Dohledatelnost

Jak snadno lze obsah na webu zjistit, interně (uživateli) i externě (pomocí vyhledávačů).

Angl. se dohledatelnost nazývá Findability.

Zpět do obchodu