku.

Co se v tomto článku dozvíte

 • Na co se v SEO soustředit, jaké máte sledovat cíle
 • Jak se má při optimalizaci stránek obecně postupovat, a to ve 4 krocích

V tomto článku vám nastíním, co vše pro SEO musíte udělat.

Nevíte přesně co je SEO? Přečtěte si obsáhlý článek "Co je SEO" v mém slovníčku pojmů.

V souvislosti s tématem stránky jste hledali výrazy:

 • SEO webu
 • SEO web
 • webseo
 • SEO pro web
 • Website SEO

Na všechny tyto témata a související otázky se pokusíme v tomto článku odpovědět.

Proč dělat SEO pro web

Na toto nezapomínejte a vždy si říkejte, jestli to, co právě děláte, vede ke stanoveným cílům. A jaké cíle byste měli sledovat? Přečtěte si můj článek KPI - klíčové ukazatele výkonnosti, kde se dozvíte celý kontext fungování podle cílů.

Pro účel našeho článku uvádím jen taxativní výčet SEO CÍLŮ, pro které byste optimalizaci měli dělat.

 1. Nárůst organické návštěvnosti
 2. Posun v pozicích sledovaných klíčových slov
 3. Konverze a Leady
 4. Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate
 5. Průměr stránek na návštěvu
 6. Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění
 7. Crawl errory

Detailní popis všech jednotlivých položek, co znamenají a proč o ně máte usilovat, najdete v článku o KPI pro SEO.

Krok č. 1: SEO konzultace

Chcete-li si být jistí výsledkem, vyplatí se zvážit konzultaci se SEO konzultantem. Zkušený specialista zhodnotí vaši situaci, dá vám doporučení na to, co budete potřebovat, můžete s ním probrat i postup. Osobně obecně doporučuji těchto 6 kroků ke kvalitní optimalizaci, ale v žádném případě neplatí, že je to nutnost a bez nich to nepůjde.

Nemáte-li čas ani prostředky, pak za mě jsou zcela nejzásadnější 2 kroky celého procesu, který má vést k očekávaným výsledkům. Je to krok č. 3 - Analýza klíčových slov a krok č. 5 - SEO Friendly Copywriting, aneb tvorba obsahu. Bez těchto 2 kroků žádné optimalizace pro internetové vyhledávače neexistuje.

Krok č. 2: SEO audit (analýza on-page faktorů a off-page faktorů)

SEO audit se skládá z technické analýzy webu, on-page analýzy a off-page analýzy (analýzy odkazového profilu). V této části řešíme už přímo naše stránky. Chcete-li se dozvědět bližší informace, navštivte odkazy výše, jednotlivé služby jsou tam vždy rozepsané.

Společně s analýzou klíčových slov je tato analýza ON-PAGE faktorů tou nejdůležitější pro správné nastartování nárůstu organické návštěvnosti na vašich stránkách.

Jak vám analýza ON-PAGE faktorů pomůže zlepšit vaše webové stránky, cíl ON-PAGE analýzy

Cílem analýzy on-page faktorů je:

 1. Odhalit chyby v procházení a indexaci stránek, které zabraňují vyhledávačům indexovat vaše stránky
 2. Důkladně analyzovat nejdůležitějších on-page faktory, odhalit, kde máte skryté rezervy a prostor pro zlepšení (titulky, meta popisky, nadpisy, obrázky)
 3. Připravit provozovateli webu hodnotný podklad, který mu pomůže opravit současné chyby, které mohou bránit v organickému růstu
 4. Navrhnout postup oprav, vysvětlit jejich vážnost, ohodnotit závažnost zjištěných chyb

POZOR: analýza on-page sama o sobě nezlepší vaše pozice ve vyhledávačích. Je to podklad pro opravy a úpravy webu. V ceně analýzy není započítána oprava zjištěných chyb.

Chcete se dozvědět, co všechno má analýza on-page faktorů obsahovat? Podívejte se na popis mojí služby Analýza on-page faktorů.

