SEO u nově vzniklých projektů: kdy přijdou první výsledky

Nově vzniklé projekty často řeší, kdy se dostaví výsledky, jestli je na projektu vše dobře nastaveno atd.

Pokud jste si právě koupili novou doménu a nasadili první obsah, můžete být v klidu. Budete mít dny až týdny, než vás vyhledávače zaregistrují a než vezmou na milost první stránky a pustí je do svého indexu - což je nezbytně nutná podmínka pro ranking (získání pozic v SERPu).

Za jak dlouho se stanu organickou jedničkou ve vyhledávačích

Než se dostaví první výsledky, může to trvat opravdu měsíce.

Dobrých výsledků pak můžete dosáhnout až po letech, záleží na konkurenčnosti odvětví, vaší aktivitě, kvalitě odvedené práce a mnohých dalších faktorech.

Když se pustíte do práce na SEO, tak v počáteční fázi neřešte výsledky, soustřeďte se na to, jestli věci, které realizujete na projektu dávají smysl!

V mé praxi bohužel vidím hodně případů, kdy projekty na úplném začátku řeší SEO nákupem zpětných odkazů a placením si nekvalitních, nesmyslných článků na cizích doménách - toto prosím nedělejte, hážete jen peníze z okna.

Na některých projektech stačí odpracovat 3-6 měsíců práce a pak můžete výsledek už jen vysedět - čekáte, než se projeví výsledky vaší práce.

U malých úzce oborově zaměřených e-shopů může práce na projektu zabrat 6-12 měsíců a skutečně dobré výsledky můžete čekat 2 roky, viz. např. Případová studie: TOPNYZEBRIK.CZ - absolutní organická jednička mezi prodejci topných žebříků.

U rozsáhlých e-shopů je potřeba počítat s větším objemem práce a výsledky budou přicházet pozvolněji. Jen pro představu, velkou kategorii sprchových koutů trvala 3 měsíce full-time copywriterky. Výsledky si můžete přečíst v SEO referencích v článku Případová studie: PRIMAKOUPELNY.CZ - pustili jsme se do sprchových koutů.

První SEO krůčky nového webu - indexace v praxi

Pokud máte již na stránkách první URL ve finální podobě, můžete si napojit Google Analytics a Google Search Console (dále jen GSC).

Jakmile u konzole ověříte vlastnictví stránek, napojte si k projektu sitemapy, to je veškeré nastavování, nic dalšího dělat nemusíte.

Přidání sitemapy do Google Search Console

Přidání sitemap do konzole je triviální a zvládne ho každý. Pokud máte více sitemap, přidejte každou separátně. Výsledek by měl vypadat nějak takto:

pridani-nove-sitemapy

V tomto přehledu krásně vidíte, kdy si Google sitemapy naposledy četl (dnes je 23.8.2022), kolik URL v jednotlivých sitemapách objevil. Kliknutím na ikonku u každé sitemapy si pak můžete zobrazit zařazení/nezařazení těchto konkrétních URL do indexu.

Přehled o indexovaných a neindexovaných URL adresách

Díky GSC můžete mít přehled o tom, jak rychle dochází (resp. nedochází) k indexaci nového projektu.

Přehled, jaké stránky jsou již zaindexovány se vždy jmenoval Pokrytí. Dnes, 23.8.2022 ale Google tento přehled přejmenoval na Stránky.

Na tomto přehledu můžete vidět, kolik stránek je již v indexu (na obrázku je to zelený graf) a kolik stránek indexováno není (červený graf).

gsc-stranky

 

Na obrázku výše můžete vidět situaci, která je zcela správná. Na projektu dochází postupně k indexaci nových stránek.

Ještě lépe uvidíme průběžný postup indexace, když si v GSC vypneme zobrazení Neindexovaných stránek. Tím v grafu zůstane zůstanou jen indexované URL adresy. Z grafu krásně vidíte, jak Google každé 3-4 dny přidá do indexu 5-10 nových stránek.

 

gsc-indexovane

Pokud si zapnete graf nezaindexovaných stránek, tak ten také stále roste, tzn. že se zvyšuje počet URL adres, které nejsou v indexu.

