Google BERT Update

V říjnu 2019 vypustil Google nový velký update svého vyhledávacího algoritmu pod označením BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Google označil tuto aktualizaci jako "největší skok směrem vpřed za posledních 5 let a jedním z největších skoků v historii vyhledávání".

Díky této aktualizaci bude vyhledávač Google lépe rozumět 1/10 vyhledávacích dotazů. Přesněji řečeno, lépe pochopí kontext a souvislosti vyhledávacího dotazu.

Co je BERT a v čem je jiný než předchozí updaty Googlu?

BERT je neuronová síť, která lépe porozumí psanému jazyku. Dokáže lépe pochopit vyhledávací dotaz, jeho souvislosti a kontext. Tento update můžeme chápat jako začátek doby neuronových sítí, kdy se umělé algoritmy budou učit lépe chápat naše myšlení a projev.

Jiný je BERT také rozsahem, protože se dotkne až 1/10 vyhledávacích dotazů.

Týká se BERT Česka?

Zatím je update pro anglický jazyk, postupně se bude šířit do ostatních jazykových mutací.

Dá se na update optimalizovat?

Ne. Pěkně to ve svém příspěvku popisuje Izzi Smith.

Jak optimalizovat stránky na BERT.

Jak se BERT projeví v praxi

Takto se liší výsledky vyhledávání před updatem a po updatu.

bert-google-priklad

Základní informace k updatu ve zkratce

  1. BERT se začal rozšiřovat začátkem tohoto týdne a do konce tohoto týdne bude plně funkční. Je aktivní pro dotazy v anglickém jazyce v USA.
  2. Velký dopad bude mít také na Rich Snippets.
  3. BERT je hodně podobný updatu RankBrain, protože jde o algoritmus strojového učení, jehož cílem je lépe porozumět dotazům a obsahu na stránce.
  4. BERT je technická příprava neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka (NLP).
  5. BERT umožňuje Googlu porozumět dotazům, které jsou založeny na přirozenějším jazyce a na konverzaci. Funkce BERT pomáhá Googlu pochopit nuance a kontext slov ve vyhledávání a lépe sladit tyto dotazy s relevantnějšími výsledky.
  6. Google říká, že je to masivní update v tom, že ovlivňuje 10% všech dotazů. Google také uvedl, že je to jeho největší krok vpřed v hledání za posledních 5 let a jeden z nejzásadnějších posunů ve vyhledávání v historii.
  7. Tento update nenahrazuje RankBrain ani jiné jazykové algoritmy, algoritmy se budou doplňovat.
  8. Předpokládám, že BERT nelze optimalizovat, jako nemůžete optimalizovat pro RankBrain - stačí psát pro lidi.

Zdroje k tématu Google BERT Update

Welcome BERT: Google’s latest search algorithm to better understand natural language - Search Engine Land. Search Engine Land - News On Search Engines, Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM) [online]. Copyright © 2019 Third Door Media, Inc. All rights reserved. [cit. 31.10.2019]. Dostupné z: https://searchengineland.com/welcome-bert-google-artificial-intelligence-for-understanding-search-queries-323976

Google BERT Update Impacts 10% Queries. Search Engine Roundtable ::: The Pulse Of The Search Marketing Community [online]. Copyright © 1994 [cit. 31.10.2019]. Dostupné z: https://www.seroundtable.com/google-bert-update-28427.html

Zpět do obchodu