Slovníček pojmů souvisejících se SEO (optimalizací stránek pro vyhledávače)

Slovníček pojmů byl přesunut do nového slovníku pojmů

 

Search Engine Optimization

Máte-li webové stránky, pravděpodobně jste již narazili na pojem Search Engine Optimization. V tomto krátkém článku si řekneme, co Search Engine Optimatization znamená. SearchEngine Optimization (SEO) = optimalizace pro vyhledávače, je metoda úpravy (optimalizace) webových stránek tak, aby byly snáze dohledatelné v organických výsledcích vyhledávačů, jakými jsou např. Google nebo Seznam.cz (v Českých podmínkách), nebo třeba Bing a další vyhledávače. Cílem SEO je dostat webové stránky na první příčky v organickém (neplaceném) výsledku vyhledávání na vybraná klíčová slova, která budou přinášet nejvyšší konverzi. SEO (Search Engine Optimization) se nejčastěji překládá do češtiny jako optimalizace webových stránek pro vyhledávače. K čemu je dobré SEO Zvýšíte návštěvnost z...

Google PageRank - proč na něm pořád záleží

Zajímáte se o SEO už nějaký ten rok? Tak to si pravděpodobně vzpomínáte na Google PageRank (někdy nesprávně uváděný jako Page Rank) a jeho měření pomocí Google Toolbaru.   Zdroj obrázku: RIP Google PageRank score: A retrospective on how it ruined the web Google PageRank ukazoval hodnocení stránky z pohledu algoritmu Googlu na škále od 0 do 10 bodů, přičemž 10 byla nedosažitelná meta těch "nejkvalitnějších" webových stránek. Google oficiálně ukončil podporu Toolbaru v roce 2016, ale jeho podpora přestala fungovat již mnohem dříve. Pracovník Googlu, Gary Illyes, ovšem potvrdil, že Google PageRank k hodnocení stránek stále využívá (je důležitý SEO Ranking Factor) a odkázal na prapůvodní studii zakladatelů Googlu Sergeye Brina a Lawrence Page The Anatomy of a Large-Sc...

SEO analýza

Chcete-li optimalizovat web, budete se opírat o SEO analýzy (on-page, off-page a analýzu klíčových slov). Jaké všechny SEO analýzy webu vám mohou pomoci, k čemu slouží a jak je využít, to si řekneme v tomto článku. Mezi 3 základní analýzy patří: Analýza on-page faktorů Analýza off-page faktorů Analýzy klíčových slov Někdy se také můžete setkat s pojmem SEO audit. Ten většinou zahrnuje první dvě uvedené analýzy, analýzu on-page faktorů (to, co je na stránce) a analýzu off-page faktorů (externí faktory, které ovlivňují umístění stránky ve vyhledávačích). Jaký je cíl ON-PAGE analýzy Cílem analýzy on-page faktorů je: Odhalit chyby v procházení a indexaci stránek, které zabraňují vyhledávačům indexovat vaše stránky Důkladně analyzovat nejdůležitějších on-page faktory, odhalit, k...

Optimalizátor pro vyhledávače

Někdo, kdo se zabývá optimalizací pro vyhledávače se nazývá "optimalizátor pro vyhledávače". Takto oficiálně nazývá Google ve svém výukovém kurzu Začínáme s optimalizací pro vyhledávače SEO konzultanty a SEO specialisty. I přesto, že se Google rozhodl pro označení SEO konzultanta jako optimalizátora pro vyhledávače, v reálu nikdo toto slovní spojení nepoužívá (dle hledanosti tohoto výrazu). Na druhou stranu, velká řada lidí používá výra SEO optimalizátor. Což je zase chybné označení, protože po rozložení akronymu SEO by to znělo "Optimalizátor pro vyhledávače optimalizátor". Blíže se tomuto použití věnuji také v článku SEO optimalizace se neříká. Přesné znění z výukového kurzu Google SEO – Zkratka anglického výrazu „search engine optimization“ (optimalizace pro vyhledávače)...

