Případová studie: SEOPRAKTICKY.CZ. Bude chodit kovářova kobyla bosa?

Postup optimalizace stránek SEOPRAKTICKY.CZ krok za krokem

I SEO konzultant by si měl své webové stránky hýčkat a usilovat o přední příčky ve vyhledávačích na relevantní klíčová slova. Podívejte se na to, jak jsem optimalizoval SEOPRAKTICKY.CZ. Můžete se tak podívat na návod, jak na SEO návod krok za krokem.

Chcete-li se podívat, jaký obecný postup doporučuji mým klientům, můžete se podívat do mého článku SEO strategie pro zákazníky SEOPRAKTICKY.CZ.

SEOPRAKTICKY

Výchozí situace

Na začátku roku 2019 jsem se rozhodl, že mnou nabité zkušenosti z oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače) budu nabízet jako SEO konzultant.

Protože se SEO zabývám opravdu už mnoho let, věděl jsem přesně, co za služby má význam nabízet.

Nicméně, pro správnou architekturu webu, která mi do budoucna umožní budovat vlastní obsah, který je relevantní k problematice, je nutné udělat si Analýzu klíčových slov.

Vhledem k tomu, že jsem se rozhodl pro platformu SHOPTET, neřeším příliš technické aspekty kódování, použitelnost v mobilních telefonech, zabezpečení webu přes HTTPS atd. (defaultně je vše pořešeno ze strany SHOPTETU).

První eshop nabízející SEO služby online oficiálně odstartuje svoji činnost 1.2.2019.

Obecné cíle SEO (optimalizace stránek pro vyhledávače)

Pakliže děláme optimalizaci jakýchkoliv stránek, měli bychom usilovat o následující cíle (v v případě SEOPRAKTICKY.CZ tomu nebude jinak)

 1. Nárůst organické návštěvnosti
 2. Posun v pozicích sledovaných klíčových slov
 3. Konverze a Leady
 4. Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate
 5. Průměr stránek na návštěvu
 6. Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění
 7. Crawl errory

Více o KPI ukazatelích v SEO si můžete přečíst v mém článku KPI - klíčové ukazatele výkonnosti.

Cíle pro optimalizaci SEOPRAKTICKY.CZ

Nyní ke konkrétním cílům.

 • Nárůst organické návštěvnosti - u nového projektu je to vždy s organicem obtížné, ale ne nemožné. To, aby vás vyhledávací roboti našli, trvá dny. Do indexu se dostanete relativně rychle. Jak se říká, chytrému napověz, hloupému pomoz, proto Seznamu nově přidávané stránky postupně posílám do indexu (a pak to jde rychle i na Seznamu). Vím, že ti nejlepší SEO konzultanti dosahují organické návštěvnosti (po letech existence stránek a budování obsahu) v řádu stovek. Nejznámější SEO konzultanti mají odhadovanou organickou návštěvnost kolem 900 návštěv měsíčně. Přeci jen se pohybujeme v úzkém oboru, proto si cíl na měsíc únor stanovuji na 50 organických návštěv. Na konci roku 2019 chci mít 1000 organických návštěv měsíčně. I to je relativně málo, je ale třeba si uvědomit, že SEO je relativně úzce oborově zaměřená činnost, která nemá takový potenciál hledanosti, jak jiné obory.
 • Posun v pozicích sledovaných klíčových slov - celkem mám v klíčovce 321 klíčových slov, s prioritou č. 1 jich je 111. To jsou moje hlavní klíčová slova, která jsou nejvíce konverzní. Prioritu č. 2 má 22 slov a prioritu č. 3 má 166 klíčových slov. Priorita č. 3 jsou slova související s oborem. Cílem je pracovat na obsahu v rámci obsahové strategie a s ohledem na ni získávat postupně landing pages pro klíčová slova a následně je posouvat v organicu směrem k vysněnému Olympu. Těch klíčových slov je relativně málo, ale je to opět dané úzce specifikovaným oborem.
 • Konverze a Leady - celé snažení o získání organické návštěvnosti vede samozřejmě k primárnímu cíli každého podnikatele. Ke konverzi, k leadům a k budování povědomí o značce (Brand Awareness).
 • Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate - buduji kvalitní obsah, obsáhlý, hodnotný. Proto pevně věřím, že se moje Bounce Rade bude držet pod 60%.
 • Průměr stránek na návštěvu - můj web je poměrně plochý a obsahu není nekonečno. Budu rád, když průměr stránek na návštěvu bude 2,5 - 3.
 • Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění - tento ukazatel budu měsíčně monitorovat
 • Crawl errory - důležitý bod, který za mě hlídá Google Search Console.

