Hodnotící faktory: odkazy

Hodnotící faktory: OdkazyLink building a hodnocení ve vyhledávačích

Odkazy byly prvním hlavním „off-pagehodnotícím faktorem používaným vyhledávači.

Google nebyl prvním vyhledávačem, který počítal odkazy jako „ohlasy“, ale byl to první vyhledávač, který začal silně pracovat s analýzou odkazového profilu jako určitého indikátoru relevance.

I přes širokou škálu a zástup jiných hodnotících faktorů, odkazy společně s obsahem zůstávají pravděpodobně těmi nejdůležitějšími hodnotícími faktory mající vliv na výsledky vyhledávání. Jak ale již patrně víte, některé odkazy jsou hodnotnější, než jiné.

Váhy hodnotících faktorů odkazů

  • Kvalita odkazů +3
  • Text odkazu +2
  • Množství odkazů +1
  • Placené odkazy -1
  • Spam -3

Kvalita odkazů +3

Když byste byli nemocní, komu byste věřili víc? Radám od 5 lékařů nebo radám od 50 náhodných lidí, které byste potkali na ulici?

Pokud byste s lékaři neměli opravdu špatné zkušenosti, pravděpodobně byste věřili radám lékařů. Přestože získáváte méně názorů, získáváte tyto názory od odborníků. Kvalita jejich názorů je lepší, takže mají větší váhu. Jsou relevantnější.

Stejným způsobem to funguje s vyhledávači. Budou počítat všechny odkazy směřující na webové stránky (kromě těch, které jsou blokovány pomocí nofollow nebo jiných metod), ale nepočítají je všechny stejně. Dávají větší váhu odkazům, které jsou považovány za kvalitnější.

Jaký odkaz je tedy kvalitní? Odkaz z jakéhokoliv velkého, seriózního webu bude mít vyšší kvalitu než odkaz získaný z komentáře pod článkem pochybného blogu. Hodnotné jsou i lokální odkazy, které získáte ze stránek ve vašem okolí (např. místě podnikání) a jsou relevantní pro vaše stránky.

Text odkazu / anchor text +2

Slova uvnitř odkazu - text odkazu nebo „anchor text“ - jsou vyhledávači vnímány jako způsob, jak jedna stránka popisuje jinou.

V případě mých stránek je to stejné, jako by odkázal na mé stránky s odkazem SEO konzultant a nebo SEO Brno. S vysokou mírou pravděpodobnosti by tak ona stránka chtěla naznačit, co na daném odkazu najdete, v prvním případě konzultanta na problematiku optimalizace vyhledávačů, v druhém případě něco nebo někoho, kdo řeší SEO ve městě Brně.

Bohužel, často neovlivníme "anchor text" na jiných webech. Kde to ale jde (např. u vnitřního prolinkování), tam používejte správný text odkazu, který dává vyhledávačům jasný signál, co za téma a problematiku na daném odkazu můžeme čekat.

Ukázka anchor textu v kódu

<a href="http://www.seoprakticky.cz">Toto je ukázkový Anchor Text</a>

Počet odkazů +1

Spousta stránek si uvědomilo, že velké množství zpětných odkazů může pomoci se SEO. Poté vyšlo najevo, že ještě větší efekt přinese velké množství odkazů z velkého množství stránek, nikoliv z jedné domény. Prostě že 1000 odkazů z jednoho webu bude znamenat mnohem méně než 1000 odkazů z 1000 stránek.

Na to zareagovaly vyhledávače a začaly řešit kvalitu odkazů. Nebylo tak již nutné závodit v počtu zpětných odkazů, ale spíše usilovat o jejich kvalitu.

Získávání zpětných odkazů je relevantní metodou, jak získat vyšší hodnocení ve vyhledávačích. K získání zpětných odkazů však nepoužívejte nepovolené techniky, automatizované procesy a nespamujte.

Další lekce v kapitole hodnotící faktory

 SEO-Akademie

Chcete vědět víc o SEO? Podívejte se na celý obsah SEO Akademie.

Zpět do obchodu