Jak je to možné? Důvod je jednoduchý. Na projektu každý den přibývá cca 10 nových URL adres. Google postupně objevuje nové URL adresy, které si zařazuje do fronty k procházení a indexaci. Indexuje pomalejším tempem, než přibývají nové URL na projektu, i proto je graf rostoucí. Pokud by na projektu byl počet URL adres fixní, graf neindexovaných adres by byl klesající, protože by se stránky postupně přesouvaly z neindexovaných do indexovaných adres.

gsc-neindexovane

Důvody neindexace u nového projekt

Pod základním přehledem najdete informace, proč URL adresy nejsou indexovány.

U tohoto nového projektu, který nemá žádné technické problémy je přehled učebnicově jasný. Z obrázků výše můžete vidět, že celkem je neindexovaných 136 URL adres. Na obrázku níže vidíte, že těchto 136 URL je zařazeno ve 2 "problémech"

Všechny důvody neindexace máte vysvětlené v nápovědě ke GSC konkrétně zde: Přehled Zahrnutí do indexu - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2022 Google [cit. 23.08.2022]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203?hl=cs.

Naše dva důvody jsou jednoduché. O části stránek Google ví, ale ještě na ně neposlal crawler. Na části stránek již byl, ale ještě je nezaindexoval - má je ve frontě indexeru, který je následně projde a uloží si je na servery Googlu.

gsc-proc-nejsou-stranky-indexovany

 

Co dělat s neidexovanými URL adresami

Na každém novém projektu musí Google URL adresy nejprve najít (ať už vlastním procházením = crawlingem, nebo přes naši nápovědu skrze sitemapy - ty mají svůj význam hlavně u velkých projektů).

Všechny nové URL se tak dostanou do stavu Objeveno - momentálně neindexováno. Jednoduše řečeno, Google je má v databázi URL adres, na které se následně podívá, co na nich vlastně je (fronta URL adres připravená k procházení).

Za nějaký čas se Google na URL adresy podívá, jaký je na nich obsah, jestli má nějakou hodnotu pro uživatele. Takto prošlé URL adresy se dostanou do další fronty: Procházeno - momentálně neindexováno. V této fázi jsou URL adresy překontrolovány a čekají na to, až na ně Google pošle indexer, který si celý obsah stránky vykreslí (vyrenderuje), takže pozor na JavaScript, následně si jej uloží na servery Googlu.

A teď přichází hlavní otázka - jak dostat URL z Objeveno a Procházeno do Indexováno?

Odpověď zní - neřešte to, soustřeďte se na to, co ovlivníte. Pracujte na projektu, přidávejte nový užitečný obsah, pracujte na stránkách. To je z mého pohledu jediná cesta, jak celý proces urychlit. Makejte na stránkách!

Pokud vidíte v konzoli to, co na obrázcích výše, můžete být v klidu, vše je na dobré cestě. Google o vás ví, eviduje frontu URL k indexaci, průběžně indexuje. Na stránkách nejsou žádné chyby, které by bránily v průchodu crawlera ani v indexaci.

Výkon v organickém vyhledávání

Pokud máte kvalitní stránky, půjde ruku v ruce přírůstek indexovaných stránek, úbytek neindexovaných stránek a růst Výkonu.

Metrikou výkonu v GSC je počet zobrazení v SERP + počet kliknutí (to chceme nejvíce) + míra proklikovosti (CTR).

Přehled v Google Search Console

V základním přehledu můžete již po měsíci vidět náznak toho, jestli Výkon pěkně koreluje s počtem nově vzniklých URL adres.

Na obrázku níže vidíte, jak roste počet zaindexovaných stránek a zároveň nám roste i počet kliknutí z vyhledávání.

Dobré je, když všechny grafy průběžně rostou, jestli je trend růstu pozitivní. Žádné vertikály nečekejte, ty jsou jen v pohádkách.

gsc-prehled

Detailněji můžete výkon webu ve výsledku vyhledávání sledovat v sekci Výkon.

U tohoto ani ne měsíc starého webu můžete vidět, jak postupně roste počet zobrazení v SERP i počet prokliků - je tam zjevná korelace.

gsc-vykon

 

Z grafu můžete vidět, že poslední analyzovaný den přinesl projektu 28 prokliků po necelém měsíci od spuštění. Je to hodně nebo málo? No, to záleží.

Výkon by měl být úměrný konkurečnosti prostředí, počtu nově vytvořených stránek a hlavně také počtu zaindexovaných stránek.

Na projektu vzniklo na necelý měsíc necelých 190 URL adres. Z nich je v indexu "pouze" 53 a zbylé čekají na průchod nebo indexaci.  53 zaindexovaných nových url v indexu si teprve hledá svoje pozice ve výsledku vyhledávání.

