Základní ON-PAGE faktory

ON-PAGE faktoryVedle skutečného obsahu textu na stránce existuje na stránce několik faktorů (elementů), které je třeba také optimalizovat.

Titulek stránky (Title)

Nejdůležitější z těchto faktorů je název stránky, nebo-li titulek - prvek <title> v hlavičce stránky. Titulek stránky se zobrazuje na otevřené kartě prohlížeče, ale hlavně titulek uvidíte v tzv. modrém odkazu v SERP, výsledku vyhledávání ve vyhledávači. Titulek stránky tak může výrazně ovlivnit míru prokliku mezi výsledky vyhledávání, tzv. CTR. Samozřejmě za předpokladu, když obsahuje správný call to action výraz (výzvu k akci).

Značka title je on-page faktor s nejvyšší váhou, takže je důležité ji správně optimalizovat. Taxativní výčet klíčových slov v SERPu nezabere, je potřeba napsat takový název stránky, aby mezi ostatními výsledky vyhledávání zaujal.

Google obvykle zobrazí první 50-60 znaků z titulku stránky. Pokud držíte Title pod 60 znaků, máte jistotu, že asi 90% vašich titulů se zobrazí správně. Neexistuje žádný přesný limit počtu znaků pro titulek stránky, protože znaky se mohou lišit podle šířky a Google nyní zobrazuje titulky o maximální šířce 600 pixelů.

Nadpisy H1, H2 atd.

Dalším důležitým on-page faktorem jsou nadpisy. HTML značka H1 označuje nadpis první úrovně (ten nejdůležitější na stránce). Nadpisy nižších úrovní pak jsou nadpisy úrovně H2, H3, H4 atd. Necpěte do nadpisů prosté klíčové slovo, na které je stránka optimalizována, ale snažte se tam dát něco konverzního, vybízejícího k akci nebo o čem je daný odstavec či stránka. Ujistěte se, že hlavní klíčová fráze cílového záměru stránky je přítomna jak v titulu stránky, tak v nadpisu úrovně H1.

Obrázky

Jeden faktor, který je často přehlížen, je optimalizace obrázků. Před nahráním obrázků je užitečné změnit názvy souborů tak, aby obsahovaly vaše cílová klíčová slova. Nezapomeňte na alt text - každý vložený obrázek by měl mít optimalizovaný alt text, aby obsahoval správná klíčová slova.

Nezapomeňte také optimalizovat datovou velikost nahrávaných obrázků. Ujistěte se, že před nahráním obrázků jste je zkomprimovali. Komprimujte tak, ať nedojde ke zjevné ztrátě kvality obrázku, ale zároveň ať minimalizujete datovou náročnost pro načtení webové stránky. Urychlíte tak načítání stránky, což vyhledávače mají rády. Čím datově větší soubor uděláte, tím delší bude stahování stránky i pro uživatele.

URL

O URL jsem ji psal v jiné lekci. Pakliže máte tu možnost a dává to smysl, zkuste u stránky upravit URL, aby obsahovala hlavní klíčovou frázi. Nezapomeňte jednotlivá slova oddělovat pomlčkou.

Popisek stránky (Meta Description)

Meta popisek (Meta description) je text, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání pod titulkem stránky. Meta popisek nemá v algoritmu vyhledávačů žádnou váhu, ale snažte se vždy popiskem zaujmout a přilákat pozornost mezi ostatními výsledky ve vyhledávání. Díky chytlavě a zajímavě napsanému popisku tak můžete dosahovat podstatně lepších výsledků na stránce SERP, než budou dosahovat konkurenční stránky.

Další zdroje k tématu on-page faktorů

Kdy psát a kdy nepsát popisky Meta descriptions (EN)

Další lekce v kapitole ON-PAGE faktory (důležité věci na stránkách)

Zajímavé zdroje k tématu on-page faktorů

 

 SEO-Akademie

Chcete vědět víc o SEO? Podívejte se na celý obsah SEO Akademie.

Zpět do obchodu