Pro objektivní měření vždy doporučuji vyloučit IP adresy všech lidí, kteří na projektu pracují. 

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základem pro koncepční a dlouhodobé budování relevantního obsahu, ale je to i informace o nabídce služeb konkurence. Zjistíte, na jaké výrazy je konkurence dobře dohledatelná, co tvoří zdroj jejich organické návštěvnosti.

V neposlední řadě vám klíčovka pomůže s návrhem informační architektury, tzn. jaké kategorie a sekce byste na webu měli mít.

O postupu tvorby analýzy klíčových slov si můžete přečíst v mém článku Postup tvorby analýzy klíčových slov. Jen pro zajímavost, celkem jsem posbíral 16.810 klíčových slov z Google Analytics, Google Search Console, 5ti organicky nejúspěšnějších konkurentů (z jejich stránke), z PPC kampaní atd. Po odstranění duplicit zbylo 4138 klíčových slov.

Z analýzy klíčových slov jsem po očištění všech dat získal 759 relevantních klíčových slov, které souvisí s problematikou SEO. Klíčová slova jsou rozděleny do 4 skupin podle priorit, které odráží jejich význam a hodnotu pro záměr projektu.

Analýza klíčových slov SEOPRAKTICKY.CZ

Analýza klíčových slov SEOPRAKTICKY.CZ

analyza-hledanosti-jednotlivych-obsahovych-kategorii

Analýza hledanosti jednotlivých kategorií a obsahových témat. 

Analýza konkurence

Nemohl jsem vynechat ani analýzu konkurence, jak moc SEO konzultanti a SEO agentury řeší optimalizaci svých stránek pro vyhledávače. Asi si řeknete, že profesionální SEO konzultant by měl být dohledatelný na zásadní klíčová slova, které přímo souvisí s je ho hlavní nabídkou služeb, ale i k mému překvapení tomu tak není.

Analýza ukazuje na grafickém koláči, kolik z mé analyzované databáze relevantních klíčových slov je u každého SEO konzultanta nebo agentury na pozici 1-20 ve vyhledávači Google, případně Seznam. Červená část grafu pak ukazuje "prostor pro zlepšení", tzn. na jaké procento relevantních klíčových slov nejste v TOP 20.

Samozřejmě, někdo může cílit pouze na výklenek výrazů, to je v pořádku. Ale nebylo vůbec neobvyklé, že SEO specialista fungující na trhu několik let nebyl v TOP 20 na ani jedno klíčové slovo!!! Od takového "odborníka" bych si asi optimalizaci nechtěl objednat (máte-li na sobě výsledek 0, jaký asi uděláte pro někoho jiného).

SEO reference

Jak si vedou SEO konzultanti a SEO agentury na 320 relevantních klíčových slov se svými stránkami.

Dělám si analýzu konkurentů u všech projektů, dívám se na Rankings Distributions (prakticky analýza tržního podílu, kdo z konkurentů se na sledované KW umísťuje v TOP3, TOP 10, TOP 20 a TOP 100. Pod obrázkem se dočtete, že SEO služby může nabízet i někdo (na SHOPTETU, NAVOLNENOZE...), kdo dokáže optimalizovat 6 KW ze 150 nejrelevantnějších SEO výrazů do TOP100, nic víc, nic míň.

