Black box

Black box (někdy též černá skříňka nebo černá schránka) je složitý počítačový program, do jehož fungování není zcela dobře vidět. Vstupy a výstupy lze pozorovat, ale vzhledem k jejich důvěrné povaze neexistuje přístup k samotnému procesu. Příkladem black boxu je algoritmus společnosti Google.

Zpět do obchodu