Sitelinks

Sitelinks (odkazy na podstránky) je až šest algoritmicky vybraných odkazů, které se zobrazují pod odkazem stejného webu ve výsledcích vyhledávání (v SERPu).

Odkazy na podstránky jsou odkazy ze stejné domény, které jsou seskupeny pod webovým výsledkem. Systémy Googlu analyzují strukturu odkazů vašeho webu, aby našly zkratky, které uživatelům ušetří čas a umožní jim rychle najít informace, které hledají.

Google zobrazuje odkazy na podstránky u výsledků pouze tehdy, když si myslí, že budou pro uživatele užitečné. Pokud struktura vašeho webu neumožňuje algoritmům najít dobré odkazy na podstránky nebo se Google domnívá, že odkazy na podstránky pro váš web nejsou relevantní pro dotaz uživatele, nezobrazí je.

V současné době jsou odkazy na podstránky automatizované. Google neustále pracuje na vylepšování algoritmů odkazů na podstránky a v budoucnu může začlenit podněty vlastníka webu. Existují však osvědčené postupy, které můžete použít ke zlepšení kvality svých odkazů na podstránky.

  • Ujistěte se, že text, který používáte jako názvy stránek a nadpisy, je informativní, relevantní a kompaktní.
  • Vytvořte logickou strukturu webu, ve které se uživatelé snadno pohybují, a ujistěte se, že na své důležité stránky odkazujete z jiných relevantních stránek.
  • Ujistěte se, že anchor text (text odkazů) vašich interních odkazů je stručný a relevantní pro stránku, na kterou odkazují.

Pokud potřebujete odstranit odkaz na podstránku, zvažte odstranění stránky ze svého webu nebo použití direrktivy noindex.

Sitelinks jsou též nazývány jako: Deep Links (Bing).

sitelinks

Zdroj: Learn About What Sitelinks Are | Google Search Central | Documentation | Google for Developers [online]. [cit. 2023-07-07]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/sitelinks

Zpět do obchodu