Hodnotící faktory - úvod

Tabulka nejdůležitějších hodnotících faktorů

Jak asi většina z nás již slyšela mnohokrát, vyhledávač Google řadí výsledky vyhledávání podle zhruba 200 hodnotících faktorů.

Seznam.cz bude pracovat se svými hodnotícími faktory a jejich vahami, byť jeho vyhledávací algoritmus není tak pokročilý, jak jeho větší kolega.

Rozhodl jsem se, že se na jednotlivé faktory podívám blíže, zhodnotíme jejich váhy a přínosy pro optimalizaci stránek pro vyhledávače.

Vycházet budu ze struktury SEO faktorů prezentovaných webem Search Engine Land a jejich vizualizace "Periodické tabulky hodnotících faktorů". Přirovnání hodnotících faktorů k periodické tabulce se mi poměrně líbí. I přesto, že je SEO "black box" - nikdo exaktně neví, jak funguje a co má jaký vliv, periodická tabulka prvků alespoň zdánlivě do našeho oboru přináší vědu, pořádek a jasnou strukturu.

Hodnotící faktory můžeme rozdělit do třech hlavních skupin:

V rámci každé z těchto skupin jsou podskupiny. Tyto podskupiny obsahují jeden nebo více jednotlivých SEO faktorů se specifickou váhou nebo významem.

Jednotlivá porušení pravidel jsou součástí všech podskupin, pakliže se k nim váží. Přesto je penalizacím věnována samostatná kapitola.

Hodnotící faktory si tak rozdělíme do několika základních lekcí:

Níže je obrázek, který vizualizuje jednotlivé skupiny a označuje váhy u jednotlivých SEO faktorů. Bližší informace k vysvětlení obrázku uvádím níže.

Tabulka hodnotících faktorů a jejich váhy dle Search Enginge Land. Zdroj: https://searchengineland.com/guide/seo/types-of-search-engine-ranking-factors

SEO faktory pracují v kombinaci

Žádný z faktorů sám o sobě nezaručí lepší hodnocení stránky ze strany vyhledávačů. Má-li stránka nízkou kvalitu, nepomůže vám krásná URL adresa. Velké množství zpětných odkazů vám nepomůže, budou-li mít nízkou kvalitu. 

Žádný jediný SEO faktor zaručí hodnocení vyhledávačů. Pokud má stránka obsah s nízkou kvalitou, nepomůže vám skvělý název HTML. Mnohé odkazy vám nepomohou, pokud mají nízkou kvalitu. Pozitivní faktory a jejich kombinace vám může pomoci zlepšit vaše pozice ve vyhledávači, naopak negativní faktory budou vaše šance na lepší výsledek snižovat.

ON-PAGE faktory

Faktory ON-PAGE, nebo-li faktory, které jsou přímo na stránce, jsou téměř vždy v rukou provozovatele stránky. Vy se rozhodujete a ovlivňujete, jaký obsah publikujete, jakou máte webovou architekturu, jak pomáháte vyhledávačům v procházení vašeho webu.

OFF-PAGE faktory

Signály, které vznikají mimo vaši stránku, se nazývají OFF-PAGE. Vyhledávače je využívají, protože se brzy naučily, že spoléhání se pouze na signály řízené vydavateli obsahu nevede vždy k nejlepším výsledkům. Každý tvůrce obsahu může vytvářet účelový obsah, který ne zcela odpovídá vyhledávaným dotazům a není tak příliš relevantní.

Proto vyhledávače dnes kombinují hodnotící faktory (signály) ze stránek, ale i jejich okolí.

Porušování pravidel a penalizace

Nebojte se, dělat SEO není snahou obcházet vyhledávače. Vyhledávače chtějí, aby tvůrci obsahu SEO dělali, protože to pomáhá zlepšit výsledky vyhledávání. I proto vyhledávače vydávají pokyny, píší blogy, vydávají videa, točí podcasty atd. Snaží se podporovat a edukovat vydavatele obsahu.

