Black Hat SEO

Black Hat je riskantní a nepovolená taktika, která je v rozporu s pokyny společnosti Google pro webmastery.

Black Hat SEO je praktika, která má za cíl navýšit hodnocení webové stránky u vyhledávačů pomocí zakázaných technik. Tyto techniky jsou jmenovány v pravidlech užívání vyhledávacích serverů a měl by se s nimi seznámit každý, kdo chce optimalizovat svůj nebo cizí web. Samotný název Black hat byl převzat z filmů a hlavně westernů, kde byly za black hat považování „bad guys“ a proti nim stáli white hats. V současnosti je mnohem více spojení black hat používáno pro počítačové hackery, programátory virů a ty, kteří používají neetické způsoby při práci s počítačem.

Zdroj k tématu Black Hat

Black Hat SEO – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Black_Hat_SEO

Zpět do obchodu