Ukázka výstupu analýzy ON-PAGE faktorů

Výstupem analýzy ON-PAGE faktorů je dokument, který upozorňuje na technické a optimalizační problémy a chyby, dává tipy a rady na zlepšení a rozvoj webových stránek. Součástí jsou veškeré tabulkové výstupy, které se k ON-PAGE faktorům vztahují.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka analýzy ON-PAGE faktorů.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka souhrnného přehledu on-page faktorů na vašem internetovém projektu.

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

Ukázka duplicitních nadpisů H1 v on-page analýze

 

obsah-hodnoceni-kritika-webu

Ukázka z hodnotícího dokumentu kritiky webu.

on-page-faktory

Ukázka analýzy on-page faktorů.

interni-linkbuilding

Ukázka analýzy interního prolinkování.

manazerske-resume

Manažerské resumé přináší rozčleněné problémy dle závažnosti problému.

 

Krok č. 3: Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov (klíčovka) je tím nejzásadnějším dokumentem, který tvoří základní odrazový můstek při optimalizací webových stránek.

SEO se bez analýzy klíčových slov nedá dělat koncepčně, dlouhodobě, strategicky a hlavně efektivně. Celkově o strategickém pojetí SEO píši v mém článku SEO strategie pro zákazníky SEOPRAKTICKY.CZ.

 

K čemu všemu je analýza klíčových slov dobrá:

 • Podklad pro architekturu webových stránek
 • Podklad pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci Landing Pages
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (pozice ve vyhledávačích, hledanosti...)
 • Identifikace SEO příležitostí (na co se zaměřit, jak dosáhnout rychlého úspěchu - díky identifikaci relevantních KW s velkou mírou hledanosti a nízkou konkurencí)
 • Analýza 3 přímých konkurentů, na jaká KW generují největší návštěvnost, jaké jejich stránky jsou úspěšné

Ukázka výstupů analýzy klíčových slov

Ukázka analýzy klíčových slov

Reálná ukázka z analýzy klíčových slov od SEOPRAKTICKY.CZ

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází

Ukázka z klasifikační analýzy klíčových slov - analýza hledanosti klíčových slov a frází, roztřídění do kategorií, konkurenčnost výrazů + desítka dalších hodnotících paramterů.

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

Ukázka souhrnných statistických dat jednotlivých kategorií v analýze klíčových slov

V analýze klíčových slov si můžete libovolně filtrovat hlavní témata a jeho podkategorie.

V analýze klíčových slov si můžete libovolně filtrovat hlavní témata a jeho podkategorie.

Návrh architektury webu vycházející z analýzy klíčových slov

Návrh architektury webu vycházející z analýzy klíčových slov

Krok č. 4: Obsahová strategie

Obsahová strategie bezprostředně navazuje na analýzu klíčových slov. Máte-li v klíčovce již zahrnuté priority (ideálně priority s ohledem na přínos vašeho podnikání nebo s ohledem na stanovené cíle), je velmi jednoduché obsahovou strategii stanovit.

Jako vždy, nezapomínejte, co je podstatou optimalizace stránek (viz začátek tohoto článku) a s ohledem na to stanovujte obsahovou strategii.

Obsahová strategie je určena pro zákazníky, kteří mají realizovanou analýzu klíčových slov. Bez této základní analýzy nebudete moci efektivně a správně stanovit další postup budování obsahu.

V obsahové strategii stanovuji publikační priority, identifikuji největší publikační příležitosti. Porovnávám možný dosah jednotlivých témat, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazů nebo témat.

Základním pilířem pro obsahovou strategii je sběr dat, analýza a jejich následné vyhodnocení.

Cílem obsahové strategie je:

 • Identifikace vhodných témat, které jsou příslibem vysoké a ideálně konverzní audience
 • Identifikovat obsahové příležitosti, na které můžeme generovat novou organickou návštěvnost

Proč budovat obsah

 • Budování obsahu musí vždy korespondovat s jedním nebo více marketingovými cíli
 • Díky velmi kvalitnímu obsahu můžeme získat zpětné odkazy
 • Budování kvalitního a relevantního obsahu bude zvyšovat vaši organickou návštěvnost
 • Kvalitním obsahem budete generovat nové konverze a leady
 • Díky novému obsahu budete zvyšovat brand awareness (budování povědomí o značce)
 • Budování obsahu je základní součástí obsahového marketingu

Výstup obsahové strategie - redakční a publikační plán pro jednotlivé kategorie

Výstupem obsahové strategie je pdf dokument, který doporučuje postup při tvorbě obsahu, doporučuje prioritně zpracovávat určitá témata s ohledem na jejich možný dostah, nízkou konkurenčnost a vztah k byznysu webového projektu.

