Hodnotící faktory: Obsah

Hodnotící faktory na straně obsahuObsah je král (Content is King). Pokud jde o úspěch v SEO, uslyšíte tuto frázi znovu a znovu.

To je důvod, proč tabulka úspěšných SEO faktorů začíná kvalitou obsahu.

Vytvořte váš obsah správně, položíte tak solidní základ pro další pozitivní hodnocení ostatních faktorů.

Váhy hodnotících faktorů u obsahu

Kvalita obsahu +3

Produkujete skutečně kvalitní obsah? Pokud něco prodáváte, děláte originální obsah, který je odlišný od stovek stejných webových stránek? Překračujete rámec obvykle prezentovaných informací?

Dáváte lidem důvod, proč strávit více než pár vteřin čtení vašich stránek?

Nabízíte návštěvníkům skutečnou hodnotu, něco podstatného, jedinečného, odlišného a užitečného, co jinde nenajdou?

To jsou jen některé z otázek, které si musíte položit při posuzování toho, zda poskytujete kvalitní obsah. Tady není prostor na ignorování kvalitního obsahu, protože ten tvoří základ všech ostatních faktorů.

To, jak se tvoří komplexní obsah si můžete přečíst na stránce SEO Copywriting.

Analýza obsahu / analýza klíčových slov +3

Pravděpodobně nejdůležitějším okamžikem při tvorbě kvalitního obsahu je analýza klíčových slov. Pakliže budete znát všechny vyhledávací dotazy, které se vztahují k určitému tématu, můžete na ně přinášet kvalitní a efektivní odpovědi. 

Vaše stránka by měla být psána jazykem, který používají lidé. Vyhledávače pak snáze dokáží propojit vyhledávací dotazy se správným obsahem.

Ukázka analýzy klíčových slov.

Ukázka analýzy klíčových slov.

Slova v obsahu / použití klíčových slov +2

Když už máte analýzu klíčových slov hotovou, používáte je ve svém obsahu? Opravdu ve veškerém obsahu? Pakliže máte nějaké starší články, vraťte se k nim a doplňte obsah o další relevantní klíčová slova a vyhledávací fráze. Pakliže chcete, aby stránky byly dohledatelné na určitá klíčová slova, bylo by je dobré na stránce použít.

Kolikrát byste měli klíčové slovo použít? Podle výzkumů by to mělo být 5x nebo se zkuste přiblížit hustotě použití 2,45.

Ne, ne, to byl vtip! Neexistuje přesný počet opakování klíčového slova v textu! I když „hustota klíčových slov“ zní vědecky, i když dosáhnete nějakého „ideálního“ procenta, nezaručuje to vůbec nic!

Stačí použít zdravý rozum. Přemýšlejte o slovech, které chcete, aby na stránce byla. Slova, která považujete za relevantní, což nám ukáže naše analýza klíčových slov. Pak je přirozeně použijte na stránce.

Obsah musí být bohatý na související klíčová slova.

Obsah musí být bohatý na související klíčová slova.

Aktuálnost obsahu +2

Vyhledávače milují nový (aktuální) obsah.

A aktuální obsah se nedělá tím, že měníme datum vzniku stránky. Tvoření nového obsahu samo o sobě také nikam nepovede.

Google má něco, co nazývá „Query Deserved Freshness (QDF)“. Pokud existuje vyhledávání, které je náhle velmi populární oproti normálu, společnost Google použije QDF a zkontroluje, zda k tomuto tématu existuje nový obsah. Pokud existuje, nový nebo aktualizovaný obsah, dostane vyšší podporu ve výsledcích vyhledávání.

Můžeme si to uvést na příkladu hurikánu. Pokud není žádná aktuální hrozba hurikánu, Google bude vracet standardní výsledky vyhledávání. Pokud však bude hrozit nebo probíhat hurikán, budou upřednostněny aktuální zprávy a informace o hurikánu.

Máte-li aktuální (aktualizovaný) obsah a nastane nějaká vlna dotazů QDF, můžete se těšit na dobré pozice ve vyhledávači v řádech dnů až týdnů. Mějte na paměti, že se poté vaše stránka opět může "propadnout" níže, ale neznamená to, že jste něco udělali špatně. Jen s pořadím vyhledávacích dotazů mohou zahýbat i četnosti hledání.

Vytvářejte a aktualizujte tak stránky, které reflektují aktuální dění.

Vertikální vyhledávání +2

Ve výsledcích vyhledávání se nemusíte objevit pouze v klasických 10 modrých výpisech organického vyhledávání. Vyhledávače již pracují s "vertikálními výsledky", které se věnují např. obrázkům, novinkám, lokálním výsledkům nebo videu. Pokud máte obsah v těchto oblastech, je pravděpodobnější, že se zobrazí v tomu určených částech stránky s výsledky vyhledávání.

Google také provozuje specializované vyhledávací algoritmy, které se zaměřují na obrázky nebo zprávy nebo místní obsah. Ty se nazývají vertikální vyhledávače, protože spíše než pokrytí široké škály zájmů se zaměřují na jeden segment, vertikální řez celého spektra zájmů.

Níže je seznam dalších vyhledávacích enginů, které mohou pracovat s vámi publikovaným obsahem:

  • Google mapy
  • Google obrázky
  • Zprávy Google
  • Google: Nakupování
  • YouTube a video

Přímé odpovědi +2

Vyhledávače se stále více snaží ukázat přímé odpovědi ve výsledcích vyhledávání. Otázky jako „proč je nebe modré“ nebo „jak starý je prezident“ vám mohou dát odpověď přímo vyhledávače, aniž byste museli kliknout na webovou stránku.

Kde vyhledávače získávají tyto odpovědi? Někdy jim je získávají z různých druhů licencí, jindy je čerpají přímo z webových stránek a poskytují odkaz zpět na stránku formou odkazu.

Čím dál časteji se vedou debaty, jestli je to dobře, že vyhledávače přinášejí přímé odpovědi a nedávají tak uživatelům motivaci klikat na výsledky vyhledávání. Díváme-li se na to ale pozitivně, tak informace z vašeho zdroje použitá jako rychlá odpověď je jasným důkazem vaší důvěryhodnosti a existují studie, že přímé odpovědi posilují organickou návštěvnost.

Více o přímých odpovědích se dočtete v článku SERP (Search Engine Result Page).

Na hledaný dotaz "Počasí Brno" dostanete v SERPu ihned odpověď. Ukázka přímé odpovědi vyhledávače.

Na hledaný dotaz "Počasí Brno" dostanete v SERPu ihned odpověď.

Další lekce v kapitole hodnotící faktory

 SEO-Akademie

Chcete vědět víc o SEO? Podívejte se na celý obsah SEO Akademie.

Zpět do obchodu