Displej reklama (bannery)

Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.

Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky ve formátu GIF nebo statický formát JPEG), později se také rozšířil formát o kombinaci s HTML nebo JavaScriptovým kódem umožňujícím dynamické načítání obsahu nebo interakci s uživatelem (typicky formuláře). Těmto rozšířeným formátům kombinujícím grafiku a kód se říká richmedia a zahrnuje i specifické grafické formáty pouštěné v prohlížeči pomocí pluginů. Nejznámějším takovýmto specifickým formátem je Flash od společnosti Macromedia, který umožňuje jistou míru interaktivity – reakce na pohyb myší nad bannerem, použití zvuků, videa, apod.[1]

CTR (Click Through Rate) - Míra prokliku bannerů 

Míra prokliku bannerů (Click Through Rate – CTR) ale s postupem času stále klesá – oproti cca 2,5% při prvních měřeních v roce 1996 se v současnosti podle průzkumů jejich CTR pohybuje kolem 0,1-0,6% a to jen u nejúspěšnějších kampaní. Za příčinu se většinou považuje takzvaná „banner blindness“ neboli slepota k bannerům. Uživatelé internetu od bannerů očekávají pouze reklamní sdělení a na jejich přítomnost na stránkách jsou tak zvyklí, že je při procházení webu podvědomě přehlížejí.

Velmi nízká efektivita bannerů vedla sítě jejich provozovatelů ke změně propagační taktiky směrem k budování povědomí o značce (branding). Podle ní uživatelé, přestože na bannery nereagují, vnímají jejich vizuální presentaci a tak si upevňují povědomí o značce. Rozsáhlé testy, které poukázaly na fungování slepoty k bannerům, ale tuto hypotézu značně zpochybnily.

Existují však i moderní bannerové formáty, které dosahují prokliku i v řádech několika procent. Vžil se pro ně název trikové bannery, protože používají například vzhled běžného dialogového okna Windows, ale po kliknutí na „Zavřít“ se pouze otevře stránka zadavatele reklamy. Na stránky tedy přivedou uživatele, kteří o ně nemají zájem. Vzhledem k tomuto naprosto necílenému přístupu je ROI takovýchto reklamních kampaní, i přes poměrně vysokou CTR, u většiny typů propagovaných stránek mizivý, nemluvě o jejich sporné morální etice.

Kvůli vysokým nákladům, špatné cílenosti, obtížně měřitelné efektivitě a v neposlední řadě kvůli odporu uživatelů je dnes bannerová reklama na ústupu. Na její místo nastupují nové a mnohem účinnější markeningové strategie, především reklama placená za klik (PPC) a optimalizace pro vyhledávače (SEO).

Formáty reklamních bannerů

Reklamních bannerů existuje celá řada a to nejenom co do použité technologie (viz výše), ale také co do rozměru. Popisek a následně obrázek níže prezentují nejpoužívanější reklamní bannery (proužky).

 • Full banner 468×60
 • Full banner with navigation bar 392×72
 • Half banner 234×60
 • Button1 120×90
 • Button2 120×60
 • Vertical banner 120×240
 • Rectangle 400×260, 180×150
 • Medium rectangle 300×250
 • Vertical rectangle 240×400
 • Large Rectangle 336×280
 • Micro button / Micro bar 88×31
 • 80×15 Button 80×15
 • Square 250×250
 • Square button 125×125
 • Half square banner 150×150
 • Head banner 745×100
 • Leaderboard 728×90
 • Wide Skycraper 160×600
 • Skycraper 120×600
 • Half Page / Splitscreen 300×600

Velikosti a formáty displej reklamy (bannerů)

Vyhodnocování displej reklamy

CPM (Cost Per Mile), CPT (Cos Per Thousand), CPM (Cost Per Impression)

CPM je platba za počet zobrazení. Standardní jednotkou je tisíc zobrazení (latinsky mile) – CPM (cost per mile) nebo též používané CPT (cost per thousand). Může se účtovat po jednom zobrazení – CPI (cost per impression). Cena stejné vizuální reklamy může být různá podle umístění.

Opakem může být platba za proklik (PPC z anglického PPC – pay per click). Mezi distribuční systémy, které PPC nabízejí jsou v u nás nejvíce využívány Sklik Seznamu, eTarget, Google AdWords, AdFox Centrumu. Tyto systémy nabízejí buď reklamu, která se zobrazuje u výsledků vyhledávání (cílení podle vyhledávacího řetězce) a nebo reklamu zobrazující se u článků (užší pojetí pojmu kontextová reklama, cílení podle analýzy obsahu stránky; kontextu).

Použité zdroje

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Banner [online]. c2009 [citováno 15. 08. 2009]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Banner&oldid=4117015>

Ataxo.cz: Reklamní agentura. Reklamní bannery – klasická internetová reklama [online]. c2009 [citováno 15. 08. 2009]. Dostupný z WWW: < http://www.ataxo.cz/info/reklama-na-internetu/reklamni-bannery/>

 

Autor článku: Michal Binka (o autorovi)

Poslední aktualizace: 14.1.2019

Zpět do obchodu