 SEO-konkurence

Na začátku je dobré si ohodnotit i konkurenci. Pozor na některé SEO konzultanty, nejsou ve vyhledávačích dohledatelní ANI NA JEDNO RELEVANTNÍ KLÍČOVÉ SLOVO ze 150 těch nejrelevantnějších! SEO nabízí hodně lidí, kteří nemají prokazatelně výsledky. Vždy dobře važte, od koho si web necháte optimalizovat.

Analýza on-page faktorů

Webové stránky jsou nové, i přesto se při důkladné analýze on-page faktorů dá najít pár chyb. Když tvoříte obsah, přejmenováváte URL, lehce se stane, že některý odkaz nepřesměrujete na 303 nebo uděláte jakoukoliv jinou chybu. I proto jsem "hotový" web podrobil důkladné on-page analýze.

Analyza on-page faktoru seoprakticky

Analýza on-page faktorů SEOPRAKTICKY.CZ. Varování a poznámky jsou drobná upozornění na věci, které se nedají opravit. Jsou to např. soubory, které jsou blokovány robots.txt (např. login stránka, formuláře apod.).

Tvorba obsahové strategie

Obsahová strategie je určena pro zákazníky, kteří mají realizovanou analýzu klíčových slov. Bez této základní analýzy nebudete moci efektivně a správně stanovit další postup budování obsahu.

V obsahové strategii stanovuji publikační priority, identifikuji největší publikační příležitosti. Porovnávám možný dosah jednotlivých témat, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazů nebo témat.

Základním pilířem pro obsahovou strategii je sběr dat, analýza a jejich následné vyhodnocení.

Více o tvorbě obsahové strategie se dozvíte v SEO službách.

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie.

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie. Doporučení těch nejdůležitějších a nejefektivnějších obsahových kroků.

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti Google.

Obsahová analýza

Obsahová strategie vychází z analýzy obsahu webového projektu. Základním podkladem obsahové analýzy je analýza klíčových slov (klíčovka). U hledaných klíčových slov a frází dělám parcelování dat (shlukování), očišťování a následné shlukování do tématických bloků. Chcete-li podívat, jak tvořím analýzu klíčových slov, podívejte se do článku Postup analýzy klíčových slov v mém blogu o SEO.

Tvorba relevantního SEO Friendly obsahu

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter. Přesně takto jsem postupoval při tvorbě obsahu i pro SEOPRAKTICKY.CZ.

Při tvorbě obsahové strategie se opírám vždy o analýzu klíčových slov. Jestli chcete vědět, jak se taková analýza tvoří, podívejte se na můj článek Postup tvorby analýzy klíčových slov. Z analýzy klíčových slov také odvozuji architekturu celého webu (kategorie, podkategorie...).

V rámci obsahové strategie jsem kromě kvalitních popisků základních SEO služeb vytvořil relevantní obsahovou platformu, která mi do budoucna umožní pokrýt celé spektrum hledaných výrazů z problematiky SEO. Konrkétně se jedná o 3 obsahové kategorie: SEO Akademie, Blog o SEO a slovník pojmů.

Během prvního měsíce jsem vytvořil 30 lekcí v SEO akademii a celou řadu dalších obsahových článků. Byť jsou všechny texty napsány poměrně neoptimalizovaně, už první měsíc se začaly ukazovat první výsledky.

SEO-copywriting

Obsah tvořím pro reálné uživatele, ne pro vyhledávače. Opírám se přitom o analýzu klíčových slov, která mi vždy napoví, jak uživatelé hledají, v jakém objemu, jaké k tomu používají fráze.

Report výsledků optimalizace

Každý měsíc zobrazím reálné výsledky. Stránka byla založena (vznikla) 6.1.2019. Během ledna jsem nahodil první obsah, takže prvním "ostrým" měsícem v provozu bude měsíc únor. Začátkem března 2019 zveřejním první výsledky optimalizace stránek SEOPRAKTICK.CZ.

leden 2019

Založení domény (BOD 0)

únor 2019

Meziměsíčně N/A

Měsíc únor byl ve znamení tvorby prvního obsahu. Vznikla SEO Akademie, která tvoří základní znalostní bázi z problematiky SEO. Vytvořením akademie jsem získal i skvělou platformu, pro tvorbu relevantního obsahu z problematiky optimalizace stránek pro vyhledávače. Ale akademii samozřejmě nedělám jen za tímto účelem. Dělám ji, protože mě to prostě baví.  

