SEO pro rok 2019: kompletní průvodce vším podstatným

SEO se v roce 2018 kompletně změnilo a nové trendy v roce 2019 nahrávají poctivé, sofistikované a autoritativní tvorbě obsahu.

Co bude pro SEO nejpodstatnější v roce 2019? Jaké budou trendy v organickém vyhledávání? Myslíte si, že záleží hlavně na zpětných odkazech? Chyba lávky. Podívejte se na kompletního průvodce těmi nejdůležitějšími postupy, které vám v roce 2019 pomohou.

Chcete-li se dozvědět, na čem v optimalizaci webových stránek dnes skutečně záleží, přečtěte si můj obsáhlý článek, který se opírá o oficiální 160-ti stránkový dokument Googlu (General Guidelines Overview: Search Quality Rating Program).

SEO pro rok 2019: kompletní průvodce vším podstatným vám potvrdí, že přišel čas na budování kvalitního, originální, komplexního a autoritou podloženého obsahu.

Pokyny společnosti Google pro program hodnocení kvality vyhledávání

Tento článek vychází z přehledu obecných pokynů společnosti Google, konkrétně z programu hodnocení kvality vyhledávání. Dokument vydala společnost Google v létě 2018 a čítá celkem 164 stránek.

Oficiální-návod-pro-SEO-2019-od-Google

Ukázka z oficiálního dokumentu Googlu, manuál SEO pro rok 2019

SEO 2019: kompletní průvodceKompletní dokument si můžete stáhnout z mého serveru: General Guidelines Overview - Search Quality Rating Program

Níže uvedených zásad a trendů se držím (snažím držet, jde-li to). Pakliže budete chtít se SEO kvalifikovaně pomoci, obraťte se prosím na SEO konzultanta, nebo máte-li o SEO již ucelenou představu a víte, co je pro váš projekt potřeba, objednejte si některou z mých SEO služeb.

Nevíte, co je SEO a chcete si přečíst základy? Přečtěte si náš článek v blogu.

Nejdůležitější faktory hodnocení webových stránek ze strany vyhledávačů

 • Užitečnost obsahu ve vztahu k vyhledávacímu dotaz (nejdůležitější faktor!!! Vše ostatní jsou jen pomocné ukazatele, které podporují relevantnost obsahu s ohledem na dotaz)
 • Uživatelská zkušenost (měřená časem stráveným na stránce atd.)
 • Rozsah (délka) obsahu a jak důkladně je případné odpověď zodpovězena (resp. vyhledávací dotaz)
 • Kvalitní odkazy vedoucí na stránku (posuzuje se jejich relevantnost s ohledem na vyhledávací dotaz)
 • Pověst a autorita stránek
 • Používání kvalitních multimédií (obrázky, video, interaktivní nástroje)
 • Délka adresy URL
 • Interní odkazy na stránku
 • Malý počet odchozích odkazů na kvalitní zdroje
 • Reputace autora

Důležité faktory, které mohou negativně ovlivnit vaši pozici ve vyhledávačích

 • Rychlost webu (obrázky, hosting, nevhodné technologie)
 • Absence Mobile friendly varianty webu
 • Nefunkční odkazy na vašem webu
 • Příliš mnoho reklam / partnerských odkazů
 • Stáří obsahu (pro nové stránky očekávejte až 35 týdnů, aby se článek dostal na 90% provozu, kterou začne dlouhodobě přinášet)
 • Certifikát SSL (https) - zabezpečená komunikace prostřednictvím protokolu https
 • Použití schématu (kde je to relevantní)
 • Porušování autorských práv / plagiáty

Hlavní body pro obsahovou kvalitu podle Googlu

Společnost Google dává přednost stránkám, které uživatelům pomáhají. Níže jsou hlavní body pohledu společnosti Google vztahující se k obsahové kvalitě.

 • Účelem hodnocení kvality stránky (PQ) je vyhodnotit, jak dobře stránka dosahuje svého účelu - důvod, proč byla tato stránka vytvořena.
 • Webové stránky a stránky by měly být vytvořeny, aby pomohly uživatelům. Webové stránky a stránky, které jsou vytvořeny s úmyslem poškodit uživatele, oklamat uživatele nebo vydělat peníze bez pokusu o pomoc uživatelům, by měly získat nejnižší rating PQ.
 • Typ stránky (zprávy, nakupování, fórum, video, obrázky, humor, drby atd.) nepodléhá přímo hodnocení PQ. Všechno se odvíjí od faktu, jestli stránka plní účel, pro který ji návštěvník navštívil.

Stránky YMYL mají vyšší standardy PQ

Pokud vaše stránky spadají do kategorie YMYL, je třeba věnovat zvláštní pozornost faktorům, které se podílejí na skóre PQ. Viz úplný popis toho, co spadá do YMYL.

Reklamy na webových stránkách

Přítomnost reklam není důvodem pro vysoké nebo nízké skóre PQ (což se od Googlu dá samozřejmě čekat).