Existují ale techniky optimalizace, které vyhledávače považují za spam nebo tzv. Black Hat SEO. Použití nepovolených technik, které mají nekorektně manipulovat s výsledky vyhledávání mohou mít za následek snížení hodnocení stránky, případě vyloučení z výsledků vyhledávání.

Porušení jsou obecně taktiky, které mají oklamat nebo manipulovat s porozuměním webu, skutečnou relevancí a autoritou.

Váhy jednotlivých faktorů

Všechny faktory, které popisuji, jsou váženy na stupnici od 1 do 3, jak je ukázáno v pravém horním rohu každého faktoru v periodické tabulce.Váha 3 je nejdůležitější a měli byste jí věnovat zvláštní pozornost, protože má větší dopad než jiné faktory.

To ale neznamená, že faktory vážené 2 nebo 1 nejsou důležité,jsou. Jde jen o to, že mají nižší váhu. Nekalé praktiky mají také váhu, ale v záporných číslech, -3 je nejhorší a potenciálně nejvíce škodlivé pro úspěch v SEO.

Jednotlivé váhy jsou odvozené od toho, co publikovaly samotné vyhledávače, z průzkumů SEO komunity a vlastních zkušeností. Prosím, neberte jednotlivé váhy a faktory jako dogma. Vše se zakládá na kvalifikovaném odhadu, který se navíc může v čase měnit.

„Chybějící“ faktory SEO a filozofie tohoto průvodce

Výčet faktorů v tomto průvodci (v rámci SEO Akademie) nebude kompletní. Ti zkušenější vědí, že jich je více než 200 a dalších pomocných signálů může být až 10.000. V tomto průvodci se budeme snažit orientovat na ty nejdůležitější, budeme se zaměřovat na samotnou podstatu těch nejdůležitějších věcí. Budete-li se soustředit na optimalizaci 200 faktorů u každé jednotlivé stránky, zamotáte se v tom. Pakliže se budete držet tohoto průvodce, pravděpodobně vyřešíte 90% všech důležitých signálů.

Na druhou stranu pracuji v průvodci i s věcmi, které se jako hodnotící faktor nedají označit. To, že uděláte analýzu klíčových slov, abyste pokryli celé spektrum vyhledávacích dotazů hledajících se nedá označit jako hodnotící faktor. Přesto je to pro váš úspěch nesmírně důležité.

Jaké jsou jednotlivé váhy hodnotících faktorů v různých oblastech SEO

Váhy hodnotících faktorů u obsahu

Podrobnosti na stránce Hodnotící faktory: Obsah.

Váhy hodnotících faktorů u architektury webu

 • Průchodnost webu vyhledávacími roboty +3
 • Mobile Friendly +3
 • Duplicity / kanonizace +2
 • Rychlost stránek +2
 • URL +1
 • Zabezpečení HTTPS +1
 • Cloaking -3

Podrobnosti na stránce  Hodnotící faktory: Architektura.

Váhy hodnotících faktorů u HTML

Podrobnosti na stránce Hodnotící faktory: HTML.

Váhy hodnotících faktorů z pohledu důvěryhodnosti a autority

 • Autorita stránky +3
 • Engagement (zapojení) +2
 • Historie +1
 • Pirátství (porušování autorského práva) -1
 • Přemíra reklam -1

Podrobnosti na stránce Hodnotící faktory: Hodnocení důvěryhodnosti a autorita.

Váhy hodnotících faktorů odkazů

 • Kvalita odkazů +3
 • Text odkazu +2
 • Množství odkazů +1
 • Placené odkazy -1
 • Spam -3

Podrobnosti na stránce Hodnotící faktory: odkazy.

Váhy hodnotících faktorů u personalizace

 • Země +3
 • Místo vyhledávání +3
 • Historie vyhledávání +2

Podrobnosti na stránce Hodnotící faktory: personalizace.

Váhy hodnotících faktorů u sociálních signálů

 • Pověst +2
 • Sdílení +1

Více na stránce Hodnotící faktory: sociální signály.

Další lekce v kapitole hodnotící faktory

 SEO-Akademie

Chcete vědět víc o SEO? Podívejte se na celý obsah SEO Akademie.

Zpět do obchodu