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie.

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie. Doporučení těch nejdůležitějších a nejefektivnějších obsahových kroků.

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti Google.

Krok č. 5: Tvorba SEO Friendly obsahu (copywriting)

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter.

SEO Friendly Copywriting považuji za nejzákladnější a nejdůležitější aspekt optimalizace webových stránek. Nemyslím tím samozřejmě význam toho slova v úzkém pojetí, ale v celém kontextu, který hned vysvětlím.

Nejnovější SEO trendy pro rok 2019 popisují, jak se algoritmy vyhledávačů mění. To co fungovalo již nefunguje, funguje zas něco nového a pro koncové čtenáře, kupující a uživatele dozajista výhodnějšího.

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter.

Takovýto obsah tvořím, optimalizuji a předávám vám v podobě, ve které můžete ihned publikovat na vašem eshopu.

Co je SEO Copywriting?

SEO copywriting se vyvinul, protože Google neustále inovuje své algoritmy a věci, které fungovaly dříve, již nefungují.

Pokud chcete vytvořit vysoce užitečný obsah, který se líbí vyhledávači Google a současně vašim zákazníkům, musíte brát v úvahu oba tyto subjekty.

SEO copywriting je o vytváření užitečného, přesvědčivého a hodnotného obsahu, který je zaměřen na konkrétní klíčová slova, fráze a hledané výrazy. Užitečnost obsahu mu zajišťuje zpětnou vazbu uživatelů v podobě sdílení a zpětných odkazů (sociálních signálů), což je zase dobře hodoceno Googlem. Vyhodnocuje pak SEO Friendly Copywritingově sepsané texty jako vysoce relevantní, užitečné a upřednostňuje je ve výsledcích vyhledávání.

SEO Copywriter tvoří originální, strukturovaný, relevantní, informačně hodnotný a konverzní obsah

Vašim zákazníkům, uživatelům, kteří vyhledávají informace na internetu, a konec konců i vyhledávačům, musíte nabídnout originální, strukturovaný, relevantní, nebalastní, konverzní, informačně hodnotný obsah. Tento obsah tvořím a píši jako SEO Copywriter. Z mého pohledu je to jediný způsob, jak uspět ve výsledcích vyhledávání v roce 2019!

Vyhledávače chtějí nabízet čtenářům nejrelevantnější výsledky, snaží se o to od počátku vyhledávacích algoritmů. A budou jim nabízet takový obsah, který nelže, odpovídá na otázky (vyhledávací dotazy uživatelů), je informačně hodnotný a napsaný ideálně autoritou z daného oboru.

A právě o takový obsah usiluji, takovýto obsah se snažím psát a tvořit. Opírám se při jeho tvorbě o všechny dohledatelné zdroje, z nich čerpám informace a inspirace. Tvořím originální a hodnotný obsah, který milují jak čtenáři, tak vyhledávače.

SEO-copywriting

Ukázka tvorby SEO Friendly obsahu.

Krok č. 6: SEO reporting

Vaše SEO aktivity měřte a to pravidelně. Jedině tak budete vědět, že děláte správné věci správně. Podívejte se, co všechno takový SEO reporting obnáší.

Chcete další informaci k tématu SEO webu?

Přečtěte si, co vše dělá SEO konzultant. Na škodu nebude ani pár informací, co je SEO.

Chcete vědět, jak se má v SEO postupovat? Přečtěte si návod na SEO krok za krokem.

A je-li vaším snem se dostat na první místo ve vyhledávačích, přečtěte si článek jak se dostat na první stránku vyhledávače Google.

 

Poslední aktualizace tohoto článku: 6.7.2019

Zpět do obchodu