Na reputaci tvůrce záleží

 • Společnost Google hledá spolehlivé nezávislé zdroje, které pomohou vytvořit pověst vašich stránek a tvůrců hlavního obsahu vašeho webu. Při absenci nezávislých zdrojů budou důvěřovat tomu, co o sobě říkáte vy.
 • Čím více odborný obsah na webu zpracováváte, tím více roste potřeba Googlu zjišťovat (ověřovat) reputaci autora i obsahu
 • Nedostatek informací o pověsti není považován za indikátor nízkého PQ.

Kontaktní informace

Pokud mají vaši uživatelé oprávněné důvody kontaktovat vás, měli byste mít nějaké kontaktní informace. Informační stránky nemusí nutně potřebovat kontakt (pro potřeby Google SEO).

Hodnocení kvality stránky

Toto jsou kroky společnosti Google, jak hodnotí kvalitu stránek (PQ)

 1. Porozumění účelu stránky. Pokud stránka nemá žádný užitečný účel - ty, které se nepokoušejí uživateli pomoci, stránky, které šíří nenávist, způsobují škody nebo informují o nich nebo klamou uživatele - automaticky získají nejnižší hodnocení.
 2. Všechny ostatní stránky jsou hodnoceny podle toho, jak dobře dosáhnou svého cíle. Se stránkami se pak prcuje, podle dosaženého skóre: nejnižší, nízké, střední, vysoké a nejvyšší kvality. Zohledňují se také mezihodnocení (Nejnižší +, je například na půli cesty mezi Nejnižší a Nízká)

Toto jsou  nejdůležitější faktory společnosti Google pro PQ

 • Účel stránky
 • Odbornost, autorita, důvěryhodnost (E-A-T) místa, obsah a autor
 • Kvalita hlavního obsahu
 • Informace o webu a osobě, která vytvořila hlavní obsah
 • Reputace webu a osoba, která vytvořila hlavní obsah

Tato kritéria se vztahují na všechna webové stránky, od YMYL stránek až po humor a klepy. Důležité je, jak dobře splňují stanovený účel. Umístění humoru může vyžadovat méně formální odborné znalosti a jsou hodnoceny tímto způsobem. Stránky s informacemi založenými na životních zkušenostech nevyžadují pověření k tomu, aby vytvořily věrohodnost.

Například stránka o alternativní medicíně, která je napsána vedoucím odborníkem na konkrétní terapii, bude mít vyšší úroveň E-A-T než článek na stejném tématu napsaný někým bez odborných znalostí a zkušeností.

Nad rámec reputace stránek a tvůrců a E-A-T je primárním kritériem pro webové stránky s vysokou a vysokou kvalitou mít "velmi uspokojivé množství vysoké nebo nejvyšší kvality [hlavní obsah]."

V plném dokumentu Googlu, který jsme zmiňoval na začátku, je uvedeno mnoho příkladů nízko hodnocených a vysoko hodnocených stránek.

Link Building

Silný odkazový profil je stále pro SEO velmi cenný. Nicméně záměrem odkazového profilu je vytvořit reputaci a E-A-T.

 • Jakýkoli pokus o generování zpětných odkazů za účelem SEO je v rozporu s pokyny společnosti Google!!!
 • Autorské články na autoritativních webových stránkách mohou být velmi prospěšné pro budování pověstí pro vaše webové stránky a tvůrce obsahu, ale nemělo by se provádět pouze pro účel vytvoření zpětného odkazu.
 • Nákup nebo obchodování s odkazy nebo použití taktiky k automatickému generování odkazů na jiných webových stránkách povede k tomu, že vám to spíše ublíží, než pomůže.

Zpětné odkazy mají dnes menší hodnotu než v minulosti kvůli aktualizacím algoritmů a ručním ratingům, které pomáhají společnosti Google nastavit kvalitu obsahu - což je důležitější než profil odkazu.

Rychlost načítání stránky

Zlepšení doby načítání stránek a příspěvků na vašem webu je důležité, ale není kritické.

Nejméně 20% nejpomalejších webových stránek je penalizováno společností Google za jejich pomalé načítání. Rychlost stránky rozhodujícím faktorem. Nicméně je pravděpodobné, že se do budoucna stane pomocným kritériem. S vyšším hodnocením může do budoucna novým stránkám pomáhat AMP.

SSL

Mít SSL má jen malý vliv na hodnocení stránek, ale ovlivňuje zkušenosti uživatelů. Když se vám v prohlížeči ukáže, že web není důvěryhodný, asi na něm nakupovat nebudete. Nebudete důvěřovat ani jeho obsahu. Společnost Google začala zobrazovat varování pro weby, které nemají protokol SSL, a to i v případě, že stránky nezpracovávají finanční transakce. Pokud vaše stránky nejsou zabezpečené protokolem SSL, požádejte vaši hostingovou společnost o instalaci protokolu SSL. LetsEncrypt nabízí bezplatné SSL, které skvěle zajišťují šifrování vašeho webu.