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost leden: 8 (to je naprosto směšná hodnota, protože vyhledávače teprve zjišťují, že existujete)
 • Organická návštěvnost únor: 51
 • Meziměsíční nárůst leden - únor: N/A (opticky by to vypadalo hezky, ale první měsíc s druhým nebudu porovnávat)
 • Bounce rate organic: 56,58%
 • Počet stránek na návštěvu: 2,57

seo-brno

Po měsíci provozu stránek jsem se umístil pro mě vysoce relevantní výraz SEO Brno na 1. místě na Seznamu (k 27.2.2019).

seo2019

1. místo jsem obsadil i s dalším zajímavým klíčovým slovem, které může být konverzní k mé činnosti, SEO 2019 (stav k 25.1.2019).

reference-seo

Po měsíci existence stránek se podařilo dostat na přední příčky na Seznamu s několika výrazy.

reference-seo-google

Získat zajímavé pozice na Googlu bývá zásadně těžší, alespoň takovou mám zkušenost. I tak se mi podařilo pár slov prodrat do první desítky. Můžete si všimnou divného slovního spojení SEO optimalizátor. Ano, pro SEO konzultanty je to paskvil, viz můj článek SEO optimalizátor nebo ještě hůře SEO optimalizace. Při optimalizaci se ale musíte dívat i na to, jakými výrazy vás zákazníci hledají. Např. SEO optimalizátor má hledanost 1000/měs.

březen 2019

Meziměsíční nárůst +106%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost únor: 51
 • Organická návštěvnost březen: 105
 • Meziměsíční nárůst únor - březen: +105,88%

 

duben 2019

Meziměsíční pokles o -1%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost březen: 105
 • Organická návštěvnost duben: 111
 • Meziměsíční nárůst březen - duben: -1%. I přesto, že mám v dubnu vyšší organickou návštěvnost, přepočítávám to na počet dnů v měsíci, proto je zde pokles.

květen 2019

Meziměsíční nárůst +52%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost duben: 111
 • Organická návštěvnost květen: 174
 • Meziměsíční nárůst duben- květen: +52%

červen 2019

Meziměsíční nárůst +13%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost květen: 174
 • Organická návštěvnost červen: 191
 • Meziměsíční nárůst květen- červen: +13%

červenec 2019

Meziměsíční nárůst +62%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost červen: 191
 • Organická návštěvnost červenec: 319
 • Meziměsíční nárůst červen - červenec: +62%

srpen 2019

Meziměsíční nárůst +43%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost červenec: 319
 • Organická návštěvnost srpen: 441
 • Meziměsíční nárůst červen - červenec: +43%

září 2019

Meziměsíční nárůst +39%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost srpen: 441
 • Organická návštěvnost září: 604
 • Meziměsíční nárůst červen - červenec: +36%

říjen 2019

Meziměsíční nárůst +36%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost září: 604
 • Organická návštěvnost říjen: 822
 • Meziměsíční nárůst červen - červenec: +36%

Leden 2020

Stránky SEOPRAKTICKY.CZ jsou nejlépe optimalizované stránky na téma SEO v ČR.

Chcete vědět, jak optimalizace dopadla? Jak se rankuji? Jak pokrývám dataset relevantních klíčových slov? Přečtěte si velkou případovou studii: Kdo ze SEO konzultantů a agentur má nejlepší SEO?!.

Market Share z problematiky SEO.

Graf ukazuje na kolik klíčových slov z 1000 relavantních frází z problematiky SEO se jednotlivé stránky rankují v TOP10.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení