Top-Level Domain (TLD)

Doména nejvyššího řádu (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén.
Rozšíření dané webové adresy. Tyto zahrnují:

  • Národní TLD (country-code TLD, ccTLD) sdružující domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, až na výjimky odpovídající kódu země podle ISO 3166-1, např. cz pro Českou republiku.
  • Generické TLD (generic TLD, gTLD) sdružující obecné domény (např. org pro neziskové organizace), nespojené s jedním konkrétním státem (až na výjimku TLD mil a gov, které jsou z historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA).
  • Infrastrukturní TLD využívané pro vnitřní mechanismy Internetu. V současné době existuje jediná taková TLD: arpa, používaná systémem DNS.
  • Geografické TLD (Geo TLD) sdružující domény z jednoho města, v jednom jazyce, z jedné provincie atd

Zdroj k tématu Top-Level Domain (TLD)

Domena-nejvyssiho-radu – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Domena-nejvyssiho-radu

Zpět do obchodu