E-A-T (vysoká úroveň odbornosti, autorita, důvěryhodnost)

Co je zkratka E-A-T?Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP).

Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu.

E-A-T má velký vliv na stránky spadající do kategorie YMYL, což jsou stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu. U těchto stránek musí více než kdy jindy autoři dbát na úroveň odbornosti, autoritu, která obsah tvoří a důvěryhodnost obsahu. YMYL je akronym (slovo tvořené z prvních písmenek několika slov) Your Money Your Life. Označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou mít negativní dopad na vaše zdraví, štěstí, bezpečnost, finanční stabilitu.

E.A.T Update byl vydán 1.2019 a vedla u neodporných webů k poklesu organické návštěvnosti až o 50%. Jak už to ale bývá, na EAT někteří vydavatelé obsahu prodělali, jiní vydělali.

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 14.1.2019

Zpět do obchodu