SEO agentura

SEO agentura se zabývá optimalizací stránek pro vyhledávače. Na trhu existuje pravděpodobně i několik ryze SEO agentur, ale většina z nich budou spíše nabízet komplexní služby v oblasti internetového marketingu (online marketingová agentura). SEO je totiž pouze částí komunikačního mixu většiny internetových projektů a samostatně (specializovaně) SEO se věnují spíše freelanceři. Jaké jsou výhody SEO agentury Disponuje větším počtem odborníků (myslím specializací). Mohou mít jednoho specialistu na linkbuilding, specialistu na copywriting, specialistu dělajícího jen analýzy klíčových slov atd. Zastupitelnost v případě nemoci nebo dovolené Širší spektrum nabízených služeb a tím pádem i synergií Jaké jsou nevýhody SEO agentury Práci může vždy odvádět někdo úplně jiný, mohou kolí...

E-A-T (vysoká úroveň odbornosti, autorita, důvěryhodnost)

Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP). Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu. E-A-T má velký vliv na stránky spadající do kategorie YMYL, což jsou stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu. U těchto stránek musí více než kdy jindy autoři dbát na úroveň odbornosti, autoritu, která obsah tvoří a důvěryhodnost obsahu. YMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov)&n...

YMYL (Your Money Your Life)

Co znamená zkratka YMYL? YMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov) Your Money Your Life. Označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu. Příkladem mohou být stránky, které vám radí, jak postupovat při nějaké nemoci nebo příznacích nemoci (pak jsou Googlem označeny jako YMYL). Chybná diagnostika nebo informace na této stránce by mohly mít dopad na vaše zdraví. Proto u těchto stránek Google více než u kterýchkoliv jiných dbá na relevantnost informací a na autoritu, která daný obsah tvoří. Příklady Y-M-Y-L stránek přímo od Googlu Stránky, kde provádíte finanční transakce: webové stránky, které uživatelům umožňují nakupovat, převádět peníze, platit účty atd. (napříkla...

SEO KPI - klíčové ukazatele výkonnosti pro optimalizaci stránek

KPI = Key Performance Indicator = klíčové ukazatele výkonnosti. SEO KPI jsou pak podstatné výkonnostní ukazatele v optimalizaci stránek pro vyhledávače. Jsou to ukazatele, které nám pomáhají vyhodnocovat různé aktivity, jsou-li úspěšné nebo neúspěšné. Ukazatelů výkonnosti najdete celou řadu, v podnikové sféře to bude většinou např. zisk, obrat, podíl na trhu apod. V internetovém marketingu to zase bude například cena za proklik, náklady na konverzi apod. Zakladatel jedné z největších světových automobilek Henry Ford kdysi prý řekl: „Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu, vyhazuji oknem, jen nevím, která je to polovina.“ To samé často platí i u firemních investic do propagace a marketingu jako takového. Analýza vynakládaných prostředků nám napomáhá s alokací investi...

Displej reklama (bannery)

Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky ve formátu GIF nebo statický formát JPEG), později se také rozšířil formát o kombinaci s HTML nebo JavaScriptovým kódem umožňujícím dynamické načítání obsahu nebo interakci s uživatelem (typicky formuláře). Těmto rozšířeným formátům kombinujícím grafiku a kód se říká richmedia a zahrnuje i specifické grafické formáty pouštěné v prohlížeči pomocí pluginů. Nejznámějším takovýmto specifickým formátem je...

Analýza návštěvnosti: Google Analytics

Analýza návštěvnosti se zabývá zkoumáním množství návštěv webových stránek, jejich zdroji a rozborem jejich chování. Analýza návštěvnosti také řeší jejich ekonomický přínos (efektivitu jednotlivých zdrojů návštěvnosti). Analýza návštěvnosti je velmi důležitou součástí jakékoliv formy internetového marketingu. Ať už optimalizujeme web pro vyhledávače nebo se snažíme zvýšit počet návštěvníků prostřednictvím rozesílání emailového newsletteru a zjišťujeme jejich reakci, vždy je nutné sledovat návštěvnost internetových stránek. Podrobná analýza návštěvnosti nám odhalí nejenom základní ukazatele (počet unikátních návštěvníků, počet zobrazených stránek apod.), ale také detailní informace o našich návštěvnících (odkud přišli, z jakého jsou regionu, jak dlouho na stránkách byli, na co klikl...

Nahoru
12 položek celkem
Zpět do obchodu