Na co se tedy zaměřit

Tvořte užitečný obsah

Vytvořte stránku, která by důkladně pomohla někomu, kdo hledá konkrétní informace. To je konečná odpověď na to, co v SEO funguje (platí samozřejmě pro rok 2019). Užitečnost obsahu pro vyhledávací dotaz je konečným cílem všech SEO snad. Vše ostatní je jen způsob, jak měřit tuto aktivitu.

 • Pokud je účelem příspěvku odpovídat na určitou otázku, ujistěte se, že váš obsah odpovídá na tuto otázku důkladně a obdivuhodně užitečným způsobem.
 • Neshromažďujte své odpovědi hluboko ve svých příspěvcích, aby lidé na vašich stránkách zůstali déle.
 • Překvapte uživatele s tím, jak hluboce jste znalí v daném tématu.
 • Na prezentaci vašich informací záleží. Obří bloky textu jsou těžko čitelné a neposkytují dobrý uživatelský dojem. Pracujte se seznamy s odrážkami, tučným písmem, kurzívou, obrázky, videem, používejte interaktivní nástroje atd. Naučit se stylovat blogový příspěvek zásadně ovlivňuje kvalitu stránky.
 • Nezapomeňte, že úspěšný blogový příspěvek může být během několika málo let přečten stovky tisíc lidí, takže se ujistěte, že obsah textu odráží jeho přínos a aktuálnost.
 • Důkladné vysvětlení, jak vytvořit stránky s vysokou kvalitou (podle Googlu) naleznete v části 4 dokumentu o hodnocení společnosti Google.

Zapracujte na vaší online pověsti (reputaci)

 • Články o novinkách, Wikipedia, příspěvky v blogu, články z časopisů, diskusní fóra a hodnocení od nezávislých organizací se opírají o informace ze zdrojů s autoritou. Budujte své jméno a vaše stránky budou citované i na externích webech.
 • Zatímco žádná reputace nenaznačuje nízkou PQ, pozitivní reputace je známkou vysoké PQ.
 • Proaktivně budujte online pověst pro sebe a vaše stránky.
 • Napište hostující příspěvky na renomované weby - nikoliv za účelem budování odkazů, ale za účelem získání dobré pověsti a poskytnutí dobrého zdroje pro čtenáře.
 • Zvažte možnost publikování na konferencích nebo na podcastech nebo kanálu Youtube, abyste si budovali pověst.
 • Dlouholetý alias s dobrou pověstí online je Google plně přijatelný.

Prezentujte autory obsahu

Ujistěte se, že je zřejmé, kdo vytvořil obsah na každé stránce nebo příspěvku. Skrytí autora brání uživatelům a společnosti Google, aby si vytvořily pověst tvůrce obsahu. Pokud existuje jasný důvod k anonymitě, je přijatelné zůstat anonymní. Autorství článků je nejdůležitější pro stránky YMYL, finanční transakce a stránky elektronického obchodu, které vyžadují vysokou úroveň důvěry uživatelů. U těchto typů stránek, pokud nemáte dostatek informací o autorovi, může být na stránce automaticky přiděleno nízké hodnocení.

Zákaznický servis a podpora (u E-A-T a YMYL)

Ujistěte se, že máte jasno, kdo je zodpovědný za obsah na webu a kdo zajišťuje zákaznický servis (zejména pro stránky elektronického obchodu). To je důležité pro zavedení E-A-T a je zvláště důležité pro stránky YMYL.

Vyhněte se vytváření obsahu "nízké kvality"

 • Vytvořte obsah, který dosahuje účel stránky. Pokud váš článek neodpoví na otázku, na kterou má odpovídat, můžete skutečně získat hodnocení stránky "Nejnižší" kvality.
 • Nepoužívejte přehnané nebo nadměrně šokující titulky, vytvářejí očekávání pro účely hlavního obsahu a pokud tento účel není splněn, bude váš článek považován za článek s nízkou kvalitou.
 • Nemějte reklamou vytapetovaný celý web. Odlákává to od hlavního obsahu
 • Proaktivně budujte pověst. Pokud je vaše online pověst skutečně smíšená nebo dokonce negativní, dostanete snížené hodnocení.
 • Nekopírujte obsah z jiných webů. Dokonce i kopírování a provádění některých změn obsahu povede k hodnocení "nejnižší kvality".
 • Neblokujte hlavní obsah webu. Velké reklamy, vyskakovací okna a další překážky k hlavnímu obsahu mohou vést k hodnocení "nejnižší kvality".
 • Netvořte obsah automatickým generováním. Vytvořením šablony a následným použitím zdroje RSS nebo rozhraní API pro generování stovek nebo dokonce tisíců stránek vyvěsíte pro společnost Google červenou vlajku a získáte hodnocení "Nejnižší kvality".
 • Nenabádejte uživatele k kliknutí na odkazy, jako jsou affiliate produkty nebo odkazy na jiné stránky.
 • Zakrývání reklam jako hlavního obsahu nebo jako navigačního odkazu povede k hodnocení "nejnižší kvality".
 • Nebudujte uměle zpětné odkazy. Je to pro Google zakázaná technika (Black Hat SEO).

 

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 14.1.2019

Zpět do obchodu