Jak se tedy na projekt po měsíci dívat a vyhodnocovat ho?

  • Sledujte, jestli je Google schopen objevit všechny vámi vytvořené URL adresy
  • Sledujte, jestli Google postupně indexuje nově objevené URL adresy
  • Sledujte, jestli roste počet frází, na které se zobrazujete ve výsledku vyhledávání (v GSC ve Výkonu vidíte fráze, na které se zobrazujete, včetně vašich pozic na tyto fráze)
  • Technické problémy ihned řešte (4XX, 5XX chyby, chybné kanonické odkazy, další odmítnutí indexace - viz přehled chyb v GSC)
  • Sledujte jestli jdou všechny trendy požadovaným směrem (jde o trend, ne o absolutní hodnoty - neovlivníte počet reálně zaindexovaných stránek)

Vyhodnocování projektu v externích nástrojích

Pokud do projektu investujete velké úsilí, času i peněz, chcete vidět výsledky. Kdo by nechtěl.

Pokud jste opravdu netrpěliví a chcete se ujistit, že vše jde požadovaným směrem, můžete nahlédnout i do externích analytických nástrojů.

Ahrefs - Site explorer

První kontrolu trendu můžeme udělat v Ahrefs. Po necelém měsíci nám analytika ukazuje, že se na CZ Googlu rankujeme na 47 frází (GSC ukazuje ranking již na 237 frází), teoretickou organickou návštěvnost nám Ahrefs vypočítal na necelých 300. Podstatnější je ale trend, který vypadá nadějně.

ranking-ahrefs 

Collabim

Za ideální situace máte hotovou analýzu klíčových slov, ty máte naimportované do Collabimu (nebo jiného analytického nástroje, např. Marketing Mineru) a začínáte si měřit vývoj pozic na Googlu i Seznamu.

Již po měsíci na našem novém projektu vidíme dobrý ranking, ale opět, v tuto chvíli je to jen dobrý signál, že jdeme správným směrem a záleží na mnoho faktorech. Collabim nabízí hned několik pohledů na vývoj pozic u sledovaných frází - přes přehled klíčových slov, viz screeny níže, přes Historii klíčových slov nebo přes Historii rozložení pozic.

Po měsíci se nám rýsují první pozice na Googlu (seřazeno podle TOP rankingu Google CZ). Jak vidíte, tak již po měsíci se lze rankovat v TOP3 na fráze s hledaností nad 1.000. Ale neberte to jako cíl, jen jako pomocný signál, že zatím jde vše podle plánu.

pozice-google

 

Ranking na Seznamu je po necelém měsíci ještě lepší. Je to dané ale rychlostí indexace, kterou na Seznamu můžete ovlivnit a na rozdíl do Googlu to funguje.

pozice-seznam

Google Analytics

A pro vyhldnocování samozřejmě nesmíme zapomínat na Google Analytics.

Osobně návštěvnosti v počátcích projektu moc nesleduji.

Zaměřuji se na to, abychom vytvářeli a přidávali nový obsah, aby byl kvalitní, aby se dostával do indexu, aby se zvyšoval počet nově se rankujících frází.

Pokud vše děláme dobře, výsledky se dříve či později dostaví. Stačí v práci vytrvat a makat.

GA

 

Závěrem

U nově založených projektů (ať e-shopů nebo obsahových webů) nelze na začátku čekat zázraky, proto výsledky vůbec neřešte.

Koncentrujte se na práci na projektu, na jeho účelu, kvalitě, hodnotě pro cílovou skupinu.

V GSC ohlídejte, zda indexace probíhá jak má, řešte chyby v průchodu a indexaci, neřešte hlášení Objeveno - momentálně neidexováno a Procházeno - momentálně neidexováno.

Nenakupujte zpětné odkazy, ani tvorbu obsahu mimo vaši doménu, jsou to vyhozené peníze. Tyto činnosti jsou ty poslední, co by se na projektu měly dělat.

SEO potřebuje svůj čas.

Projektům pomůže, když budou mít dobrou strategii, analýzu klíčových slov a technický dohled.

Pamatujte, že o výsledku vždy nakonec rozhodne to, kolik efektivně vynaložených člověkohodin se do projektu zainvestuje.

Dělejte vaše stránky se správným know-how, odpovídající časovou dotací, výsledky se pak v drtivé většině případů dostaví.

Zpět do obchodu