ROI (Return on Investment)

Návratnost investic (ROI - Return on Investment) je způsob měření výkonu SEO aktivit (a nejen těch). Vypočítá se vydělením toho, kolik výnosů jste získali prostřednictvím organického vyhledávání, cenou celkové investice a vynásobením 100.

Zpět do obchodu