Objeveno – momentálně neindexováno

Neindexovaná stránka označená v Search Console jako Objeveno - momentálně neindexováno znamená, že Google o stránce ví (ať už ze sitemapy nebo ze standardního crawlingu), ale zatím stránku neprošel a nezařadil do indexu.

Přesné vyjádření z nápovědy Google: Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. K tomu obvykle dochází, když se Google pokusí adresu URL procházet, ale web je přetížen. Procházení je proto nutné naplánovat na jiný termín. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Zdroj k tématu

Přehled stavu zahrnutí do indexu - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 27.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203?hl=cs

Zpět do obchodu