Slovníček pojmů souvisejících se SEO (optimalizací stránek pro vyhledávače)

Zajímá vás co je to SEO? Co je to KPI? Co je analýza návštěvnosti a co vše za informace z ní můžete získat? V mém SEO slovníčku popisuji ty nejdůležitější termíny, se kterými se v oblasti optimalizace webových stránek můžete setkat.

SEO agentura

SEO agentura se zabývá optimalizací stránek pro vyhledávače. Na trhu existuje pravděpodobně i několik ryze SEO agentur, ale většina z nich budou spíše nabízet komplexní služby v oblasti internetového marketingu (online marketingová agentura). SEO je totiž pouze částí komunikačního mixu většiny internetových projektů. Jaké jsou výhody SEO agentury Disponuje větším počtem odborníků (myslím specializací). Mohou mít jednoho specialistu na linkbuilding, specialistu na copywriting, specialistu dělajícího jen analýzy klíčových slov atd. Zastupitelnost v případě nemoci nebo dovolené Širší spektrum nabízených služeb a tím pádem i synergií Jaké jsou nevýhody SEO agentury Práci může vždy odvádět někdo úplně jiný, mohou kolísat výsledky výstupů Vyšší cena - už musíte platit celý agentu...

E-A-T (vysoká úroveň odbornosti, autorita, důvěryhodnost)

Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP). Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu.     Autor článku: Michal Binka (o autorovi) Poslední aktualizace: 14.1.2019...

YMYL (Your Money Your Life)

Co znamená zkratka YMYL? YMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov) Your Money Your Life. Označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu. Příkladem mohou být stránky, které vám radí, jak postupovat při nějaké nemoci nebo příznacích nemoci (pak jsou Googlem označeny jako YMYL). Chybná diagnostika nebo informace na této stránce by mohly mít dopad na vaše zdraví. Proto u těchto stránek Google více než u kterýchkoliv jiných dbá na relevantnost informací a na autoritu, která daný obsah tvoří. Příklady Y-M-Y-L stránek přímo od Googlu Stránky, kde provádíte finanční transakce: webové stránky, které uživatelům umožňují nakupovat, převádět peníze, platit účty atd. (například online obchod...

KPI - klíčové ukazatele výkonnosti

KPI = Key Performance Indicator = klíčové ukazatele výkonnosti. Jsou to ukazatele, které nám pomáhají vyhodnocovat různé aktivity, jsou-li úspěšné nebo neúspěšné. Ukazatelů výkonnosti najdete celou řadu, v podnikové sféře to bude většinou např. zisk, obrat, podíl na trhu apod. V internetovém marketingu to zase bude například cena za proklik, náklady na konverzi apod. Zakladatel jedné z největších světových automobilek Henry Ford kdysi prý řekl: „Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu, vyhazuji oknem, jen nevím, která je to polovina.“ To samé často platí i u firemních investic do propagace a marketingu jako takového. Analýza vynakládaných prostředků nám napomáhá s alokací investic v rámci marketingu. To, jde-li efektivita měřit se vedou dlouhé diskuze. Řada lidí zpoc...

Displej reklama (bannery)

Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky ve formátu GIF nebo statický formát JPEG), později se také rozšířil formát o kombinaci s HTML nebo JavaScriptovým kódem umožňujícím dynamické načítání obsahu nebo interakci s uživatelem (typicky formuláře). Těmto rozšířeným formátům kombinujícím grafiku a kód se říká richmedia a zahrnuje i specifické grafické formáty pouštěné v prohlížeči pomocí pluginů. Nejznámějším takovýmto specifickým formátem je...

Analýza návštěvnosti

Analýza návštěvnosti se zabývá zkoumáním množství návštěv webových stránek, jejich zdroji a rozborem jejich chování. Analýza návštěvnosti také řeší jejich ekonomický přínos (efektivitu jednotlivých zdrojů návštěvnosti). Analýza návštěvnosti je velmi důležitou součástí jakékoliv formy internetového marketingu. Ať už optimalizujeme web pro vyhledávače nebo se snažíme zvýšit počet návštěvníků prostřednictvím rozesílání emailového newsletteru a zjišťujeme jejich reakci, vždy je nutné sledovat návštěvnost internetových stránek. Podrobná analýza návštěvnosti nám odhalí nejenom základní ukazatele (počet unikátních návštěvníků, počet zobrazených stránek apod.), ale také detailní informace o našich návštěvnících (odkud přišli, z jakého jsou regionu, jak dlouho na stránkách byli, na co klikli atd...

Content (obsah)

Conten = obsah. Tento pojem souvisí s informačním a vizuálním obsahem stránek. Budování kvalitního obsahu (content creation) považuji za zcela stěžejní aktivitu při snaze o zvyšování návštěvnosti stránek. Budování kvalitního obsahu předchází většinou vytvoření content strategie, která řeší okruhy témat, priority jejich publikování, hloubku atd. Obsah je král (Content Is King) Chcete-li být ve vyhledávačích dohledatelní na konkrétní klíčová slova, bez kvalitního obsahu to nepůjde. I proto se často můžete setkat až s dogmatickým rčením, že obsah je král (myšleno pro odvětví SEO). Do určité míry se s tím dá souhlasit, bez kvalitního, originálního a pro čtenáře zajímavého obsahu neuspějete. Všechny vyhledávače se snaží na hledané výrazy nacházet nejvíce relevantní webové stránky, resp. rel...

SEO: optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization)

V tomto článku se dozvíte, co je SEO (Search Engine Optimization), česky optimalizace pro vyhledávače. Velmi často se můžete také setkat se zkratkou SEO, která je akronymem k výše uvedenému. Kromě vysvětlení základních pojmů se dozvíte, jak vyhledávače fungují a podle čeho řadí výsledky vyhledávání. Na konci článku si můžete prohlédnout krátké video v angličtině, které na jednoduchých animacích vysvětluje princip fungování vyhledávačů Google a Bing - přirovnává je k velkým knihovnám. Co je SEO? Definice SEO Search Engine Optimalization (SEO) je metoda úpravy (optimalizace) webových stránek tak, aby byly snáze dohledatelné v organických výsledcích vyhledávačů, jakými jsou např. Google nebo Seznam.cz (v Českých podmínkách). Cílem SEO je dostat webové stránky na první příčky v organickém ...

8 položek celkem